Trật tự, an toàn xã hội
  

Phát sinh tháng 8 năm 2021

Lũy kế 8 tháng năm 2021

Tháng 8 năm 2021 so với tháng 7 năm 2021 (%)

Tháng 8 năm 2021 so với tháng 8 năm 2020 (%)

Lũy kế 8 tháng
năm 2021 so với cùng kỳ năm trước
(%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

14

153

87,5

50,0

80,1

Đường bộ

14

148

93,3

51,9

79,1

Đường sắt

5

0,0

125,0

Đường thủy

Số người chết (Người)

9

97

81,8

64,3

101,0

Đường bộ

9

93

90,0

64,3

98,9

Đường sắt

4

0,0

200,0

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

12

110

133,3

54,6

80,9

Đường bộ

12

108

133,3

57,1

80,6

Đường sắt

2

100,0

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

27

49

245,5

192,9

100,0

Số người chết (Người)

2

3

200,0

60,0

Số người bị thương (Người)

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

808

13212

6,7

77,7

423,9

Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]