Ban Dân tộc tỉnh: Tập huấn kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  
Cập nhật:12/09/2019 2:55:27 CH
Ban dân tộc tỉnh vừa phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Trong 02 ngày, Ban Dân tộc tỉnh đã phổ biến 06 chuyên đề pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện gồm: Luật An ninh mạng 2018; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Bên cạnh đó, Ban dân tộc tỉnh cũng thông tin và phổ biến một số chính sách mới của Đảng và Nhà nước gắn trực tiếp với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số như: Quy định phat luật về đất đai, bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường, khiếu nại, tố cáo, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Qua lớp bồi dưỡng giúp cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng vùng miền núi ngày thêm khởi sắc.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]