A Lưới: Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021
  
Cập nhật:14/01/2021 3:11:09 CH
Trao 04 Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho các xã đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020
Trao 04 Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho các xã đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020
Sáng 14/01/2021, UBND huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2020, UBND huyện A Lưới đề ra mục tiêu phát triển năm 2021 là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão lụt, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân ở nông thôn, nhất là vùng đồng bào các Dân tộc thiểu số; các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Phát huy lợi thế nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có gắn với kêu gọi, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Các chỉ tiêu chủ yếu như thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 850 tỷ đồng; thu ngân sách huyện trên địa bàn 22,825 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cả năm 5.800; sản lượng lương thực có hạt 17.500 tấn; tỷ lệ che phủ rừng trên 75%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,52%; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 11,2%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên 98%...

Tại Hội nghị cũng đã phát động và ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021 (Ảnh dưới)


Dịp này, Hội nghị đã trao 04 Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho các xã đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020; Chủ tịch UBND huyện tặng khen cho 60 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 15 tập thể dẫn đầu các khối thi đua năm 2020; tặng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm 2020.

 

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]