Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất
STTTên văn bảnTải về
1 Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Vang Tải về Tải về
2 Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền Tải về Tải về
3 Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà Tải về
4 Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế Tải về Tải về
5 Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Tải về
6 Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy Tải về
7 Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế Tải về Tải về
8 Quyết định số 2387 /QĐ-UBND ngày 15/9/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà Tải về Tải về
9 Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/9/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy Tải về Tải về
10 Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc Tải về Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối