Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1 và 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1 và 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]