Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020
  

(Theo Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 88 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. Những kết quả đạt được

1. Kết quả thực hiện trên các ngành, lĩnh vực

1.1 Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Dịch Covid-19 bùng phát trở lại và có chiều hướng phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh du lịch cũng như các hoạt động du lịch, đặc biệt Ban tổ chức Festival Huế đã quyết định dừng tổ chức Festival 2020, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Trong tháng 8, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 70,4 nghìn lượt khách, giảm 81,9% so với tháng cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 3,9 nghìn lượt, giảm 97%. Khách lưu trú ước đạt 69,9 nghìn lượt, giảm 51,4%; khách quốc tế lưu trú 3,9 nghìn lượt, giảm 95,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 521,3 tỷ đồng, giảm 86%.

Lũy kế 8 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 1.384,1 nghìn lượt khách, giảm 45% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 549,2 nghìn lượt, giảm 50,6%. Khách lưu trú ước đạt 747,6 nghìn lượt, giảm 51,4%; khách quốc tế lưu trú 250,3 nghìn lượt, giảm 65,4%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 3.304,3 tỷ đồng, giảm 45,1%.

Hoạt động thương mại, giá cả: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh miền trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 dự ước giảm 0,10 % so với tháng trước, tăng 2,67% so với tháng cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8 ước đạt 3.528 tỷ đồng, giảm 9,5% so với thực hiện tháng trước, giảm 0,49% so cùng kỳ.

Tháng 8 năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.528 tỷ đồng, giảm 13,5% so với tháng trước và giảm 4,76% so với cùng kỳ. Lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng ước đạt 27.583 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 22.208,7 tỷ đồng, chiếm 80,52% tổng số và tăng 1,87%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 3.492,1 tỷ đồng, chiếm 12,66% và giảm 26,08%; du lịch lữ hành đạt 51,7 tỷ đồng, chiếm 0,19% và giảm 60,38%; dịch vụ khác đạt 1.830,4 tỷ đồng, chiếm 6,64% và giảm 9,45%.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa trong tháng 8 ước đạt 81,12 triệu USD, giảm 16,04% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lũy kế KNXK 8 tháng ước đạt 547,98 triệu USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hàng may mặc 289 triệu USD chiếm tỷ trọng 53%, giảm 31% so cùng kỳ; Xơ, sợi dệt các loại 113 triệu USD, chiếm 21%, giảm 26%; Gỗ và sản phẩm gỗ 38 triệu USD chiếm 7%, giảm 51%; Thủy sản 40 triệu USD, chiếm 7%, tăng 35%; Cao su 1,6 triệu USD; các hàng hóa khác 67 triệu USD, chiếm 12%, tăng 26%

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 8 ước đạt 47,2 triệu USD, giảm 42,8% so với tháng trước, và tăng 21,4% so với cùng kỳ. Lũy kế KNNK 8 tháng ước đạt 348 triệu USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Trong đó nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 256,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 74%, giảm 1%

Hoạt động tín dụng: Ước đến cuối tháng 8/2020, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 51.100 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 48.700 tỷ đồng, tăng 2,4%. Dư nợ tín dụng toàn địa bàn ước đạt 51.650 tỷ đồng, tăng 2,22% so với đầu năm (trong đó NH Phát triển khu vực TT Huế - Quảng Trị có dư nợ tín dụng 2.950 tỷ đồng). Nợ xấu nội bảng 1.662 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng là 3,22%.

Hoạt động vận tải: Trong 8 tháng, vận tải hành khách ước đạt 11.582,3 nghìn lượt khách, giảm 29,5% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 9.027,9 nghìn tấn, tăng 2,7%. Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát ước đạt 1.927,4 tỷ đồng, giảm 5,8%. Trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 342,1 tỷ đồng, giảm 30,2%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 1.437,1 tỷ đồng, tăng 2,9%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 137,1 tỷ đồng, giảm 7,5%; doanh thu bưu chính chuyển phát ước đạt 11,1 tỷ đồng, tăng 16,4%.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Trong tháng 8/2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid -19 trong nước và trên thế giới, tuy nhiên tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 3,05% so với cùng kỳ, trong đó:

- Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 4,42%; trong đó sản lượng một số sản phẩm chủ yếu: sản lượng Quặng inmenit và tinh quặng inmenit 11,8 nghìn tấn, tăng gấp 2,4 lần; đá xây dựng đạt 537,5 nghìn m³, tăng 5,6%; đá vôi nguyên liệu đạt 1.036,2 nghìn m³, giảm 1,8%.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,2%. Trong đó:

+ Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng so cùng kỳ: bia ước đạt 163,1 triệu lít, tăng 2,6% (bia lon 98,4 triệu lít, tăng 8%); tôm đông lạnh 4.059,2 tấn, tăng 1,4%; men frit 159,96 nghìn tấn, tăng 1,8%; bánh làm từ bột 2.613 tấn, tăng 2,45%; thuốc kháng sinh 45,6 triệu viên, tăng 14,6%

+ Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất giảm so cùng kỳ: bia chai 64,7 triệu lít, giảm 4,6%; quần áo lót 197,7 triệu cái, giảm 14,9%; sợi các loại 58,47 nghìn tấn, giảm 2%; Xi măng 1.738,2 nghìn tấn, giảm 4,86%; sản xuất ô tô 70 chiếc, giảm 30,0%; vỏ bào, dăm gỗ 392,8 ngàn tấn, giảm 1,37%;…

- Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 9,38%. Trong đó điện sản xuất 498,3 triệu KWh, giảm 15,1%; điện thương phẩm 1.223,7 triệu KWh, tăng 0,63%.

- Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,95%. Sản lượng nước uống được 36,3 triệu m3, tăng 3,4%;

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Diện tích lúa đã thu hoạch 17.300 ha/25.198 ha gieo trồng, ước năng xuất khoảng 59 tạ/ha (tương đương vụ Hè Thu 2019); Diện tích các loại cây trồng khác: Sắn 567 ha, Lạc 358 ha, Ngô 603 ha, Khoai lang 648 ha, Rau các loại 1.342 ha, Đậu các loại 1.449 ha, Cây sen 531 ha dự kiến hoàn thành thu hoạch vào đầu tháng 9/2020.

Chăn nuôi: Tổng đàn trâu hiện có 16.377 con, giảm 2,1% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 29.951 con, giảm 1,8%; tổng đàn lợn 117.465 con, tăng 1,6% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm có 4.071 nghìn con, tăng 3,3% trong đó đàn gà 3.260 nghìn con, tăng 3,7%. Tình hình tái đàn lợn: Từ đầu năm đến nay, đã tái đàn được khoảng 95.000 con, đạt khoảng 55% tổng đàn (trong đó lợn nái tái đàn khoảng 9.200 con). Doanh nghiệp và trang trại lớn tái nuôi khoảng 57.000 con, chiếm khoảng 60% số tái đàn.  

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đến tháng 8/2020 đạt 5.245 ha, tăng 2,3% so với cùng kỳ; trong đó diện tích nuôi nước lợ 3.735 ha tăng 2,7%, nuôi nước ngọt 1.510 ha tăng 1,5%, nuôi tôm thẻ chân trắng 436 ha tăng 9,3%. Sản xuất giống ước đạt 158,5 triệu con (tôm, cua cá các loại) tăng 3% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản đạt 42.342 tấn tăng 4,4% so với cùng kỳ (Sản lượng tháng 8 đạt 6.258 tấn). Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 30.120 tấn, tăng 3,5%; sản lượng nuôi trồng đạt 12.222 tấn, tăng 6,7%.

Lâm nghiệp: Toàn tỉnh đã trồng mới 3.786 ha rừng tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 481.200 m3, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Trong tháng 8, đã xảy ra 44 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp, 15 vụ cháy rừng; tịch thu 20,19 m3 gỗ, thu nộp ngân sách 108,5 triệu đồng. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền lưu động về phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên theo dõi ảnh viễn thám để kiểm tra việc xâm hại tài nguyên rừng.

1.2 Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 8 tháng ước đạt 16.113,6 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 3.978,4 tỷ đồng, đạt 59,6% kế hoạch, tăng 5,9%; vốn do địa phương quản lý 12.135,2 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch, tăng 17,5%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước 4.048,2 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch, tăng 52,6%; vốn tín dụng đạt 6.478 tỷ đồng, bằng 58,8% KH, tăng 0,2%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 1.900 tỷ đồng, bằng 55,6% KH, tăng 0,7%; vốn đầu tư của dân 1.930 tỷ đồng, bằng 72,8% KH, tăng 26,1%; vốn viện trợ nước ngoài 1.027,4 tỷ đồng, bằng 61,7% KH, tăng 42%; vốn đầu tư nước ngoài 730 tỷ đồng, bằng 29,2% KH, giảm 11,5%.

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp[1]. Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; Trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; bể bơi Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương;…Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục được hoàn thiện và thi công nhanh: Dự án La Sơn - Túy Loan; hầm Hải Vân giai đoạn II. Đặc biệt, dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể đã chi trả đền bù và giao đất cho 500 hộ và đã hoàn thành công tác kiểm kê, công khai giá đền bù cho hơn 2400 hộ còn lại; Đang đề nghị Bộ Quốc Phòng thống nhất di dời trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bệnh viện 268 ra khỏi đất di tích; khởi công xây nhà ở theo mẫu cho 25 hộ nghèo thuộc diện di dời với chính sách hỗ trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”[2].

Số giải ngân đầu tư công đến ngày 15/8 đạt 1.578,21 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 38% so với các kế hoạch vốn của năm (vốn giao đầu năm, vốn kéo dài sang năm 2020, vốn bổ sung trong năm). Trong đó kế hoạch vốn giao từ đầu năm đã giải ngân đạt 47,2%; vốn kéo dài sang năm 2020 đã giải ngân 40,2%; vốn bổ sung trong năm (bổ sung từ tháng 6) đã giải ngân 26,2%. Dự kiến tỷ lệ giải ngân các kế hoạch vốn đến hết tháng 8 đạt 51%.

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An. Nhiều dự án chuyển tiếp được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động: Các nhà máy thủy điện ALin B1, ALin B2, Rào Trăng 3; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô. Bên cạnh đó, đã quyết liệt hỗ trợ, đôn đốc 15 dự án khởi công mới trong năm; đến nay, đã có 02 dự án khởi công mới: dự án chung cư thương mại Minh Linh tại Khu đô thị Đông Nam Thủy An; dự án nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Huế Premium Silica).

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Dự án Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn; Hạ tầng khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; Dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam; Nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn; Nhà máy của Công ty Kanglongda;…

Đang triển khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh. Hiện nay đang rà soát, đôn đốc triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án phát triển hạ tầng sản xuất, khu du lịch,… để đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư[3]. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đến nay đạt 36%. Từ đầu năm tới nay đã công nhận 03 đô thị mới đạt tiêu chí loại V: La Sơn, Vinh Thanh, Phong An, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 14 đô thị[4], nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh hiện nay đạt khoảng 54%.

1.3 Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Từ đầu năm đến ngày 24/8/2020, có 689 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới (trong đó có 484 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký 5.463,3 tỷ đồng, giảm 3,4% về lượng và giảm 1,6% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 162 doanh nghiệp, giảm 6%. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động là 348 doanh nghiệp, tăng 39%; giải thể 67 doanh nghiệp, giảm 37,4%.

Đến tháng 8/2020, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án đầu tư mới[5] với tổng vốn đăng ký khoảng 4.618,41 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với vốn đăng ký 18,5 triệu USD. Một số dự án lớn: Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt với mức đầu tư 2.655 tỷ đồng; Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã được Thủ tướng phê duyệt với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến đầu năm 2021 sẽ đưa máy bay vào cất cánh thương mại. Đã điều chỉnh 24 dự án trong đó 08 dự án giãn tiến độ, 03 dự án tăng thêm vốn 184 tỷ đồng. Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

Hội nghị xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 bị tạm hoãn tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 bùng phát trở lại.

1.4 Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 5.559,9 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa đạt 5.292,5 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, tăng 4%[6]; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 260 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, giảm 15%.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 6.168,8 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.270,5 tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán, chi thường xuyên 4.538,6 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Về văn hóa: Dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trở lại gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động văn hóa, thể thao. Hầu hết các lễ hội lớn, các hoạt động tham quan đều được tạm dừng theo chỉ đạo của Chính phủ, nhất là hoãn sự kiện Festival Huế định kỳ hai năm tổ chức một lần, gây ảnh hưởng lớn đến dịch vụ du lịch của tỉnh.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, tập trung xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch phát huy thế mạnh văn hóa, lịch sử nhằm chuẩn bị các điều kiện xây dựng trở thành đô thị có tính chất đặc thù di sản[7]. Đặc biệt tập trung xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh Thành Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Về giáo dục và đào tạo: Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) cho năm học 2020-2021 đã hoàn thành, đến nay đã thực hiện công bố điểm thi tuyển sinh. Đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 an toàn, hiệu quả, đảm bảo quy định trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để phục vụ năm học mới; chỉ đạo, tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2020 – 2021. Công tác đánh giá ngoài công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia các địa phương tích cực xây dựng; Đến nay, toàn tỉnh có 373 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 65,1% (Mầm non: 100 trường - tỷ lệ 48,31%; Tiểu học: 169 trường - tỷ lệ  85,79%; THCS: 86 trường - tỷ lệ 65,15% và THPT: 18 trường - tỷ lệ  48,65%).

Đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường”, hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh và phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trong trường học; phòng chống tội phạm, ma túy học đường; thực hiện trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lí thực hiện quy định đạo đức nhà giáo, công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng chống bạo lực trẻ em;… Triển khai việc đưa nghệ thuật Ca Huế vào trường học, lồng ghép giáo dục văn hóa Huế vào chương trình học. Tổ chức cuộc thi “Cảm nhận cuộc sống” bằng hình thức online trong thời gian học sinh nghỉ học.

Về y tế: Đã chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra. Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm được xử lý nghiêm. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Về khoa học và công nghệ: Công tác quản lý công nghệ trên bàn tỉnh tiếp tục tăng cường[8]. Đã tổ chức hướng dẫn cho 50 tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và hỗ trợ kinh phí tạo lập, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới cho 04 cơ sở (có văn bằng bảo hộ được cấp). Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh có 20 đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trong đó 05 văn bằng bảo hộ (giấy chứng nhận) được cấp. Tăng cường thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 02 Siêu thị, 05 chợ, 32 cơ sở kinh doanh hàng hóa trong đó có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm[9]. Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020; Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020; đang hoàn thiện Đề án Cố đô khởi nghiệp.

Tổ chức khảo sát mô hình, vùng nguyên liệu, điều kiện sản xuất, bao bì, công bố sản phẩm tại 07 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh, qua đó tiến hành hoàn thiện chương trình, xây dựng quy trình quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc cho cơ sở sản xuất. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 07 doanh nghiệp, cơ sở; triển khai Đề án Tư vấn hướng dẫn, đánh giá áp dụng Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt theo GMP tại 03 doanh nghiệp/cơ sở và Đề án “Tư vấn hướng dẫn, đánh giá áp dụng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP tại 01 doanh nghiệp/cơ sở” thuộc Dự án năng suất chất lượng. Đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về lao động việc làm, an sinh xã hội: đã giải quyết việc làm cho 9.520 người đạt 60% kế hoạch, trong đó có 322 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc giải quyết việc làm đạt tỷ lệ chưa cao do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, một số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh, số khác giải thể dẫn đến nhiều doanh nghiệp đã cho người lao động tạm nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, nhiều lao động tự do không có việc làm. Đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 5.850 người với tổng số tiền chi là 82,535 tỷ đồng, số người đề nghị được hỗ trợ học nghề là 120 người với số tiền chi là 430,2 triệu đồng. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, … Tổ chức tiếp nhận 1.148 hồ sơ và đã giải quyết 1.095 hồ sơ; có kế hoạch bố trí kinh phí sữa chữa, nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh đã bị xuống cấp, hư hỏng; tổ chức nuôi dưỡng thường xuyên 22 người có công tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh.

3. Cải cách hành chính

Đã duy trì và tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương: Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành, UBND cấp huyện và cấp xã.

Các chỉ số cải cách hành chính đều cải thiện vị trí đáng kể: Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 của tỉnh được xếp thứ 05/63 tỉnh thành, tăng 38 bậc, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 20, tăng 10 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 13, tăng 3 bậc.

4. Về tài nguyên môi trường

Tính đến tháng 8, tổng số thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.433 tỷ đồng, đạt 179% dự toán. Đã cấp 02 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Tiếp tục thực hiện các Dự án/đề án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Thừa Thiên Huế, Điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; đề án xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đề án đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế...

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 49 vụ cháy, nổ; tăng 58,3%; làm chết 5 người; tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính 3.117 triệu đồng. Đã phát hiện 117 vụ vi phạm môi trường, tăng 100% so cùng kỳ năm trước, đã tiến hành xử lý 95 vụ với tổng số tiền phạt 1.065 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Khai thác cát, khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, phát tờ rơi quảng cáo không đúng quy định và vi phạm đảm bảo an toàn thực phẩm.

5. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 213 đoàn khách quốc tế/1262 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, giảm 417 đoàn khách quốc tế/2830 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; nỗ lực khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động… với các địa phương nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu chịu tác động của dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục theo dõi hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục được chú trọng, đặc biệt tham dự các hội nghị lớn: Hội nghị Lãnh đạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2020 tại Đà Nẵng và Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020” tại Hà Nội; cung cấp cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) thông tin và giới thiệu một số doanh nghiệp VN tại tỉnh có nhu cầu thu hút đầu tư từ các địa phương Nhật Bản thuộc TLSQ phụ trách[10]. Bên cạnh đó, công tác xuất, nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý biên giới luôn được chú trọng, củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được duy trì.

Quốc phòng, an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020. Toàn tỉnh, có hơn 1.300 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức chu đáo, nhanh gọn lễ giao nhận quân năm 2020, đảm bảo đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch Covid-19. Đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

An toàn giao thông: Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ; từ đầu năm đến ngày 14/8/2020, đã xảy ra 184 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 83 vụ; làm chết 91 người, giảm 52 người; bị thương 133 người, giảm 87 người. Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 180 vụ, giảm 75 vụ; làm chết 89 người, giảm 47 người; bị thương 131 người, giảm 86 người. Đường sắt xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, giảm 08 vụ; làm chết 02 người; bị thương 02 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra.

II. Công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19

Ngay khi có ca dương tính đầu tiên xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại Đà Nẵng ngày 25/7/2020, tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa lây lan của dịch bệnh; Cụ thể: kích hoạt trở lại 100% các lực lượng, 23 đội phản ứng nhanh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 09 Trung tâm Y tế thường trực theo quy định để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương và Bộ Y tế; Triển khai 09 chốt kiểm tra y tế liên ngành

Đã triển khai 10 chốt kiểm tra y tế kiểm tra thân nhiệt tại: 02 chốt tại Phú Lộc, Hương Thuỷ, Ga Huế, Hương Trà, Phong Điền, Nam Đông và 03 chốt tại A Lưới; đang triển khai mở thêm các chốt mới. Tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo hằng ngày từ 7h30 đến 09h00 kể cả Thứ 7, Chủ nhật với các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch;  Xây dựng kịch bản khi có F0 trên địa bàn với phương châm "4 tại chỗ"; Rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị bổ sung các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý 3.000 người; Kích hoạt đường dây nóng 19001075 để tiếp nhận thông tin liên quan đến Covid-19; Thực hiện các chính sách giãn cách[11];…

Tính đến ngày 27/8, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19. Tiếp tục theo dõi tình trạng sức khoẻ các đối tượng cách ly. Hiện còn 01 trường hợp dương tính COVID-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển đến đang được điều trị tại Bệnh viện TW Huế CS2 (3 trường hợp đã điều trị khỏi COVID-19, trong đó có 2 người chuyển về Đà Nẵng điều trị bệnh nền và 01 người ra viện); đã hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 3.399 trường hợp; Đang tổ chức cách ly y tế tập trung 1.551 trường hợp.

* Về công tác triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; đến thời điểm 14/8/2020 có 787 khách hàng (trong đó có 112 DN) được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, dư nợ được cơ cấu là 906,1 tỷ đồng; Có 2.163 khách hàng (trong đó có 211 DN) được miễn, giảm lãi, hạ lãi suất với dư nợ là 2.558,5 tỷ đồng, số tiền lãi đã được miễn, giảm là 4,8 tỷ đồng; Có 1.633 khách hàng (trong đó có 399 DN) được cho vay mới để khôi phục sản xuất với doanh số cho vay từ khi công bố dịch đến 14/8/2020 là 6.422,3 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5%-2,5%/năm so với trước dịch, dư nợ hiện tại là 4.365,2 tỷ đồng. Tại NHCSXH thực hiện gia hạn nợ đối với 151 khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với dư nợ là 2,73 tỷ đồng Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh tiếp tục duy trì đường dây nóng xử lý các vướng mắc, khó khăn, đề xuất trong thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN của khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

* Về công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ

- Thực hiện hỗ trợ 03 nhóm đối tượng: người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội: Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành 100% việc chi hỗ trợ với 134.293 người với tổng kinh phí 148.324,75 triệu đồng theo định mức quy định của Chính phủ, riêng có 292 người chết trong tháng 4/2020 được hỗ trợ kinh phí 01 tháng.

- Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện hỗ trợ chi cho 04 nhóm đối tượng: NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương; NLĐ chấm dứt HĐLĐ, HĐLV không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hộ kinh doanh; NLĐ làm việc không giao kết HĐLĐ: Qua dịch vụ công trực tuyến, đã tiếp nhận hơn 29.057 hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Tổng số đã hỗ trợ, chi trả là: 16.906 đối tượng với tổng số tiền chi trả là 16.964 triệu đồng trong đó:

+ Người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương: 73 người; số tiền chi trả 131,4 triệu đồng.

+ Hộ kinh doanh: 446 hộ; số tiền chi trả 446 triệu đồng.

+ Người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 21 người; số tiền chi trả 21 triệu đồng.

+ Người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm: 16.366 người, (trong đó bán vé số lưu động là: 44 người); số tiền chi trả 16.366 triệu đồng.

Các địa phương còn lại đang hoàn thiện thủ tục rút tiền từ Kho bạc Nhà nước để tiến hành chi trả hỗ trợ cho các đối tượng.

*  Ngoài ra, từ nguồn ngân sách địa phương vận động thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng kinh phí 939,75 triệu đồng, cụ thể:

+ Hỗ trợ cho 12 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn gặp khó khăn trong vận động nguồn lực để chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19: 690 triệu đồng.

+ Hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng cho 94 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người khuyết tật đặc biệt nặng tại cộng đồng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020): 141,0 triệu đồng.

+ Hỗ trợ mức 250.000 đồng/người/tháng cho 145 khẩu tại 30 hộ gia đình nghèo, cận nghèo phát sinh trên địa bàn tỉnh từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2020 (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020): 108,75 triệu đồng.

B. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

I. Mục tiêu: Tập trung ưu tiên các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu đó là: Phòng chống dịch hiệu quả; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các tháng tiếp theo

1. Tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19

Các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động rà soát và chuẩn bị các kịch bản trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3809/UBND-GD ngày 08/5/2020.

2. Tập trung ưu tiên các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương. Hoàn thành việc chi trả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để sót đối tượng, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn.

Tiếp tục vận hành hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác thu thập thông tin, đánh giá tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 qua ứng dụng công nghệ thông tin đối với các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã,...trên địa bàn để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp hỗ trợ về cơ chế, chính sách.

3. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Tập trung hoàn chỉnh các Đề án trình các cơ quan Trung ương: Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường; Đề xuất các tiêu chí về phân loại đô thị và đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế,…

Triển khai các thủ tục, tổ chức xây dựng Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050, trong đó chú trọng tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh phù hợp với mô hình đô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dụng, cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng Kế hoạch cập nhật, điều chỉnh bản đồ hành chính cấp tỉnh, do có thay đổi về địa giới và sáp nhập đơn vị hành chính… Hoàn thành xây dựng Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Lập đề án nâng cấp các đô thị: Vinh Hiền, Thanh Hà, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V. Đánh giá phân loại đô thị thành phố Huế mở rộng và đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường. Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Bắc và phía Nam thành phố Huế.

Chủ động làm việc, phối hợp các bộ, ngành Trung ương bám sát các nội dung kiến nghị tại Thông báo số 55/TB-VPCP, ngày 20/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh[12]; tổ chức triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020. Tiến hành đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XVI của tỉnh và Chương trình hành động triển khai kế hoạch 05 năm 2021 – 2025.

4. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Rà soát lại cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn. Rà soát lại mức độ cần thiết các dự án vốn ngân sách địa phương khởi công mới năm 2020.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 623/TTg-CP ngày 26/5/2020; trong đó: đến hết ngày 30/9/2020 tỷ lệ giải không dưới 60%; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao KH năm 2020 (kể cả số vốn năm trước chuyển nguồn sang). Triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án: Cắt giảm vốn các dự án có số liệu giải ngân thấp đến ngày 15/8/2020: dự án chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự án có số liệu giải ngân dưới 10% và khó có khả năng đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dự án dư vốn ... ; tăng vốn cho các dự án đã quyết toán, công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm cho giai đoạn 2021-2025; rà soát giãn tiến độ, khởi công 11 công trình, dự án chưa thực sự cần thiết; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm.

Trong năm 2020, tập trung giải ngân hết vốn đầu tư bổ sung trong năm đặc biệt cho Đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế (trong đó di dời Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và hộ dân sinh sống tại khu vực Mang Cá, di dời các hộ thuộc khu vực Thượng thành và ổn định dân cư tại khu tái định cư Hương Sơ, An Hòa; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu tư khu tái định cư Bắc Hương Sơ, khu vực 3, 4, 5, 6, 7 và 8; đảm bảo việc bàn giao đất tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng di dời xây dựng nhà ở trong năm 2020,…; đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc, dự án phục hồi và tôn tạo khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu; …

Tập trung hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Sân gôn Thiên An, Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...Hỗ trợ triển khai các dự án Trung ương trên địa bàn: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe), mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,....

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc... Tiếp tục các công trình chỉnh trang đô thị: mở rộng Cầu Lòn, đường đi bộ từ Cầu Dã Viên đến Chùa Linh Mụ, đường ven sông Bùi Thị Xuân…

Lập thủ tục sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3,...để thực hiện các dự án đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh quy hoạch mỏ cát trắng huyện Phong Điền, quy hoạch phân khu Khu B - đô thị mới An Vân Dương, quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ khu vực lân cận Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài,…

Rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn theo Nghị định số: 25/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; hoàn thành quy chế Phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách; triển khai thực hiện quy trình liên thông thẩm định dự án đầu tư giữa các sở, ngành chuyên môn. Rà soát, thanh lý các dự án bị treo: dự án Công viên nước Hồ Thủy Tiên (nghiên cứu mô hình sở thú thân thiện), ...

Đôn đốc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; khu du lịch sinh thái Bãi Chuối; khu phi thuế quan Chân Mây; khu vực phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô; Khu công nghiệp Phú Bài 4 (giai đoạn 2); dự án Khu dân cư phía Bắc phường An Hòa - Hương Sơ, thành phố Huế và xã Hương Vinh - Hương Toàn, thị xã Hương Trà; Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên, xã Phú Mậu - Phú Dương - Phú Thượng, huyện Phú Vang; Khu D - Đô thị mới An Vân Dương; xây dựng vùng đầm phá Tam Giang–Cầu Hai; Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Ngang, thị xã Hương Trà; khu vực phía Bắc trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô đến khu vực núi Giòn; Khu vực trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối; Khu F - Đô thị mới An Vân Dương (khu vực Tố Hữu nối dài); Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng thiên nhiên và sân golf, huyện Phong Điền; Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong Điền.

5. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án. Rà soát về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, để xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước; dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; có biện pháp hỗ trợ đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,...Triển khai các hoạt động hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo Kế hoạch số 74/UBND-KH của UBND tỉnh ngày 07/3/2020.

