Trật tự, an toàn xã hội
  

Phát sinh tháng 01 năm 2020

Lũy kế 1 tháng năm 2020

Tháng 01 năm 2020 so với tháng 01 năm 2019 (%)

Lũy kế 1 tháng
năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

27

27

103,85

103,85

Đường bộ

26

26

113,04

113,04

Đường sắt

1

1

33,33

33,33

Đường thủy

Số người chết (Người)

10

10

62,50

62,50

Đường bộ

9

9

60,00

60,00

Đường sắt

1

1

100,00

100,00

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

22

22

84,62

84,62

Đường bộ

22

22

88,00

88,00

Đường sắt

0

0

0,00

0,00

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

1

1

14,29

14,29

Số người chết (Người)

Số người bị thương (Người)

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

10

10

Vi phạm môi trường

Số vụ vi phạm (Vụ)

2

2

40,00

40,00

Số vụ đã xữ lý (Vụ)

2

2

Số tiền phạt (Triệu đồng)

6

6

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]