Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất
STTTên văn bảnTải về
1 Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy Tải về
2 Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc Tải về
3 Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc
4 Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc Tải về
5 Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Vang Tải về Tải về
6 Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà Tải về Tải về
7 Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền Tải về
8 Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế Tải về Tải về
9 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền Tải về Tải về
10 Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc Tải về Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối