HĐND huyện Phú Vang (khóa VI), nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9
  
Cập nhật:13/12/2019 4:54:43 CH
Sáng ngày 12/12, HĐND huyện Phú Vang (khóa VI), nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; bàn và đưa ra các mục tiêu, giải pháp năm 2020 cùng các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐND cấp huyện.

Năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phú Vang tiếp tục phát triển ổn định, có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, giá trị sản xuất đạt 5.444 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm 2.697 tỷ đồng;  tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 76 nghìn tấn; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 32nghìn tấn. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,78%, tạo việc làm mới cho hơn 4.200 lao động...Công tác cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng, chống lãng phí được tập trung đẩy mạnh; công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng nghe báo cáo kết quả hoạt động, giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Báo cáo về hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 …

Kỳ họp HĐND huyện đã tập trung thảo luận và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đời sống nhân dân trong thời gian qua; đồng thời, thông qua các nghị quyết: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2020; Nghị quyết về đề án đô thị mới vinh Thanh đạt đô thị loại V và Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]