Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1 (tỷ lệ 1/500), huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1 (tỷ lệ 1/500), huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]