Trật tự, an toàn xã hội
  

Phát sinh tháng 01 năm 2021

Lũy kế 1 tháng năm 2021

Tháng 1 năm 2021 so với tháng 12 năm 2020

Tháng 01 năm 2021 so với tháng 01 năm 2020 (%)

Lũy kế 1 tháng
năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

20

20

80,00

74,07

74,07

Đường bộ

19

19

76,00

73,08

73,08

Đường sắt

1

1

100,00

100,00

Đường thủy

Số người chết (Người)

14

14

127,27

140,00

140,00

Đường bộ

13

13

118,18

144,44

144,44

Đường sắt

1

1

100,00

100,00

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

13

13

61,90

59,09

59,09

Đường bộ

12

12

57,14

54,55

54,55

Đường sắt

1

1

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

Số người chết (Người)

Số người bị thương (Người)

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]