Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất
STTTên văn bảnTải về
1 Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông Tải về Tải về
2 Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế Tải về Tải về
3 Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 9/7/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy Tải về Tải về
4 Quyết định số 1558 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy Tải về
5 Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Tải về
6 Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Tải về Tải về
7 Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông Tải về
8 Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quảng Điền Tải về
9 Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Vang Tải về Tải về
10 Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Huế Tải về Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối