Trật tự, an toàn xã hội
  

Phát sinh tháng 7 năm 2020

Lũy kế 7 tháng năm 2020

Tháng 7 năm 2020 so với tháng 6 năm 2020
(%)

Tháng 7 năm 2020 so với tháng 7 năm 2019 (%)

Lũy kế 7 tháng
năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

28

158

103,70

65,12

74,88

Đường bộ

27

155

103,85

64,29

76,73

Đường sắt

1

3

100,00

-

33,33

Đường thủy

Số người chết (Người)

16

78

145,45

88,89

65,00

Đường bộ

16

76

160,00

88,89

66,09

Đường sắt

0

2

0,00

-

40,00

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

20

112

95,24

68,97

65,50

Đường bộ

19

111

90,48

65,52

65,68

Đường sắt

1

1

-

-50,00

50,00

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

5

35

83,33

31,25

74,47

Số người chết (Người)

0

5

-

-

-

Số người bị thương (Người)

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

434

2077

3647,06

17,36

79,88

Vi phạm môi trường

Số vụ vi phạm (Vụ)

15

105

51,72

14,85

58,66

Số vụ đã xữ lý (Vụ)

13

84

44,83

12,38

49,12

Số tiền phạt (Triệu đồng)

91

466

60,59

29,53

79,66

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]