Quy hoạch ngành, lĩnh vực
STTTên văn bảnTải về
1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Vang đến năm 2020 Tải về
2 Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 Tải về
3 Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Tải về
4 Quyết định số 1114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020 Tải về
5 Quy hoạch chuyển đổi một số cây trồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 Tải về
6 Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Tải về
7 Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 Tải về
8 Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Tải về
9 Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thuỷ sản trên cát huyện Phong Điền đến năm 2010 và 2015 Tải về
10 Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối