Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020
  

(Theo Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh)

 

A. TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 77 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. Những kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sau khi Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 60/KH-UBND ngày 28/02/2020 triển khai Chương trình hành động số 69-CTr/TU. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng các đề án: Đề án xây dựng Bộ tiêu chí về thành phố Trực thuộc Trung ương cho đô thị có tính chất đặc thù di sản; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án mở rộng địa giới thành phố Huế; Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế. Các Đề án đã được UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND ban hành các Nghị quyết, gồm: Đề án cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường; Đề án xây dựng Bộ tiêu chí về thành phố Trực thuộc Trung ương cho đô thị có tính chất đặc thù di sản và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Hiện nay, các đề án đang được hoàn thiện các thủ tục trình các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 27/5/2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 15/5/2020.

2. Kết quả thực hiện trên các ngành, lĩnh vực

Tính đến ngày 20/7, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã hoạt động trở lại, đời sống nhân dân có phần ổn định hơn; tình hình kinh tế xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:

2.1 Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Tỉnh đã triển khai các giải pháp kích cầu du lịch sau mùa dịch, giảm phí tham quan di tích tại các điểm du lịch theo Nghị quyết số 08/NQ-HDND ngày 08/5/2020; đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh[1]; đang triển khai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” cho các đặc sản ẩm thực Huế của tỉnh;…Trong tháng 7, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 205,5 nghìn lượt, giảm 47,3% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 5,3 nghìn lượt, giảm gần 96%. Khách lưu trú ước đạt 105,8 nghìn lượt, giảm 46,7%. Doanh thu du lịch ước đạt 472 tỷ đồng, giảm 55,6%, trong đó doanh thu lưu trú và lữ hành du lịch 93,3 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 1.324 nghìn lượt, giảm 47,1%, trong đó khách quốc tế 544,2 nghìn lượt, giảm 51,0%. Khách lưu trú ước đạt 666,4 nghìn lượt, giảm 50,7%. Doanh thu du lịch ước đạt 3.106,3 tỷ đồng, giảm 48,3%, trong đó doanh thu lưu trú và lữ hành du lịch 560,5 tỷ đồng, giảm 48,9%.

Để tiếp tục đẩy mạnh kích cầu phát triển du lịch - dịch vụ nội địa và chào mừng Festival Huế lần thứ 11 năm 2020, phí tham quan di tích[2] từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020 sẽ giảm còn 50%; riêng trong thời gian diễn ra Festival Huế (từ ngày 26 – 31/8/2020)[3] sẽ miễn 100%.

Hoạt động thương mại, giá cả: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2020 dự ước tăng 0,10% so với tháng trước và tăng 3,15% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 7 ước đạt khoảng 3.988 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thực hiện tháng trước, tăng 8,3% so cùng kỳ. Lũy kế đến 7 tháng ước đạt 24.145,4 tỷ đồng; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa 19.493,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 80,7%, tăng 2,8%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4.651,6 tỷ đồng, chiếm 19,3%, giảm 32,6%.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa trong tháng 7 ước đạt 73,7 triệu USD, giảm 9,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 11,9% so với thực hiện tháng cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 443,927 triệu USD, giảm 21,1% so với cùng kỳ. Phân theo một số mặt hàng xuất khẩu: Hàng may mặc 223,2 triệu USD chiếm tỷ trọng 50,3%, giảm 21% so cùng kỳ; Xơ, sợi dệt các loại 84,4 triệu USD, chiếm 19%, giảm 41%; Gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 8,7%, giảm 39%; Thủy sản 32,7 triệu USD, chiếm 7,4%, tăng 29%; Cao su 1,9 triệu USD, chiếm 4,2%, tăng 49%; các hàng hóa khác 63,1 triệu USD, chiếm 14,2%, tăng 38%

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 43,3 triệu USD, giảm 3,17% so với thực hiện tháng trước, và tăng 6,2% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng ước đạt 261,345 triệu USD, giảm 16,9%. Phân theo một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Nguyên phụ liệu dệt may 194,5 triệu USD chiếm tỷ trọng 74,4%, giảm 16%; Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng 10,8 triệu USD, chiếm 4,1%, tăng 3,15%; Linh kiện phụ tùng ô tô 1,4 triệu USD, chiếm 0,5%, giảm 78%; Thủy sản 0,76 triệu USD, chiếm 0,29%, giảm 38%; hàng hóa nhập khẩu khác 53,9 triệu USD, chiếm 20,9%, giảm 25%.

Hoạt động tín dụng: Ước đến cuối tháng 7/2020, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 50.800 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng toàn địa bàn (kể cả NH Phát triển khu vực TT Huế - Quảng Trị) ước đạt 51.800 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng từ đầu tháng 5/2020, trong đó tăng trưởng tín dụng đối với hộ kinh doanh, cá thể là chủ yếu, tín dụng khối doanh nghiệp giảm so với cuối tháng trước. Nợ xấu tại các TCTD không kể NH Phát Triển toàn địa bàn ở mức 950 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng không kể NH Phát triển là 1,95%.

Hoạt động vận tải: Trong 7 tháng, vận tải hành khách ước đạt 10.210,7 nghìn lượt khách, giảm 28,8% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 7.691,4 nghìn tấn, tăng 0,8%. Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát ước đạt 1.652 tỷ đồng, giảm 6,95%; trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 301,7  tỷ đồng, giảm 29,2%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 1.224,9 tỷ đồng, tăng 0,9%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 115,7 tỷ đồng, giảm 9,3%; doanh thu bưu chính chuyển phát ước đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 16,3%.

b) Lĩnh vực công nghiệp:

Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 07 tiếp tục có chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp của tỉnh bị tác động, ảnh hưởng do dịch covid -19 gây ra trong thời gian qua đang dần hồi phục ổn định trở lại, tình hình tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm các doanh nghiệp có nhiều tín hiệu khả quan; tuy nhiên bên cạnh đó một số ngành công nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm và bị giảm nên chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh 07 tháng đầu năm đạt kết quả tương đối thấp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 7 ước tăng 10,7% so tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung 07 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,07% so với cùng kỳ, trong đó:

- Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 5,62%; trong đó sản lượng một số sản phẩm chủ yếu: sản lượng Quặng inmenit và tinh quặng inmenit 10,2 nghìn tấn, tăng gấp 3 lần; đá xây dựng đạt 453 nghìn m³, tăng 7,0%; đá vôi nguyên liệu đạt 896 nghìn m³, giảm 1,7%.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,91%. Trong đó:

+ Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng so cùng kỳ: bia ước đạt 137.746 triệu lít, tăng 1,46% (bia lon 83,31 triệu lít, tăng 7,4%; tôm đông lạnh 3.323,9 tấn, tăng 5,95%; dăm gỗ 347,7 ngàn tấn, tăng 2,7%; men frit 142 nghìn tấn, tăng 3,7%; vỏ lon nhôm 8,5 nghìn tấn, tăng 12,3%; thuốc kháng sinh 39,1 triệu viên, tăng 16,1%

+ Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất giảm so cùng kỳ: bia chai 54,4 triệu lít, giảm 6,4%; quần áo lót 168,6 triệu cái, giảm 17% (xuất khẩu giảm 21% và nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may giảm 16%); sợi các loại 51,85 nghìn tấn, giảm 1,5%; xi măng 1.300,2 nghìn tấn, giảm 1,1%; ô tô 61 chiếc, giảm 30% (nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô giảm 78%)

- Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 16,41%. Trong đó điện sản xuất 394 triệu KWh, giảm 25,6%[4]; điện thương phẩm 170,000 triệu KWh, tăng 2,2%.

- Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,57%. Sản lượng nước uống được 31,4 triệu m3, tăng 4,1%;

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu 2020 đạt 25.198 ha, đạt 98,25% kế hoạch. Đến nay, đã thu hoạch xong 158 ha (Hè Thu sớm); làm đòng: 12.944 ha; trổ: 12.046 ha; chắc xanh: 50 ha. Diện tích các loại cây trồng khác: Sắn 567 ha, Lạc 358 ha, Ngô 603 ha, Khoai lang 648 ha, Rau các loại 1.342 ha, Đậu các loại 1.449 ha, Cây sen 531 ha.

Chăn nuôi: Tổng đàn trâu hiện có 16.412 con, giảm 2,1% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 29.920 con, giảm 1,8%; tổng đàn lợn 110.250 con (chưa tính lợn con theo mẹ, khoảng 64.210 lợn con), giảm 29,5% so với cùng kỳ và tăng 24,4% so với thời điểm 01/01/2020; tổng đàn gia cầm 3.700,2 nghìn con, tăng 1,3% trong đó đàn gà 2.905,1 nghìn con, tăng 0,4%.

Về công tác tái đàn lợn: Từ đầu năm đến nay, đã tái đàn được khoảng 95.000 con, đạt khoảng 55% tổng đàn (trong đó lợn nái tái đàn khoảng 9.200 con). Doanh nghiệp và trang trại lớn tái nuôi khoảng 57.000 con, chiếm khoảng 60% số tái đàn. Đã thực hiện công tác tiêm phòng[5] và các biện pháp phòng ngừa, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, quản lý giống, thuốc, thức ăn chăn nuôi và thú y thủy sản.

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt 4.235 ha, tăng 2,8%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 36.084 tấn tăng 4,73%; trong đó: sản lượng khai thác 26.083 tấn, tăng 3,6%; sản lượng nuôi trồng 10.001 tấn, tăng 7,9%. Đã triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tàu cá, tổ chức tuần tra ngăn chặn các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản; triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Lâm nghiệp: Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng mới 3.786 ha rừng tăng 6,1%. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 405.960 m3, tăng 1,5%. Đã bắt giữ và xử lý 295 vụ vi phạm pháp luật Lâm nghiệp, tịch thu 167,32 m3, thu nộp ngân sách gần 956,12 triệu đồng (tháng 7 đã xử lý 35 vụ, tịch thu 19,33 m3 gỗ các loại). Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến cộng đồng, đặc biệt là tuyên truyền lưu động liên tục trong những ngày cao điểm nắng nóng. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 7 vụ cháy rừng với 2,23 ha rừng bị cháy.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, đã cấp Giấy chứng nhận cho 06 sản phẩm: 03 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 03 sản phẩm đạt hạng 3 sao[6].

Đáng chú ý, Tập đoàn Quế Lâm đã ra mắt triển khai dự án “Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F” (Farm-Food-Feed-Fertilizer)[7]; một hình thức chăn nuôi tiên tiến, bước đầu khởi sự tại Việt Nam theo khái niệm "Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp" trong thế kỷ XXI.

2.2 Tình hình đầu tư và xây dựng:

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 7 tháng đầu năm ước đạt 13.528,2 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 3.564 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch, tăng 7,9%; vốn do địa phương quản lý 9.964,2 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch, tăng 14,3%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước 3.506,2 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch, tăng 55,2%; vốn tín dụng đạt 5.355 tỷ đồng, bằng 48,6% KH, giảm 2,8%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 1.680 tỷ đồng, bằng 49,1% KH, tăng 1,9%; vốn đầu tư của dân 1.520 tỷ đồng, bằng 57,4% KH, tăng 15,8%; vốn viện trợ nước ngoài 937 tỷ đồng, bằng 56,3% KH, tăng 61,2%; vốn đầu tư nước ngoài 530 tỷ đồng, bằng 21,2% KH, giảm 25,4%.

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp[8]. Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; Trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; bể bơi Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương;…Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục được hoàn thiện và thi công nhanh: Dự án La Sơn - Túy Loan; hầm Hải Vân giai đoạn II. Đặc biệt, dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể đã chi trả đền bù và giao đất cho 500 hộ và đã hoàn thành công tác kiểm kê, công khai giá đền bù cho hơn 2400 hộ còn lại; Đang đề nghị Bộ Quốc Phòng thống nhất di dời trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bệnh viện 268 ra khỏi đất di tích; khởi công xây nhà ở theo mẫu cho 25 hộ nghèo thuộc diện di dời với chính sách hỗ trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”[9].

Tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 39,5% kế hoạch; trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 56% KH; ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình đạt 32,7% KH ; vốn từ nguồn thu di tích để lại cho đầu tư đạt 40% KH.

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An. Nhiều dự án chuyển tiếp được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động: Các nhà máy thủy điện ALin B1, ALin B2, Rào Trăng 3; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô. Bên cạnh đó, đã quyết liệt hỗ trợ, đôn đốc 15 dự án khởi công mới trong năm; đến nay, đã có 02 dự án khởi công mới: dự án chung cư thương mại Minh Linh tại Khu đô thị Đông Nam Thủy An; dự án nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Huế Premium Silica).

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Dự án Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn; Hạ tầng khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; Dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam; Nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn; Nhà máy của Công ty Kanglongda;…

Đang triển khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh. Hiện nay đang rà soát, đôn đốc triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án phát triển hạ tầng sản xuất, khu du lịch,… để đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư[10]. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đến nay đạt 36%. Từ đầu năm tới nay đã công nhận 03 đô thị mới đạt tiêu chí loại V: La Sơn, Vinh Thanh, Phong An, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 14 đô thị[11], nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh hiện nay đạt khoảng 54%.

2.3 Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Từ đầu năm đến ngày 20/7/2020, có 423 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.264,7 tỷ đồng, tăng 4,4% về lượng và tăng 14% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 140 doanh nghiệp, giảm 12,5%. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động là 305 doanh nghiệp, tăng 36%; giải thể 53 doanh nghiệp, tăng 13%.

Đến tháng 7/2020, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 13 dự án đầu tư mới[12] với tổng vốn đăng ký khoảng 4.598 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với vốn đăng ký 18,5 triệu USD. Một số dự án lớn: Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt với mức đầu tư 2.655 tỷ đồng; Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã được Thủ tướng phê duyệt với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến đầu năm 2021 sẽ đưa máy bay vào cất cánh thương mại. Đã điều chỉnh 24 dự án trong đó 07 dự án giãn tiến độ, 03 dự án tăng thêm vốn 184 tỷ đồng. Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

2.4 Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt 4.678,4 tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa đạt 4.447,9 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, tăng 13%[13]; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 223 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, giảm 15%.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 5.504,6 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.314,4 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán, chi thường xuyên 3.874,5 tỷ đồng, đạt 57,4% dự toán.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Về văn hóa: Trong tháng đã triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020); phong trào Ngày Chủ nhật xanh tiếp tục được hưởng ứng tích cực. Đang triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình lễ hội Festival Huế lần thứ XI - năm 2020 với chủ đề “Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới” dự kiến vào ngày 26/8/2020 đến ngày 31/8/2020.

Về giáo dục và đào tạo: Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) cho năm học 2020-2021 dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2020. Năm 2020, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh với 14.250 chỉ tiêu đại học hệ chính quy cho 146 ngành đào tạo với các phương thức tuyển sinh[14]. Triển khai thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét học bạ. Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2020. Công tác đánh giá ngoài công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia các địa phương tích cực xây dựng; Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 09 Quyết định về việc cấp bằng công nhận 09 Trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020, trong đó có 04 trường THCS, 02 trường tiểu học và 03 trường Mầm non.

Về y tế: Đến nay, tỉnh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, đã điều trị khỏi bệnh và ra viện 04 bệnh nhân, toàn tỉnh hiện không có người nhiễm dịch Covid-19. Tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa điểm di tích, tâm linh và danh lam thắng cảnh; các cơ quan, trường học và các khu dân cư: dọn vệ sinh, trồng cây xanh, đồng thời phun thuốc khử trùng, tiêu độc,…

Về khoa học và công nghệ: Công tác quản lý công nghệ trên bàn tỉnh tiếp tục tăng cường[15]. Đã hướng dẫn cho 50 tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,...trong đó, 05 văn bằng bảo hộ được cấp trong số 20 đơn đăng ký nhãn hiệu. Tăng cường thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 02 siêu thị, 05 chợ, 32 cơ sở kinh doanh hàng hóa (trong đó có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu). Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm[16]. Đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020; đang hoàn thiện Đề án Cố đô khởi nghiệp.

Tổ chức khảo sát mô hình, vùng nguyên liệu, điều kiện sản xuất, bao bì, công bố sản phẩm tại 07 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh, qua đó tiến hành hoàn thiện chương trình, xây dựng quy trình quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc cho cơ sở sản xuất. Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 07 doanh nghiệp, cơ sở; triển khai Đề án Tư vấn hướng dẫn, đánh giá áp dụng Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt theo GMP tại 03 doanh nghiệp/cơ sở và Đề án “Tư vấn hướng dẫn, đánh giá áp dụng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP tại 01 doanh nghiệp/cơ sở” thuộc Dự án năng suất chất lượng. Đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Trong 07 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 2.607 lao động, trong đó 176 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng 7.000 lao động bị thôi việc, mất việc, chiếm 12% lực lượng lao động trên địa bàn; trong đó, khoảng 2.500 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 20.000 người từ các nơi khác trở về địa phương[17], bảo hộ 93 công dân nước ngoài được cách ly tại tỉnh; có 341 lao động là người nước ngoài đang làm việc[18]. Đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 3.529 người, tăng 103% so cùng kỳ với tổng số tiền chi là 50,815 tỷ đồng, số người đề nghị được hỗ trợ học nghề là 66 người với số tiền chi là 254,7 triệu đồng. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đã trao 154.470 suất quà với tổng số tiền 45,820 tỷ đồng cho các đối tượng là thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo... Đã thực hiện chi trả cho 04 nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với 133.748 đối tượng, kinh phí đã chi trả 147,84 tỷ đồng trong thời gian 03 tháng, tỷ lệ thực hiện hoàn thành chi trả 99,6%; ngoài ra đã phát hiện 560 đối tượng trùng lặp, kinh phí không chi trả 486 triệu đồng; bổ sung thêm 368 đối tượng đủ điều kiện, trong đó một số địa phương đã tạm ứng ngân sách để thực hiện chi trả kịp thời. Các Nhóm đối tượng khác được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đã tiếp nhận 21.404 đối tượng, với tổng kinh phí 21,655 tỷ đồng. Dự kiến lũy kế đến hết cuối tháng 6/2020 tiếp nhận 33.970 đối tượng với tổng kinh phí 35,170 tỷ đồng.

4. Cải cách hành chính

Trong 7 tháng đầu năm, đã duy trì và tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương: Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh.Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành, UBND cấp huyện và cấp xã.

Các chỉ số cải cách hành chính đều cải thiện vị trí đáng kể: Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 của tỉnh được xếp thứ 05/63 tỉnh thành, tăng 38 bậc, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 20, tăng 10 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 13, tăng 3 bậc.

5. Về tài nguyên môi trường

Đã phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các địa phương cấp huyện; bổ sung 07 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích 4,999 ha; 09 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với tổng diện tích 22,389 ha. Đã giao đất cho 09 trường hợp, với diện tích 5,11 ha, cho thuê đất 17 trường hợp, với diện tích 6,05 ha. Đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của 176 công trình, dự án; phê duyệt giá đất cụ thể của 04 dự án.

Tổng số thu tiền từ đất ước đạt 1.314 tỷ đồng, đạt 135% dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 1.278 tỷ đồng, vượt 160% dự toán, tăng 96% so cùng kỳ.

Đã cấp 02 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Tiếp tục thực hiện các Dự án/đề án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Thừa Thiên Huế, Điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; đề án xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đề án đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế...

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 26 vụ cháy, tăng 2 vụ; làm chết 5 người; tổng giá trị thiệt hại 631 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống thiết bị điện. Đã phát hiện 61 vụ vi phạm môi trường, tăng 10 vụ so cùng kỳ năm trước, đã tiến hành xử lý 42 vụ với tổng số tiền phạt 224,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Khai thác cát, khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, phát tờ rơi quảng cáo không đúng quy định và vi phạm đảm bảo an toàn thực phẩm.

6. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh:

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 207 đoàn khách quốc tế/1254 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, giảm 360 đoàn khách quốc tế/2432 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng dịch Covid -19.

Công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục được chú trọng, đặc biệt tham dự các hội nghị lớn: Hội nghị Lãnh đạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2020 tại Đà Nẵng và Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020” tại Hà Nội; cung cấp cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) thông tin và giới thiệu một số doanh nghiệp VN tại tỉnh có nhu cầu thu hút đầu tư từ các địa phương Nhật Bản thuộc TLSQ phụ trách[19]. Bên cạnh đó, công tác xuất, nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý biên giới luôn được chú trọng, củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được duy trì.

Quốc phòng, an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020. Toàn tỉnh, có hơn 1.300 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức chu đáo, nhanh gọn lễ giao nhận quân năm 2020, đảm bảo đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch Covid-19. Đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

An toàn giao thông: Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ; từ đầu năm đến ngày 14/7/2020, đã xảy ra 158 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 53 vụ so với cùng kỳ; làm chết 78 người, giảm 42 người; bị thương 112 người, giảm 59 người. Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 155 vụ, giảm 47 vụ; làm chết 76 người, giảm 39 người; bị thương 111 người, giảm 58 người. Đường sắt xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, giảm 06 vụ; làm chết 02 người; bị thương 01 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra.

B. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

I. Mục tiêu: Tập trung ưu tiên các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu đó là: Phòng chống dịch hiệu quả; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19

Các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động rà soát và chuẩn bị các kịch bản trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3809/UBND-GD ngày 08/5/2020.

2. Tập trung ưu tiên các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương. Hoàn thành việc chi trả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để sót đối tượng, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn.

Tiếp tục vận hành hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác thu thập thông tin, đánh giá tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 qua ứng dụng công nghệ thông tin đối với các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã,...trên địa bàn để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp hỗ trợ về cơ chế, chính sách.

3. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Tập trung hoàn chỉnh các Đề án trình các cơ quan Trung ương: Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường; Đề xuất các tiêu chí về phân loại đô thị và đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế,…

Triển khai các thủ tục, tổ chức xây dựng Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050, trong đó chú trọng tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh phù hợp với mô hình đô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dụng, cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng Kế hoạch cập nhật, điều chỉnh bản đồ hành chính cấp tỉnh, do có thay đổi về địa giới và sáp nhập đơn vị hành chính… Hoàn thành xây dựng Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Lập đề án nâng cấp các đô thị: Vinh Hiền, Thanh Hà, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V. Đánh giá phân loại đô thị thành phố Huế mở rộng và đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường. Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Bắc và phía Nam thành phố Huế.

Chủ động làm việc, phối hợp các bộ, ngành Trung ương bám sát các nội dung kiến nghị tại Thông báo số 55/TB-VPCP, ngày 20/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh[20]; tổ chức triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020. Tiến hành đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XVI của tỉnh và Chương trình hành động triển khai kế hoạch 05 năm 2021 – 2025.

4. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Rà soát lại cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn. Rà soát lại mức độ cần thiết các dự án vốn ngân sách địa phương khởi công mới năm 2020. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 623/TTg-CP ngày 26/5/2020; trong đó: đến hết ngày 30/9/2020 tỷ lệ giải không dưới 60%; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao KH năm 2020 (kể cả số vốn năm trước chuyển nguồn sang). Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn đầu tư công cho công trình, dự án khác nếu chủ đầu tư không làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Rà soát giãn tiến độ, khởi công 11 công trình, dự án chưa thực sự cần thiết. Trong năm 2020, tập trung ưu tiên nguồn lực tiếp tục triển khai đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế, di dời đất quốc phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và hộ dân sinh sống tại khu vực Mang Cá) và các dự án cải thiện môi trường nước: Hoàn thành di dời các hộ thuộc khu vực Thượng thành và ổn định dân cư tại khu tái định cư Hương Sơ, An Hòa; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu tư khu tái định cư Bắc Hương Sơ, khu vực 3, 4, 5, 6, 7 và 8; đảm bảo việc bàn giao đất tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng di dời xây dựng nhà ở trong năm 2020,…Tập trung ưu tiên tạo điều kiện hỗ trợ để khởi công các dự án ngoài ngân sách và đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án trong ngân sách để giải ngân vốn.

Tập trung hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Sân gôn Thiên An, Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...Hỗ trợ triển khai các dự án Trung ương trên địa bàn: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe), mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,....

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc... Tiếp tục các công trình chỉnh trang đô thị: mở rộng Cầu Lòn, đường đi bộ từ Cầu Dã Viên đến Chùa Linh Mụ, đường ven sông Bùi Thị Xuân…

Rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn theo Nghị định số: 25/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; hoàn thành quy chế Phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách; triển khai thực hiện quy trình liên thông thẩm định dự án đầu tư giữa các sở, ngành chuyên môn. Rà soát, thanh lý các dự án bị treo: dự án Công viên nước Hồ Thủy Tiên (nghiên cứu mô hình sở thú thân thiện), ...

Lập thủ tục sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3,...để thực hiện các dự án đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh quy hoạch mỏ cát trắng huyện Phong Điền, quy hoạch phân khu Khu B - đô thị mới An Vân Dương, quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ khu vực lân cận Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài,…

Đôn đốc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; khu du lịch sinh thái Bãi Chuối; khu phi thuế quan Chân Mây; khu vực phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô; Khu công nghiệp Phú Bài 4 (giai đoạn 2); dự án Khu dân cư phía Bắc phường An Hòa - Hương Sơ, thành phố Huế và xã Hương Vinh - Hương Toàn, thị xã Hương Trà; Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên, xã Phú Mậu - Phú Dương - Phú Thượng, huyện Phú Vang; Khu D - Đô thị mới An Vân Dương; xây dựng vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai; Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Ngang, thị xã Hương Trà; khu vực phía Bắc trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô đến khu vực núi Giòn; Khu vực trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối; Khu F - Đô thị mới An Vân Dương (khu vực Tố Hữu nối dài); Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng thiên nhiên và sân golf, huyện Phong Điền; Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong Điền.

5. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện các dự án. Rà soát về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, để xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước; dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; có biện pháp hỗ trợ đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,...Triển khai các hoạt động hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo Kế hoạch số 74/UBND-KH của UBND tỉnh ngày 07/3/2020.

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ giữa năm 2020.

Tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2020 chủ động kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng để chủ động phòng ngừa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất kinh doanh các loại phân bón, giống cây trồng; phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, các loại phân bón không rõ nguồn gốc, giống cây trồng kém chất lượng... Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Đặc biệt chú trọng các biện pháp chuyên ngành thú y nhằm chủ động phòng, chống, dập dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi và dịch cúm gia cầm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020; tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng bằng việc duy trì hoạt động truy quét, kiên quyết xử lý các đối tượng phá rừng theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng và các tụ điểm mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã; thường xuyên theo dõi ảnh viễn thám để kiểm tra việc xâm hại tài nguyên rừng.

Thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; thúc đẩy liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hoá trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

6. Đẩy mạnh phát triển du lịch và ưu tiên các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch

Triển khai các gói kích cầu du lịch để thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục phát triển ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; trước mắt, rà soát và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Huế 2020. Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội.

7. Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả

Tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: (1) Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; (2) thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư đối với các Khu nhà đất (đường Phạm Văn Đồng, Khu đất 44 Trần Thái Tông, Khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, Khu đất TMDV5 An Cựu City; Dự án Thủy Vân 2, Khu đất tái định cư Khu vực Kinh Thành Huế, Bán đấu giá đất ở đã có hạ tầng ...; (3) đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án nghĩa trang Hương An viên, nghĩa trang Thủy Dương; (4) Đôn đốc triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn (thuế VAT).

Điều chỉnh, cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp điều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương; trong đó, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; không bổ sung chi thường xuyên, trừ trường hợp đặc biệt, cấp bách. Xây dựng các kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không đảm bảo do tác động của dịch Covid-19 theo thứ tự ưu tiên.

8. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, tuyên truyền về danh hiệu “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”. Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế “Xanh - Sạch - Sáng”, “Thành phố bốn mùa hoa”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội Festival Huế 2020 (diễn ra từ ngày 26 – 31/8). Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Việt Nam và 60 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế - Sài Gòn do Trung ương tổ chức. Trong đó, Huế được lựa chọn là điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình kỷ niệm, dự kiến diễn ra tối 2/9.

Về giáo dục và đào tạo: Khẩn trương hoàn thiện khung chương trình giáo dục địa phương[21] trong trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 và tiến hành xuất bản để kịp đưa vào sử dụng năm học 2020-2021.

Về y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19: tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch mùa hè. Đầu tư trang thiết bị y tế cho từ 3-6 Trạm Y tế thuộc ba vùng I, II, III (theo Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT) để thực hiện thí điểm theo Quyết định 4389/QĐ-BYT, ngày 11/07/2018 về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ. Triển khai và vận hành có hiệu quả việc tạo lập, quản lý hồ sơ điện tử, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân.

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động nhằm ổn định sản xuất. Tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Triển khai phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình. Tăng cường hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, tiến tới hình thành đô thị thông minh. Tập trung triển khai hạ tầng và các dịch vụ Đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh của tỉnh và xây dựng Hệ sinh thái trong 05 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Du lịch, Giao thông, Môi trường.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020. Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tổng kết tình hình thực hiện Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Rà soát và giải quyết sớm các thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho những dự án lớn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính để tồn đọng kéo dài. Phấn đấu 01 tháng triển khai thực hiện 01 dự án có trị giá từ 100 tỷ trở lên.

Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ". Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước. Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thành Đề án “Hợp nhất các thiết chế Văn hóa - Thông tin cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tổ chức thành công các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm: Festival Huế 2020, bảo vệ an toàn ASEAN 2020, Đại hội Đảng các cấp sắp tới.[1] bao gồm: Bộ tiêu chí cho cơ sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19; Bộ tiêu chí về điểm tham quan du lịch/cơ sở dịch vụ du lịch an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19; Bộ tiêu chí về doanh nghiệp lữ hành an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19

[2] thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý

[3]  Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 26 – 31/8/2020, điều chỉnh trước 2 ngày so với lịch cũ (28/8 – 2/9/2020).

[4] ngành sản xuất điện tuy có bổ sung thêm năng lực mới từ Nhà máy thủy điện A Lin B1 công suất 46MW song không đủ nước để chạy hết công suất thiết kế cũng như các nhà máy điện hiện hành (Có 10 nhà máy tham gia phát điện: 09 nhà máy thủy điện (A lưới, Bình Điền, Hương Điền, Tả Trạch, A Roàng, Thượng Lộ, Alin B1, Alin B2, Rào Trăng 4) tổng công suất 416,2MW và 01 nhà máy điện mặt trời Phong Điền công suất 35MW)

[5] Đã tiêm: 23.530 liều Tụ huyết trùng trâu bò (63%), 92.078 liều tam liên lợn (82%), 5.050 liều E. coli (59%), 525.000 liều cúm gia cầm (89%), 469.900 liều dịch tả vịt (82%), 218.440 liều Lasota và Newcastle (82%), 7.140 liều Tụ huyết trùng gia cầm (61%), 50.350 liều đậu gà (88%), 139.100 liều Gum (82%), 56.435 liều Dại chó (91%), 35.825 liều Lở mồm long móng trâu bò (79%).

