Trật tự, an toàn xã hội
  

Phát sinh tháng 10 năm 2020

Lũy kế 10 tháng năm 2020

Tháng 10 năm 2020 so với tháng 9 năm 2020
(%)

Tháng 10 năm 2020 so với tháng 10 năm 2019 (%)

Lũy kế 10 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

23

235

82,14

92,00

74,84

Đường bộ

23

231

95,83

92,00

76,49

Đường sắt

4

33,33

Đường thủy

Số người chết (Người)

14

125

77,78

107,69

76,22

Đường bộ

14

123

87,50

107,69

78,34

Đường sắt

2

28,57

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

22

169

146,67

104,76

65,76

Đường bộ

22

167

169,23

104,76

65,75

Đường sắt

2

66,67

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

2

53

100,00

66,67

52,13

Số người chết (Người)

5

166,67

Số người bị thương (Người)

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

90

3257

180,00

67,04

Vi phạm môi trường

Số vụ vi phạm (Vụ)

11

179

21,57

84,62

54,17

Số vụ đã xữ lý (Vụ)

8

151

100,00

80,00

44,60

Số tiền phạt (Triệu đồng)

88

1486

2,76

186,17

133,80

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]