Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
  
 Bản in]