[6] OCOP hạng 4 sao: Bộ sản phẩm đèn trang trí, rổ, rá; Trà rau má Quảng Thọ; Khăn choàng dèng Nhâm; hạng 3 sao: Gạo Phú Hồ, Mật ong ruồi Nam Đông, Nước mắm cá Như Ý

[7] Dự án "Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F" với diện tích 15 ha quy mô 8 đến 10 nghìn con lợn thương phẩm, lợn nái sinh sản nguồn giống (đạt từ 3 đến 3,5 nghìn con giống) để đáp ứng nhu cầu nuôi lợn thương phẩm của dự án và cung cấp lợn giống cho các nông hộ liên kết nuôi lợn với Tập đoàn. Mô hình hình nuôi theo chuỗi chăn nuôi an toàn: sản xuất chế phẩm, mem vi sinh phục vụ chăn nuôi trồng trọt hữu cơ (công suất 50.000 tấn/năm); sản xuất thức ăn chăn nuôi hữu cơ không hóa chất (công suất 100.000 tấn/năm)

[8] Như: Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới; Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Nong; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ; Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm-Nghĩa lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ; Sửa chữa nâng cấp đê Đông Phá Tam Giang đoạn qua xã Điền Hoà - Điền Hải.

[9] với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà

[10] Phú Bài 4 GĐ 2; Xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; Điều chỉnh QHPK Khu B – ĐTM An Vân Dương; Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf Lộc Bình; …

[11] bao gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Huế), 3 đô thị loại IV (thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thị trấn thuận An mở rộng) và 10 đô thị loại V (07 thị trấn hiện hữu: Phong Điền, Sịa, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, A Lưới, Khe Tre)

[12] gồm: Dự án Nhà máy bê tông thương phẩm; Dự án Xây dựng nhà xưởng gia công đan lát thủ công mỹ nghệ; Dự án Vận tải hàng không lữ hành Việt Nam; Dự án Khai thác đá granite làm vật liệu xây dựng thông thường; ; Khai thác nước khoáng nóng tại KDL nghĩ dưỡng Mỹ An, Nhà xưởng sơ chế gỗ, Nhà máy xử lỹ nước sạch Vạn Niên, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô; Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây; Nhà máy sản xuất bộ phận phụ trợ xe ôtô Nakamoto, Dự án thiết kế máy móc, thiết bị, khuôn – Takatsu Huế, Dự án Trung tâm công nghệ thông tin Snow Bricks, Nhà máy may khẩu trang Scavimed.

[13] Trong thu nội địa: thu từ doanh nghiệp nhà nước 197,5 tỷ đồng, bằng 44% dự toán, giảm 15%; thu từ doanh nghiệp có vốn nước ngoài 1.344 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 18%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 544 tỷ đồng, bằng 45% dự toán giảm 20%; thu tiền sử dụng đất 1.278 tỷ đồng, bằng 160% dự toán, tăng 96%.

[14] Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ); xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hoặc dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 kết hợp với thi tuyển sinh các môn năng khiếu

[15] trong Quý I/2020, đã cấp 01 Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Nhật Việt và tổ chức thẩm định phương án công nghệ cho Nhà máy Kanglongda Huế.Cấp 04 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, gia hạn 5 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị y tế trên địa bàn; cấp/cấp lại 1 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách;

[16] tiêu hủy 15 mũ bảo hiểm không dán tem CR và không có nguồn gốc xuất xứ; xử phạt 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa không ghi nhãn theo tính chất hàng hóa với số tiền phạt 3.300.000 đồng; phát hiện và nhắc nhở 01/23 cơ sở kinh doanh xăng dầu có mẫu xăng RON 95 có trị số octanne bất thường.

[17] trong đó gần 7.000 người trở về từ Lào đã hết thời gian cách ly tập trung.

[18] đã cấp 24 giấy phép lao động và 40 giấy xác nhận lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

[19] Gồm 8 tỉnh: Okinawa, Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita và Saga.

[20] Các nội dung kiến nghị liên quan triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; quy hoạch, sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước; cân đối nguồn vượt thu ngân sách cho Quần thể di tích Cố đô Huế; chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng: đường ven biển, đường vành đai 3; hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung, …

[21] Đang phối hợp với nhà xuất bản Sư phạm Hà Nội cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu có uy tín gắn bó với Huế

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]