Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất
STTTên văn bảnTải về
1 Quyết định 2037/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Hương Thủy Tải về
2 Quyết định 2036QĐ-UBND ngày 23/08/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phong Điền Tải về
3 Quyết định 2035/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Quảng Điền Tải về
4 Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Huế Tải về
5 Quyết định 1987/QĐ-UBND ngày 17/08/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Vang Tải về
6 Quyết định 1990/QĐ-UBND ngày 17/08/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông Tải về
7 Quyết định 1993/QĐ-UBND ngày 19/08/2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Hương Trà
8 Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03/04/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông Tải về
9 Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông Tải về Tải về
10 Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 22/1/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện A Lưới Tải về Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối