Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Thuỷ Xuân Nhấn vào "Tải về" để xem
  
 Bản in]