Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất
STTTên văn bảnTải về
1 Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy Tải về
2 Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Huế Tải về
3 Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Điền Tải về
4 Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Vang Tải về
5 Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Điền Tải về
6 Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy Tải về
7 Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Trà Tải về
8 Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Điền Tải về
9 Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phong Điền Tải về
10 Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Lộc Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối