Tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 và ba tháng đầu năm 2020
  

(Trích Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh)

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta đã phải đối mặt với công ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực nhưng với sự  đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, chúng ta vừa tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 vừa tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các ngành, lĩnh vực:

Một số chỉ tiêu chủ yếu Quý I năm 2020:

TT

Chỉ tiêu chủ yếu

Qúy I/2020

So cùng kỳ (%)

So KH 2020 (%)

1.

Tổng vốn đầu tư thực hiện (tỷ đồng )

4132,8

113,2%

15,3

2.

Thu ngân sách (tỷ đồng)

2.157,0

116,6%

28,3%

3.

Chỉ số phát triển công nghiệp IIP (%)

 

103,3%

 

4.

Tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (tỷ đồng)

10.573,8

102,6%

23%

5.

Doanh thu du lịch (tỷ đồng)

879,0

79,0%

18%

6.

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

150,8

74,4%

13,8%

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 3/2020, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 90,9 nghìn lượt, giảm 80% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 72,7 nghìn lượt, giảm trên 60%; trong đó khách quốc tế ước đạt 34,8 nghìn lượt, giảm 67%. Doanh thu từ doanh nghiệp du lịch ước đạt 163,4 tỷ đồng. Thiệt hại về doanh thu tháng 3 khoảng 250 tỷ đồng.

Trong Quý I/2020, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 853 nghìn lượt, giảm 32% so với cùng kỳ; khách lưu trú ước đạt 429,2 nghìn lượt, giảm 24%; trong đó khách quốc tế ước đạt 232,1 nghìn lượt, giảm 20%. Doanh thu du lịch ước đạt 879 tỷ đồng, giảm 21%. Thiệt hại về doanh thu Quý I khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn có 81 đơn vị lữ hành và văn phòng, đại lý du lịch, trong đó có 51 đơn vị có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế, 25 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa, 5 văn phòng và đại lý du lịch.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình hoạt động của Quý I/2020 giảm mạnh, trong đó tháng 3 ảnh hưởng trực tiếp đến nay đã có gần 70 doanh nghiệp du lịch - dịch vụ tạm dừng hoạt động, doanh thu giảm khoảng 60%. Dự báo trong đầu Quý II nếu tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp thì doanh thu sẽ tiếp tục giảm sâu trên 80%.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 3 ước đạt 3.103,3 tỷ đồng, giảm 10,3% cùng kỳ trong đó kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 2.651,4 tỷ đồng, giảm 0,1%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 245,5 tỷ đồng, giảm 59,2%; du lịch lữ hành đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 82,6%; dịch vụ khác đạt 201,5 tỷ đồng, giảm 19%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội Quý I ước đạt 10.573,8 tỷ đồng, tăng 2,6%, trong đó kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 8.494,5 tỷ đồng, chiếm 80,3% và tăng 5,8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.318,7 tỷ đồng, chiếm 12,5% và giảm 21,8%; du lịch lữ hành đạt 33,4 tỷ đồng, chiếm 0,3% và giảm 28,7%; dịch vụ khác đạt 727,2 tỷ đồng, chiếm 6,9% và giảm 3,6%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2020 dự ước giảm 0,1% so với tháng 2 năm 2020.

Hoạt động xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3 ước đạt 50,3 triệu USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chủ yếu các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Australia,…Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giảm: xơ, sợi dệt các loại 10,12 triệu USD, giảm 48%; hàng may mặc 25,15 triệu USD, giảm 34,6%; gỗ và sản phẩm gỗ 4,3 triệu USD, giảm 44%; hàng hóa khác 7,87 triệu USD, tăng 29,8%. Riêng Giá trị xuất khẩu ngành hàng nông, thuỷ sản tăng, thủy sản 2,64 triệu USD, tăng 3,83% (tăng trong tháng nhờ các doanh nghiệp thủy sản đã ký được các hợp đồng với giá tăng từ 5-10%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Quý I dự ước 150,8 triệu USD, giảm 25,6% so với cùng kỳ, đạt 13,8% kế hoạch. Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: thủy sản 7,9 triệu USD, giảm 1,5%; xơ, sợi dệt các loại ước đạt 30,4 triệu USD, giảm 43,6%; hàng may mặc ước đạt 75,5 triệu USD, giảm 26,3%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 13,0 triệu USD, giảm 37,9%; các hàng hóa khác (hương và bột hương, bia, rượu sakê, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng,…) 23,6 triệu USD, tăng 35,5%.

Hoạt động nhập khẩu: Dự ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 03 là 32 triệu USD, giảm 28,49% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu Quý I ước khoảng 110,46 triệu USD, trong đó, nguyên phụ liệu may mặc chiếm tỷ trọng 68%, giảm 10,5%.

Hoạt động tín dụng: Ước đến cuối tháng 3/2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 49.400 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm (trong đó có 09/32 đơn vị có vốn huy động giảm). Tiền gửi tiết kiệm ước đạt 37.850 tỷ đồng, tăng 4,2%, tiền gửi thanh toán ước đạt 10.800 tỷ đồng, giảm 5,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng ước thực hiện đến cuối tháng 3/2020 đạt 50.700 tỷ đồng, tăng 0,3% so với đầu năm; trong đó cho vay xuất khẩu khẩu 6,1%, tăng 6,3% so với đầu năm. Nợ xấu toàn địa bàn ở mức 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng 1,97%.

Ngày 12/3/2020 Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN Quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hoạt động vận tải: Tháng 3, vận tải hành khách ước đạt 1503,8 nghìn lượt khách, giảm 24,2% so với tháng trước, giảm 24,6% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 952,9 nghìn tấn, giảm 13,4% so với tháng trước, giảm 10% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát ước đạt 216,6 tỷ đồng, giảm 15,8% so với tháng trước, giảm 11,4% so với cùng kỳ.

Quý I, vận tải hành khách ước đạt 5787,8 nghìn lượt khách, giảm 5,1% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 3.266,3 nghìn tấn, tăng 2,6%. Doanh thu vận tải kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát ước đạt 738,5 tỷ đồng, tăng 2,9%. Trong đó doanh thu vận tải hành khách ước đạt 165,9 tỷ đồng, giảm 4%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 507,7 tỷ đồng, tăng 2,5%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 32,5%; doanh thu hoạt động khác ước đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 17,2%.

Dịch vụ Taxi sau mùa cao điểm tết âm lịch vừa qua, Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng cuộc gọi, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ taxi giảm một cách rõ rệt, đặc biệt là sau khi có chỉ đạo tạm dừng các Lễ Hội chưa khai mạc và giảm quy mô các Lễ hội đã khai mạc, học sinh, sinh viên nghỉ thêm sau tết, người dân hạn chế di chuyển...nên dịch vụ Taxi bị giảm khoảng 30%. Lượng khách qua các bến xe giảm trên 50%.

b) Lĩnh vực Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 3,31% so vời cùng kỳ năm trước, cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 8,96%; trong đó sản lượng đá xây dựng đạt 159,4 ngàn m3, tăng 5,5%; đá vôi nguyên liệu đạt 289,2 ngàn m3, giảm 1%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,09%; trong đó, nhiều sản phầm có sản lượng sản xuất tăng như sợi các loại 19,2 ngàn tấn, tăng 7,3%; quần áo lót 84,9 triệu cái, tăng 4,1%; dăm gỗ 133,1 nghìn tấn, tăng 11%; tôm đông lạnh 812,3 tấn, tăng 13,5%,…; bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm như bia chai 16,4 triệu lít, giảm 2,2%; bia lon 20,6 triệu lít, giảm 0,7%; clanhke 592,7 ngàn tấn, tăng 3,4%; xi măng 461,3 ngàn tấn, tăng 4,2%...Ngành sản xuất, phân phối điện, nước đá giảm 12,1%, trong đó, điện sản xuất 217,1 triệu kwh, giảm 19,3%; điện thương phẩm 409,2 triệu kwh, tăng 5,9%. Ngành cấp nước và thu gom rác thải tăng 4,2%, trong đó nước uống được đạt 12 triệu m3, tăng 4,5%.

