Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối
  
Cập nhật:29/11/2019 3:49:13 CH
Chiều 27/11/2019, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai các văn bản mới của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai cụ thể các nội dung của Hướng dẫn 05-HD/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn 05-HD/ĐUK, ngày 18/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng TCCS đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 và Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc và nắm vững những nội dung cốt lõi trong các Hướng dẫn tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả các Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]