Quy hoạch ngành, lĩnh vực
STTTên văn bảnTải về
1 Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 Tải về
2 Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 -2020 Tải về
3 Điều chỉnh Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
4 Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
5 Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2020 Tải về
6 Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thuỷ sản trên cát huyện Phong Điền đến năm 2010 và 2015 Tải về
7 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 Tải về
8 Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020 Tải về
9 Quy hoạch thiết chế Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải về
10 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông đến năm 2020 Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối