Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể quý III/2019
  
Cập nhật:09/10/2019 9:33:38 SA
Chiều ngày 08/10/2019, tại cơ quan Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý III năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Xuân Toàn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Tiến - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Trong quý III/2019, khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh tích cực phối hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Bên cạnh đó, tập trung hướng về cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tích cực tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của khối Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý III năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nắm, theo dõi tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động thi đua lao động, sản xuất hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chương trình công tác năm 2019 của Mặt trận và các đoàn thể gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời báo cáo và tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, tránh bị động và bất ngờ. 

Ngoài ra, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương lớn của tỉnh trong đền bù, di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm kinh tế - xã hội của tỉnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác tôn giáo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Ngày Chủ nhật xanh, Chỉ thị 24-CT/TW về việc “Mở cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch, đẹp, không rác thải” và các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đánh giá đúng thực trạng, thực chất kết quả việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Kế hoạch liên ngành 165-KH/LN để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian đến...

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]