Quy hoạch chi tiết khu dân cư Kim Long (giai đoạn 4),phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy hoạch chi tiết khu dân cư Kim Long (giai đoạn 4),phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]