A Lưới: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019
  
Cập nhật:14/01/2020 4:00:33 CH
Ngày 13/01, Ban Dân vận Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019, huyện A Lưới đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các Chi, Đảng bộ triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đạt được những kết quả tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Phong trào “Dân vận khéo” đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được các nguồn lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao với 944 hộ hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 455 hội viên được cấp giấy chứng nhận sơ cấp nghề. Đặc biệt, từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 10 năm qua, toàn huyện đã huy động nhân dân hiến được trên 39 nghìn m2 đất, 18 nghìn ngày công lao động, quyên góp xây dựng 35 km/ 55 tuyến đường điện thắp sáng, 77 cổng chào đi vào các thôn, tổ dân phố, đào 1.1.60 hố rác, trồng hơn 10 nghìn mét hàng rào xanh, cây xanh…; tổng giá trị nhân dân và cộng đồng đóng góp xây dựng NTM, đô thị văn minh trên 300 tỷ đồng.

Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 04 xã về đích nông thôn mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn thêm đổi mới, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có tính thuyết phục và những tấm gương sáng trong công tác dân vận để mọi người học tập và làm theo góp phần đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng có sức lan tỏa và đi vào chiều sâu.  Dịp này, huyện A Lưới đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]