Hoàn thành việc tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
  
Cập nhật:14/05/2021 3:15:07 CH
Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 06
Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 06
Sáng ngày 14/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức 02 hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 06 và số 07.

Tại Hội trường Thành ủy Huế, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 06 bao gồm: Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Văn Chương, Phan Minh Nguyệt, Võ Lê Nhật, Nguyễn Hồng Đường Thi, Trịnh Hồ Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Cẩm Trinh. Song song với đó, tại Hội trường UBND thành phố Huế bao gồm các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 07: Hoàng Trọng Bửu, Thích Huệ Phước, Hoàng Khánh Hùng, Phan Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thảo Trinh. Các ứng cử viên của 02 đơn vị bầu cử đã lần lượt trình bày Chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại các điểm cầu trực tuyến của các phường, cử tri ủng hộ, nhất trí cao với nội dung các chương trình hành động của các ứng cử viên. Đặc biệt, bà con cử tri đều mong muốn các ứng cử viên sẽ cống hiến nhiều hơn cho đất nước và tỉnh nhà, góp phần đưa Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.


Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức bàng hình thức trực tuyến
để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19

Việc hoàn thành hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 06, 07 cũng đã kết thúc công tác tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Từ nay đến ngày 21/5/2021, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp tục được tuyên truyền đến cử tri trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức truyền thanh, phát thanh tại địa bàn các khu dân cư, các phương tiện truyền thông đại chúng để đảm bảo công tác vận động bầu cử cho các ứng cử viên cũng như phù hợp với các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh.

Theo thống kê, từ ngày 05/5/2021 đến 14/5/2021, các huyện, thị xã, thành phố Huế đã tiến hành 38 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trực tiếp để vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh (trong đó 16 cuộc đối với ứng cử viên ĐBQH và 22 cuộc đối với ứng cử viên ĐBHĐND tỉnh), 13 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến để vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh (trong đó 04 cuộc đối với ứng cử viên ĐBQH và 09 cuộc đối với ứng cử viên ĐBHĐND tỉnh).

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]