Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất
STTTên văn bảnTải về
1 Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Tải về
2 Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy Tải về
3 Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế Tải về Tải về
4 Quyết định số 2387 /QĐ-UBND ngày 15/9/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà Tải về Tải về
5 Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/9/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy Tải về Tải về
6 Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Tải về Tải về
7 Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế Tải về Tải về
8 Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông Tải về Tải về
9 Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền Tải về Tải về
10 Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Tải về Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối