Quy hoạch ngành, lĩnh vực
STTTên văn bảnTải về
1 Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Tải về
2 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và một số định hướng đến năm 2020 Tải về
3 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 Tải về
4 Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
5 Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020 Tải về
6 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Thủy đến năm 2020 Tải về
7 Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 Tải về
8 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới đến năm 2020 Tải về
9 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Điền đến năm 2020 Tải về
10 Điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối