Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc

Xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết
  
 Bản in]