Quy hoạch chỉnh trị ổn định sông Hương đoạn từ hạ lưu hồ Tả Trạch đến đập Thảo Long
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy hoạch chỉnh trị ổn định sông Hương đoạn từ hạ lưu hồ Tả Trạch đến đập Thảo Long
  
 Bản in]