Hội CCB tỉnh tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
  
Cập nhật:14/01/2020 4:05:07 CH
Chiều ngày 14/01, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.

Năm 2019, công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được các cấp hội CCB quan tâm và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành tới các tổ chức Hội và Hội viên CCB. Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức 227 lớp phổ biến cho trên 25 nghìn lượt cán bộ và hội viên; nhất là đã kịp thời quán triệt và phổ biến những nội dung trọng tâm các Nghị quyết của Đảng khóa 12 và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội...Đến nay, 100% tổ chức Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố đều có tủ sách pháp luật với chuyển đầu sách và chuyên đề về pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hội CCB các cấp cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả "Ngày pháp luật", trong đó tập trung phổ biến các văn bản Luật mới, các chính sách và quy định mới của Trung ương, các cấp, ngành liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, chế độ chính sách đối với người có công và hậu phương quân đội. Tham gia tích cực công tác giám sát phản biện xã hội và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật với các ngành chức năng như Công an, Quân sự, Ban chỉ đạo 1237...

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã thống nhất nhiệm vụ và kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với phổ biến và hướng dẫn triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức các lớp tập huấn pháp luật và củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, triển khai phổ biến sâu rộng các Nghị quyết, Điều lệ hội và Pháp lệnh CCB cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CCB. 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]