Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2019
  
Cập nhật:10/01/2019 5:56:46 CH
Chiều ngày 09/01/2019, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành với nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động của các cơ quan tư pháp, cùng với sự tham mưu tích cực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp, nên công tác cải cách tư pháp trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp. Hoạt động phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp ngày càng chặt chẽ, phát huy được trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức tham gia Chương trình phối hợp. Việc thành lập tổ chức đảng tại các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp ngoài công lập được quan tâm triển khai. Sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với các cơ quan tư pháp được tăng cường. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tiếp tục được nâng cao. Trong đó, bắt giam, giữ, xử lý hình sự 545 đối tượng; tiếp nhận, giải quyết 905/987 tin báo, tố giác tội phạm; thi hành án dân sự, hành chính 5.608 việc…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của BCĐCCTP tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; gắn công tác cải cách tư pháp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết của Trung ương và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tích cực tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả các luật, bộ luật và các nghị quyết của Quốc hội, đề án của Chính phủ và các quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực hiện các hoạt động tư pháp; cơ chế để tòa án nhân dân thực hiện đầy đủ quyền tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả tranh tụng tại các phiên tòa xét xử. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các quy định liên quan đến việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện có hiệu quả việc giám sát hoạt động tư pháp. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ trong các cơ quan tư pháp...

 

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]