HĐND huyện Phong Điền đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
  
Cập nhật:08/04/2021 8:14:05 SA
Cử trị kiến nghị những vấn đề tại một cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
Cử trị kiến nghị những vấn đề tại một cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND huyện Phong Điền được đổi mới, nâng cao chất lượng về mọi mặt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo luật định, thể hiện rõ nét vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện đã chuẩn bị và tổ chức 17 kỳ họp của HĐND huyện (11 kỳ họp thường kỳ, 5 kỳ họp bất thường, 01 kỳ họp chuyên đề), chỉnh lý và ban hành 101 Nghị quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Các kỳ họp của HĐND huyện được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, chất lượng. Nổi bật là sắp xếp, bố trí chương trình hợp lý; phân công điều hành các nội dung kỳ họp theo nhóm vấn đề; giảm thời gian đọc báo cáo tại hội trường; tăng thời gian thảo luận; kết hợp thảo luận ở tổ và hội trường; tổ chức chất vấn tại kỳ họp theo nhóm vấn đề;… Bên cạnh đó, các nội dung đưa ra xem xét, quyết định tại các kỳ họp được lựa chọn kỹ lưỡng, sát thực tiễn của địa phương. Trước mỗi kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện, như: Tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và lãnh đạo một số cơ quan liên quan để thống nhất chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp; báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về nội dung, thời gian kỳ họp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri; chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND cung cấp tài liệu để đại biểu có thời gian nghiên cứu chuẩn bị ý kiến thảo luận ở Tổ đại biểu và tại phiên họp toàn thể của HĐND huyện. Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp được linh hoạt và đảm bảo đúng nội dung chương trình đề ra. Nội dung chủ yếu của các kỳ họp đều được truyền thanh trực tiếp để nhân dân và cử tri theo dõi. Sau kỳ họp, chỉ đạo việc chỉnh lý và ban hành kịp thời các Nghị quyết của kỳ họp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, đồng thời gửi các cơ quan liên quan theo quy định. Nhìn chung, công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện trong nhiệm kỳ luôn được chuẩn bị chu đáo. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được HĐND huyện quan tâm, tổ chức đảm bảo theo đúng luật định. Trong nhiệm kỳ qua có 623 kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo giải quyết. Kết quả giải quyết những kiến nghị đã được UBND huyện báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện tiếp theo. Đồng thời thông tin đến đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm phản hồi lại với cử tri tại địa bàn đã kiến nghị. Đối với công tác tiếp công dân đã được duy trì thực hiện nền nếp trong hoạt động của Thường trực HĐND huyện. Trong từng thời gian (06 tháng đầu và 06 tháng cuối năm) Thường trực HĐND huyện có thông báo cụ thể lịch, địa điểm tiếp công dân ở tận cơ sở (bình quân 02 lần/năm/xã, thị trấn trong huyện). Nhiệm kỳ qua đã tổ chức tiếp công dân được 220 lần. Tỷ lệ đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tăng dần hàng năm. Những phản ánh, kiến nghị của cử tri qua tiếp công dân đã được TTHĐND huyện chuyển đến UBND huyện, các ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Mặc khác, quá trình thực hiện đã có sự giám sát, theo dõi việc giải quyết của các cấp, các ngành về ý kiến công dân phản ánh.

“Thường trực HĐND huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng. Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai và ngày càng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc chuẩn bị nội dung, chương trình và điều hành kỳ họp được tiến hành chu đáo, luôn có sự cải tiến, đổi mới. Việc chất vấn, trả lời chất vấn được quan tâm nâng cao chất lượng; các nội dung trình kỳ họp ngày càng được chuẩn bị kỹ, có chất lượng hơn. Tính hình thức trong các kỳ họp của HĐND dần được khắc phục. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện được chú trọng nhằm tránh trùng lắp về địa điểm và thời gian giám sát. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các cơ quan liên quan tiếp tục được duy trì... Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện”. Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền Võ Văn Vui, nhấn mạnh.

Hoạt động giám sát của HĐND huyện được triển khai thường xuyên theo luật định. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề đối với UBND huyện theo Chương trình hoạt động giám sát hàng năm của HĐND huyện. Nội dung giám sát được chọn lựa từ những vấn đề nổi cộm, bức xúc cử tri đang quan tâm. Sau khi kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát có báo cáo, kết luận và kiến nghị cụ thể đối với UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn thường xuyên khảo sát thực tế ở cơ sở, kiểm tra việc chấp hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND ở các xã, thị trấn.Việc tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện đã tạo những bước đột phá mới, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, huy động nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và  đô thị… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền đã đề ra.

Đồng chí Võ Văn Vui – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền cho biết: “Thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, coi trọng thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt chức năng theo luật định để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Phong Điền sớm trở thành thị xã, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trực thuộc Trung Ương theo Nghị Quyết 54 của Bộ Chính trị. Trước mắt, HĐND huyện tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức thực hiện và giám sát các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác bầu cử bảo đảm đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.”

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]