Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương 17 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, giai đoạn 2017-2022
  
Cập nhật:28/06/2022 12:01:41 CH
Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, sáng ngày 28/6, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị “Biểu dương gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, giai đoạn 2017-2022”. Dịp này 17 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 được tuyên dương.
Trao chứng cho các gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, giai đoạn 2017-2022
Trao chứng cho các gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, giai đoạn 2017-2022

Công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đã trở thành nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tập trung chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động gia đình CB,CC,VC,LĐ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời hoàn thành tốt trách nhiệm với gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.Kết quả hằng năm có trên 90% gia đình CB,CC,VC,LĐ được công nhận gia đình văn hóa, trên 95% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phạm Thanh Sơn, nhấn mạnh “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Gia đình - hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của con người. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc, có lẽ đó là một ước mơ đời thường mà cũng sâu xa nhất của mỗi con người".

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao chứng nhận biểu dương 17 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, giai đoạn 2017-2022. 17 gia đình CB,CC,VC,LĐ tiêu biểu được biểu dương lần này là những nhân tố tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp, thuần phong mỹ tục, đạo lý nhân văn của gia đình Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Giao lưu với các gia đình tiêu biểuwww.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]