Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
  
 Bản in]