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); Hiệp định EVFTA.

Chỉ đạo thu hoạch diện tích lúa Hè Thu còn lại nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn, lốc xoáy xảy ra. Tăng cường theo dõi các đối tượng tượng sinh vật gây hại trên diện tích lúa đang trổ chín chưa thu hoạch tại A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc,... để có biện pháp quản lý và chỉ đạo phun phòng kịp thời. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Đặc biệt chú trọng các biện pháp chuyên ngành thú y nhằm chủ động phòng, chống, dập dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi và dịch cúm gia cầm. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng bằng việc duy trì hoạt động truy quét, kiên quyết xử lý các đối tượng phá rừng theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng và các tụ điểm mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã; thường xuyên theo dõi ảnh viễn thám để kiểm tra việc xâm hại tài nguyên rừng.

Thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Xây dựng Đề án phát triển cây ăn quả, tạo động lực mới, phát triển bền vững, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; thúc đẩy liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hoá trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

6. Đẩy mạnh phát triển du lịch và ưu tiên các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch

Triển khai các gói kích cầu du lịch để thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục phát triển ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; trước mắt, rà soát và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch. Triển khai tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng du lịch cộng đồng cho người dân hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện A Lưới và huyện Phú Vang. Tiếp tục triển khai nghiên cứu, điều tra tình hình hoạt động các cơ sở lưu trú trong dân (homestay).

Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội.

7. Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả

Tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: (1) Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; (2) thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư đối với các Khu nhà đất (đường Phạm Văn Đồng, Khu đất 44 Trần Thái Tông, Khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, Khu đất TMDV5 An Cựu City; Dự án Thủy Vân 2, Khu đất tái định cư Khu vực Kinh Thành Huế, Bán đấu giá đất ở đã có hạ tầng ...; (3) đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án nghĩa trang Hương An viên, nghĩa trang Thủy Dương; (4) Đôn đốc triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn (thuế VAT).

Điều chỉnh, cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp điều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương; trong đó, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; không bổ sung chi thường xuyên, trừ trường hợp đặc biệt, cấp bách. Xây dựng các kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không đảm bảo do tác động của dịch Covid-19 theo thứ tự ưu tiên.

8. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, tuyên truyền về danh hiệu “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”. Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế “Xanh - Sạch - Sáng”, “Thành phố bốn mùa hoa”, “ Huế - Kinh đô Áo dài”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Việt Nam và 60 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế - Sài Gòn do Trung ương tổ chức.

Về giáo dục và đào tạo: Chuẩn bị kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện tốt việc công tác huy động học sinh; tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó, chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên.Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học, trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư các hạng mục công trình nhà vệ sinh văn minh, hiện đại; xây dựng cảnh quan môi trường; hệ sinh thái giáo dục thông minh, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh Covid – 19 để có các biện pháp chống dịch trong nhà trường đạt hiệu quả.

Về y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19: tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch mùa hè. Đầu tư trang thiết bị y tế cho từ 3-6 Trạm Y tế thuộc ba vùng I, II, III (theo Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT) để thực hiện thí điểm theo Quyết định 4389/QĐ-BYT ngày 11/07/2018 về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ. Nâng cao chất lượng KCB và đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ, xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Tiếp tục triển khai công tác đấu thầu thuốc tập trung, tăng cường quản lý chất lượng thuốc, đặc biệt là thuốc Đông dược; quản lý giá thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Triển khai “Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”. Chuẩn bị các thủ tục để thành lập Trung tâm đào tạo, phát triển nghề nghiệp liên tục, chuyển giao công nghệ và sát hạch chứng chỉ hành nghề y khoa tại Trường Đại học Y Dược. Hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế xây dựng dự án Tổ hợp y tế hiện đại tại khu đô thị An Vân Dương.

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động nhằm ổn định sản xuất. Tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng cường hoạt động tư vấn, tuyển sinh học nghềtruyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện Nam Đông và A Lưới giai đoạn 2016-2020…. Tổ chức hoạt động truyền thông, đối thoại chính sách về giảm nghèo bền vững gắn với việc đưa người lao động. Ban hành kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025.

Triển khai phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình. Tăng cường hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, tiến tới hình thành đô thị thông minh. Tập trung triển khai hạ tầng và các dịch vụ Đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh của tỉnh và xây dựng Hệ sinh thái trong 05 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Du lịch, Giao thông, Môi trường.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020. Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tổng kết tình hình thực hiện Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Rà soát và giải quyết sớm các thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho những dự án lớn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính để tồn đọng kéo dài. Phấn đấu 01 tháng triển khai thực hiện 01 dự án có trị giá từ 100 tỷ trở lên.

Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ". Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước. Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thành Đề án “Hợp nhất các thiết chế Văn hóa - Thông tin cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội kết hợp kiểm soát chặt chẽ trong phòng chống dịch Covid-19.[1] Như: Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới; Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Nong; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ; Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm-Nghĩa lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ; Sửa chữa nâng cấp đê Đông Phá Tam Giang đoạn qua xã Điền Hoà - Điền Hải.

[2] với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà

[3] Phú Bài 4 GĐ 2; Xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; Điều chỉnh QHPK Khu B – ĐTM An Vân Dương; Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf Lộc Bình; …

[4] bao gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Huế), 3 đô thị loại IV (thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thị trấn thuận An mở rộng) và 10 đô thị loại V (07 thị trấn hiện hữu: Phong Điền, Sịa, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, A Lưới, Khe Tre)

[5] gồm: Dự án Nhà máy bê tông thương phẩm; Dự án Xây dựng nhà xưởng gia công đan lát thủ công mỹ nghệ; Dự án Vận tải hàng không lữ hành Việt Nam; Dự án Khai thác đá granite làm vật liệu xây dựng thông thường; ; Khai thác nước khoáng nóng tại KDL nghĩ dưỡng Mỹ An, Nhà xưởng sơ chế gỗ, Nhà máy xử lỹ nước sạch Vạn Niên, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô; Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây; Nhà máy sản xuất bộ phận phụ trợ xe ôtô Nakamoto, Dự án thiết kế máy móc, thiết bị, khuôn – Takatsu Huế, Dự án Trung tâm công nghệ thông tin Snow Bricks, Nhà máy may khẩu trang Scavimed, Dự án Xưởng sản xuất các sản phậm vật liệu cơ khí, Dự án Nhà xưởng sản xuất, chế biến các loại hạt nông sản, Trụ sở làm việc, xưởng sản xuất, sân phơi nông sản.

[6] Trong thu nội địa: thu từ doanh nghiệp nhà nước 228,2 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán, giảm 16%; thu từ doanh nghiệp có vốn nước ngoài 1.617,97 tỷ đồng, bằng 70% dự toán, giảm 1%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 657,97 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 21%; thu tiền sử dụng đất 1.432,76 tỷ đồng, bằng 179% dự toán, tăng 65%.

[7] Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế giai đoạn 2017 - 2022 năm 2020; Kế hoạch triển khai Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng kế hoạch và khảo sát các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023”. Xây dựng đề cương và Kế hoạch xây dựng bộ hồ sơ “Nghệ thuật Ca Huế” đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; xây dựng dự thảo Kế hoạch “Phát triển không gian Ca Huế thính phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025”; dự thảo Đề án tu bổ, tôn tạo và bảo quản các di tích nằm ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, dự thảo Đề án cơ chế chính sách ưu đãi để hỗ trợ phát triển Bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc di dời các hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh về vị trí mới (268 Điện Biên Phủ, thành phố Huế); xây dựng phương án thực hiện giai đoạn 2 của dự án di dời hiện vật (bảo quản, đầu tư hệ thống bục nâng, giá đỡ, chiếu sáng mỹ thuật…) nhằm sớm đưa vào trưng bày phục vụ khách tham quan.

[8] cấp 01 Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Nhật Việt và tổ chức thẩm định phương án công nghệ cho Nhà máy Kanglongda Huế

[9] đã phát hiện và tiêu hủy 15 mũ bảo hiểm không dán tem CR và không có nguồn gốc xuất xứ; xử phạt 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa không ghi nhãn theo tính chất hàng hóa với số tiền phạt 3.300.000 đồng; phát hiện và nhắc nhở 01/23 cơ sở kinh doanh xăng dầu có mẫu xăng RON 95 có trị số octanne bất thường (97,1/95-95,6), 04/122 cột đo nhiên liệu (01 xăng RON 95, 03 dầu Diezel 0,25%S) có sai số thiếu +0,5% đồng thời lập biên bản và thu giữ giao cho Ban quản lý chợ tiêu hủy 10/40 cân đồng hồ lò xo có sai số từ 15-30%.

[10] Gồm 8 tỉnh: Okinawa, Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita và Saga.

[11] Đến nay đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar,  vũ trường, massage, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh game, trò chơi điện tử; không tổ chức tiệc cưới, liên hoan, tiệc mừng tại các khách sạn, trung tâm tổ chức sụ kiện; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết; Yêu cầu mọi người dân ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; hạn chế tập trung đông người;  Tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát khu tập luyện thể thao... thực hiện giản cách xã hội mỗi bàn tối đa không quá 4 người, bàn cách bàn tối thiểu 2m, bố trí nước rửa tay sát khuẩn.

[12] Các nội dung kiến nghị liên quan triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; quy hoạch, sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước; cân đối nguồn vượt thu ngân sách cho Quần thể di tích Cố đô Huế; chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng: đường ven biển, đường vành đai 3; hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung, …

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]