Học tập và noi theo tấm gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình
  
Cập nhật:23/10/2020 1:41:58 CH
Nhằm giáo dục, bồi đắp cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng trong LLVT tỉnh về việc noi gương anh dũng hy sinh, quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, tính mạng của Nhân dân. Sáng ngày 23/10 Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào học tập và noi theo tấm gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh.

Trước khi tổ chức lễ phát động cán cán bộ, chiến sĩ đã giành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 35 đồng chí đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Khu vực hồ thủy điện Rào Trăng 3 và huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. Với hành động dũng cảm của 35 đồng chí đã  sẵn sàng hy sinh quên mình vì dân, vì nước  Bộ CHQS tỉnh  đã phát động  100%  cơ quan, đơn vị tổ chức học tập những phẩm chất cao đẹp của người Quân nhân cách mạng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ với mục tiêu: “Phía trước là nhân dân”, “Mệnh lệnh từ trái tim”, bất chấp mọi hiểm nguy, gian khổ, đến những nơi khó khăn, vất vả, gian nan, sẵn sàng hy sinh, cứu tính mạng, tài sản của Nhà nước, của Nhân dân; từ đó mỗi Quân nhân tự học tập, noi gương để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư tưởng kiên định vững vàng, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. 100% các cơ quan, đơn vị, nhà trường tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về tấm gương cao đẹp, tinh thần dũng cảm, không ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng quên mình vì nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình .

Để kịp thời chia sẻ  những đau thương, mất mát của gia đình 35 đồng chí đã dũng cảm hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm nhiệm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại Rào Trăng 3 và huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị tại buổi lễ phát động Bộ CHQS tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tương thân, tương ái lá lành đùm lá rách và nghĩa tình với đồng chí, đồng đội tiết kiệm chi tiêu tự nguyện ủng hộ để động viên chia sẻ một phần vật chất giúp đã gia đình các đồng chí hy sinh vượt qua nỗi đau thương để sớm ổn định cuộc sống./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]