Quy hoạch chung xây dựng khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy hoạch chung xây dựng khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]