Trật tự, an toàn xã hội
  

 

Đơn

vị

tính

Quý I

năm

2020

Quý I năm 2020

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Tai nạn giao thông

Tổng số vụ tai nạn giao thông

Vụ

61

75,31

Đường bộ

"

60

80,00

Đường sắt

"

1

16,67

Đường thủy

"

0

Số người chết

Người

28

54,90

Đường bộ

"

27

56,25

Đường sắt

"

1

33,33

Đường thủy

"

0

Số người bị thương

Người

51

79,69

Đường bộ

"

51

82,26

Đường sắt

"

0

Đường thủy

"

0

Cháy, nổ

 

 

 

Số vụ cháy, nổ

Vụ

16

94,12

Số người chết

Người

3

-

Số người bị thương

"

Tổng giá trị tài sản thiệt hại

Triệu đồng

431

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]