Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai Chỉ thị 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số văn bản mới của Trung ương
  
Cập nhật:11/09/2019 2:58:01 CH
Chiều 10/9, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Chỉ thị 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và một số văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản về các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; kiểm tra công tác cán bộ; phát triển khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; xây dựng đội ngũ tri thức; tình hình thời sự về Biển Đông trong thời gian gần đây… 

Việc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng. Vì vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc và nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Chỉ thị và các văn bản mới, nhằm tạo sự thống nhất cao cả về ý chí và hành động, thấy được trách nhiệm của mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]