Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
  
Cập nhật:14/01/2021 11:06:34 SA
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Sáng ngày 14/01, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, năm 2020 do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lụt gây thiệt hại nặng nề đối với địa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp nên công tác quản lý đầu tư doanh nghiệp các chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các chỉ tiêu giảm hơn năm trước, như: Doanh thu đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Kim ngach xuất khẩu đạt khoảng 400 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 170 triệu USD. Thu ngân sách đạt 2.000 tỷ đồng. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án. Ban đã đưa 100% thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kế quả qua Trung tâm hành chính công tỉnh và thực hiện 100% quy trình điện tử; xây dựng thực hiện các quy trình ISO và đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Kết quả giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp đúng hạn đạt 99%...


Ông Lê Văn Tuệ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Năm 2021 là năm chuyển tiếp thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình đời sống kinh tế, xã hội dự báo sẽ có nhiều thuận lợi lẫn khó khăn, thách thức lớn do dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phấn đấu giải quyết hồ sơ TTHC cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đúng hạn 100%; Thu hút 10 – 15 dự án đầu tư doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6.000 – 8.000 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch năm 2020; Giải quyết việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động, nâng tổng số lao động tại các KCN, KKT lên 36.000 người…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung văn bản không còn phù hợp với thực tiễn và pháp luật quy định để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tránh chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt chú trọng đến công tác triển khai các dự án có quy mô lớn.

Lưu ý việc do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên không ít dự án có tiến độ thực hiện còn chậm, trễ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; nghiên cứu, đề xuất chủ trương thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu kinh tế, công nghiệp để chuẩn bị quỹ đất sạch sẵn sàng kêu gọi đầu tư.  Đồng thời tăng cường quản lý kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh và tình hình an ninh trật tự; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, nhất là công nhân tại các doanh nghiệp.


Toàn cảnh Hội nghị

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]