Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội
Trong 2 ngày 10 - 11/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 290 đại biểu đại diện cho 5.200 đảng viên đến từ 91 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và và quần chúng tại mỗi cơ quan đơn vị và các tổ chức doanh nghiệp.

Đã đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cùng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã làm tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước các cấp; thúc đẩy phát triển kinh tế trong các doanh nghiệp đặc biệt là tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách, giải pháp và tổ chức thực hiện góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua.

Với mục tiêu "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ; đổi mới, sáng tạo, đột phá trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để nỗ lực cố gắng thực hiện thắng lợi.


Các đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã biểu dương những thành quả mà Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua là hết sức quan trọng, là hành trang và niềm tin để Đảng bộ Khối bước vào thời kỳ mới.

Thời gian tới, với vai trò của mình,  Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI bằng các chương trình hành động cụ thể.

Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá. Chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, coi trọng việc lấy ý kiến nhận xét của nhân dân về cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo, dân chủ và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy; UBKT Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, đồng chí Cao Ngọc Dũng và đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]