Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
  
Cập nhật:03/04/2020 9:03:21 SA
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Với mục tiêu luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân không để lại ai phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định doanh nghiệp là một trong những đối tượng cần được hỗ trợ để vượt qua dịch bệnh. Trong đó, pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng mà doanh nghiệp luôn quan tâm và gặp vướng mắc.

Nhằm hỗ trợ hơn nữa cho những khó khăn về thủ tục, pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chống các rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp và tăng tính sẵn sàng hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 863/QĐ-UBND  ngày 31/3/2020 về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động) dự kiến sẽ được tham gia miễn phí các khóa bồi dưỡng và nhận tài liệu hỗ trợ về kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trực tiếp đối thoại, giải quyết vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực theo quy định của pháp luật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]