Công bố Quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Điền
  
Cập nhật:07/11/2018 11:18:18 SA
Tại buổi công bố
Tại buổi công bố
Chiều ngày 05/11/2018, UBND huyện Phong Điền tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Trước đó, ngày 15/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Điền trên cơ sở sáp nhập Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông lâm ngư huyện Phong Điền thành một đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là mô hình mới với chủ trương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tạo sự chủ động, mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với người dân về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông và các dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp khác tại địa phương.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Điền là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc độc lập. Trung tâm được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Cho - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngay sau khi thành lập, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động trình UBND huyện phê duyệt, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân, tích cực quảng bá sản phẩm của huyện ra thị trường, tăng cường quản lý, đồng thời mở các lớp tập huấn trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở... Phòng Nội vụ chủ trì với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện về công tác tổ chức, chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và hướng dẫn đơn vị thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]