Trật tự, an toàn xã hội các quý năm 2020
  

 

Đơn vị

tính

Quý I

năm 2020

Quý II

năm 2020

Quý III

năm 2020

Tai nạn giao thông

Tổng số vụ tai nạn giao thông

Vụ

61

130

21

Đường bộ

"

60

128

20

Đường sắt

"

1

2

1

Đường thủy

"

0

Số người chết

Người

28

62

21

Đường bộ

"

27

60

21

Đường sắt

"

1

2

0

Đường thủy

"

0

0

0

Số người bị thương

Người

51

92

2

Đường bộ

"

51

92

2

Đường sắt

"

0

0

0

Đường thủy

"

0

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ

Vụ

16

30

5

Số người chết

Người

3

5

0

Số người bị thương

"

Tổng giá trị tài sản thiệt hại

Triệu đồng

431

1643

1093

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]