Công bố kết quả tuần thứ nhất Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  
Cập nhật:19/09/2023 3:18:44 CH
Ngày 19/9, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã Công bố kết quả tuần thứ nhất Hội thi.

Đợt thi tuần thứ nhất diễn ra từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023 với tổng số 788 công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh và người dân tham gia và hưởng ứng. Kết quả, bà  Lê Thị Hiền Thu (Thị trấn A Lưới) đạt giải Nhất; bà Vũ Thị Ngọc Oanh (Xã Quảng Nhâm) đạt giải Nhì và ông Ra Pat Thao (Xã Hồng Hạ) đạt giải Ba.

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách và quy định của pháp luật về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân về giới và bình đẳng giới, tạo sức lan tỏa trên địa bàn 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Thông qua Hội thi, lựa chọn được các sáng kiến, mô hình, hiệu quả thiết thực để truyền thông nhân rộng góp phần thực hiện mục tiêu vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm" xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]