Công đoàn Viên chức tỉnh sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021
  
Cập nhật:30/07/2021 4:03:26 CH
Tặng hoa chúc mừng 03 đồng vào ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022
Tặng hoa chúc mừng 03 đồng vào ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022
Sáng ngày 30/7, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại Hộ nghị sơ kết, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Thanh Sơn cho biết: 06 tháng đầu năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với các nội dung cụ thể, thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, tạo được không khí thi đua sôi nổi và đạt nhiều kết quả.

Cụ thể, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Công đoàn Viên chức đã kêu gọi, vận động cán bộ, đoàn trong khối Công đoàn Viên chức tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. Qua 03 đợt phát động đã có hơn 600 cán bộ, đoàn viên tham gia.

Trợ cấp kịp thời cho cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo đối với 186 trường hợp, với số tiền hơn 100 triệu đồng từ Quỹ tương trợ CĐVC tỉnh, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 01 nhà “Mái ấm công đoàn” cho cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng/nhà.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã trích từ ngân sách và Quỹ tương trợ để hỗ trợ cho 40 đoàn viên thuộc CĐCS Hội Người mù, CĐCS Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh với số tiền 20 triệu đồng bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19…

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục tổ chức dưới nhiều hình thức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liên chính, sáng tạo”. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chủ đề hoạt động 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn cơ sở”; tiếp tục triển khai Chương trình “Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã bầu bổ sung 03 đồng vào ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]