A Lưới: Tổng kết các đề án về văn hóa, thể thao
  
Cập nhật:23/01/2021 4:14:18 CH
Khen thưởng tại Hội nghị
Khen thưởng tại Hội nghị
Sáng 22/01, UBND huyện A Lưới tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2014 – 2020; Đề án phát triển thể dục thể thao (TDTT) quần chúng huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020 và Chương trình phát triển văn hóa du lịch giai đoạn 2016 – 2020.

Trong những năm qua, công tác Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS trên địa bàn huyện A Lưới được các cấp, các ngành quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 140 nhà sinh hoạt cộng đồng. Qua 06 năm triển khai Đề án, đã khôi phục và xây dựng nhiều cơ sở, công trình văn hóa dân tộc như khôi phục được 15 nhà Roong Tà Ôi, 03 nhà Gươl Cơ Tu, 01 Târ đah Pa Cô; xây dựng 05 nhà văn hóa xã; xây dựng 01 Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các DTTS huyện A Lưới, 01 Nhà trưng bày chứng tích hóa học chiến tranh hóa học của Quân đội Mỹ… Các nghề truyền thống được khôi phục và phát huy. Các di tích lịch sử được nâng cấp, tu bổ. Năm 2016 nghề dệt dèng của người Tà Ôi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội A da Kooh của người Pa Cô được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. Tổ chức thành công trên 10 hội thi ẩm thực truyền thống cấp huyện, tham gia thành công liên hoan ẩm thực các cấp tổ chức…

Đề án phát triển TDTT được chính quyền và nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến nay toàn huyện có 172 điểm tập TDTT đơn giản. Số người tham gia tập luyện thường xuyên đạt hơn 45%. Số gia đình tập luyện thường xuyên đạt hơn 40%. Phong trào TDTT ở các cơ quan, đơn vị ngày càng được CBCCVC NLĐ hưởng ứng sôi nổi. Hằng năm huyện đã tổ chức thành công các giải đấu TDTT. Các môn thể thao truyền thống được duy trì. Phong trào TDTT đã góp phần nâng cao tinh thần và sức khỏe người nhân dân, khuyến khích tinh thần thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH…

Chương trình phát triển văn hóa du lịch bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ. Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch được đầu tư xây dựng, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong và ngoài huyện, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Hiện trên địa bàn huyện có 13 điểm du lịch; 04 nhà nghỉ, khách sạn; 05 home stay; 02 làng văn hóa du lịch cộng đồng và 11 nhà hàng. Tổng lượt khách đến A Lưới gần 213 nghìn người, doanh thu khoảng 40 tỷ đồng. Các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái được đầu tư xây dựng, các điểm di tích, vui chơi được tu bổ, cải tải để phục vụ du khách tham quan. Huyện đã tổ chức thành công các Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch, Hội nghị giao ban hợp tác phát triển du lịch giữa các huyện…

Nhìn chung, kể từ khi triển khai, các Đề án đã được huyện A Lưới thực hiện có hiệu quả, bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Thời gian tới, huyện A Lưới tiếp tục đẩy mạnh hơn nửa việc thực hiện các Đề án với những giải pháp thiết thực, phù hợp với thế mạnh của từng địa phương. Góp phần tích cực vào việc xây dựng huyện A Lưới ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án “Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020”; 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Phát triển TDTT quần chúng huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020”; 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012 – 2020”.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]