Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2023-2028

  
Cập nhật:26/05/2023 4:13:11 CH
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao phát biểu chỉ đạo Đại hội
Trong 2 ngày 25-26/5, Hội Nông dân thị xã Hương Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Chí Quang và Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 125 đại biểu đại diện cho gần 8.200 hội viên nông dân trên toàn địa bàn thị xã.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên luôn được các cấp Hội quan tâm. Hiện, Hội Nông dân thị xã có 87 chi hội tại 10/10 xã, phường với gần 8.200 hội viên. Hội cơ sở xây dựng được 11 tổ hội nghề nghiệp, với 156 hộ tham gia. Trong 5 năm, từ 2018-2023, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ cho 518 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo có điều kiện sản xuất, kinh doanh, trong đó, có 105 hộ thoát nghèo. Ngoài nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân thị xã quản lý với số tiền hơn 1 tỷ 258 triệu đồng để thiết lập 10 dự án, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương và Hội Nông dân tỉnh ủy thác hơn 2,1 tỷ đồng đã có 50 hộ nông dân được vay vốn để thực hiện 7 dự án.

Trong nhiệm kỳ, Hội nông dân thị xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong hội viên nông dân. Hằng năm, Hội các cấp tổ chức phát động thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân và được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tích cực, nhờ đó, hộ nông dân SXKDG tính đến cuối năm 2022 tăng 7,5% so với đầu nhiệm kỳ với 4.686 hộ, trong đó, hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp Trung ương và cấp tỉnh là 278 hộ, tăng 21 hộ so với năm 2021. Chung tay xây dựng nông thôn mới, nông dân Hương Thủy đã đóng góp gần 5,5 tỷ đồng, 3.750 ngày công và có 104 hộ đã hiến 6.655 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi ở nông thôn…


Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Chí Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân thị xã đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Hội, góp phần cùng thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như đóng góp tích cực vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà.

Đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành khoá mới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp Hội, đổi mới phong cách lãnh đạo, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, nắm bắt tình hình, khó khăn, bức xúc của nông dân để cùng với tổ chức Hội kịp thời tháo gỡ.

Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân; trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế để phát triển địa phương theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chỉ thị của Tỉnh ủy, Thị ủy nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 18 đồng chí và bầu 22 đồng chí dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Phạm Xuân Tám trúng cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2023-2028.


Ra mắt BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]