Trật tự, an toàn xã hội
  

Phát sinh tháng 8 năm 2020

Lũy kế 8 tháng năm 2020

Tháng 8 năm 2020 so với tháng 7 năm 2020
(%)

Tháng 8 năm 2020 so với tháng 8 năm 2019 (%)

Lũy kế 8 tháng
năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

26

184

92,86

46,43

68,91

Đường bộ

25

180

92,59

47,17

70,59

Đường sắt

1

4

100,00

33,33

33,33

Đường thủy

Số người chết (Người)

13

91

81,25

56,52

63,64

Đường bộ

13

89

81,25

61,90

65,44

Đường sắt

0

2

-

0,00

28,57

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

21

133

105,00

42,86

60,45

Đường bộ

20

131

105,26

41,67

60,37

Đường sắt

1

2

100,00

-

66,67

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

14

49

280,00

58,33

69,01

Số người chết (Người)

0

5

-

-

-

Số người bị thương (Người)

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

1040

3117

239,63

52,60

67,62

Vi phạm môi trường

Số vụ vi phạm (Vụ)

12

117

80,00

100,00

61,26

Số vụ đã xữ lý (Vụ)

11

95

84,62

91,67

50,00

Số tiền phạt (Triệu đồng)

600

1065

658,79

974,80

162,11

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]