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Tính đến tháng 3, diện tích lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo cấy 28.669ha, đạt 100% kế hoạch, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Hiện nay, đang tiếp tục trồng các loại cây hàng năm khác theo kế hoạch: Rau, đậu các loại 3.171 ha, tăng 10,7% so với cùng kỳ; Ngô 1.029 ha, tăng 14,72%; Lạc 2.816 ha, giảm 2,21%; Sắn 4.375 ha, giảm 13,56%; Khoai lang 1.343 ha giảm 6,99%; Mía 139 ha, giảm 3,48%.

Diện tích cây ăn quả có múi hiện có là 1.462,5ha, trong đó bưởi Thanh Trà 900ha; cam 264,5ha, đã bón phân chăm sóc sau thu hoạch; diện tích cây cao su 8.893,3 ha, trong đó có 6.392,6 ha đang khai thác mủ.

Về tình hình sâu bệnh gây hại: Tổng diện tích sắn bị bệnh khảm lá khoảng 1.492 ha; trong đó, có 17,5 ha nhiễm nhẹ, 738,5 ha nhiễm trung bình - nặng, 736 ha bị mất trắng; đã nhổ bỏ, tiêu hủy 318 ha (huyện Phong Điền 192 ha, huyện Quảng Điền 58 ha, thị xã Hương Trà 68 ha). Có 668 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn (tỷ lệ 5-10%, nơi cao từ 20-30%); 413 ha nhiễm bệnh khô vằn (tỷ lệ 10-20%); 626 ha lúa bị chuột phá (tỷ lệ 5-10%, nơi cao 10-20%).

Chăn nuôi: Tính đến 15/3/2020, tổng đàn lợn hiện có 137.830 con, giảm 14,7% so với cùng kỳ; tổng đàn trâu 19.420 con, giảm 5,1%; đàn bò 31.860 con, giảm 7,9%; đàn gia cầm 3.986 nghìn con, tăng 31,4% (đàn gà 3.249 nghìn con, tăng 47,2%).

Đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi cơ bản đã được khống chế, toàn tỉnh có 115 xã (chiếm 92%) và 7 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới; trong đó có 41 xã đã được công bố hết dịch. Tuy nhiên, dịch cúm A (H5N6, H5N1) trên đàn gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc đang tái phát ở các tỉnh thành khác, có nguy cơ lây lan diện rộng gây tâm lý e ngại cho người chăn nuôi. Đến nay, tỉnh chưa phát hiện ổ dịch cúm A (H5N6, H5N1) và bệnh lỡ mồm long móng[1].

Nhiều địa phương đang triển khai một số đề án, dự án, mô hình tái đàn lợn sau Dịch tả lợn Châu Phi như: Mô hình 100 hộ nuôi lợn tập trung tại các xã: Điền Hòa, Điền Môn với quy mô từ 11.000-15.000 con lợn thịt; Dự án Trại lợn hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm quy mô nuôi 500 con lợn thịt tại xã Phong Thu; mô hình nuôi lợn ATSH tại Hương Thủy; Đề án hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm nuôi theo chuỗi các gia trại với quy mô 03 con lợn nái, 36 con lợn thịt/hộ tại Quảng Điền.

Lâm nghiệp: Trong Quý I đã trồng mới 3.144 ha rừng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 120.310 m3 tăng 5,6% so với cùng kỳ. Đã tiến hành gieo ươm khoảng 20 triệu cây giống chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng trong năm; chăm sóc rừng được 1.061,9 ha, khoán quản lý bảo vệ rừng khoảng 170.000 ha.

Trong Quý I, có 01 vụ phá rừng làm nương rẫy với diện tích rừng bị phá là 0,07 ha. Lũy kế 03 tháng đầu năm, tổng số vụ phá rừng là 03 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ với diện tích bị thiệt hại là 0,87 ha, tăng 0,07 ha. Chưa có vụ cháy rừng xảy ra.

Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản Quý I ước đạt 467,5 ha, tăng 5,2%; sản lượng nuôi trồng đạt 1.411 tấn, tăng 8,5%. Tổng số tàu cá toàn tỉnh là 720 chiếc, trong đó tàu cá xa bờ có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 418 chiếc; sản lượng khai thác đạt 7.216 tấn, tăng 2,9%. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 8.637 tấn tăng 3,7%.

2. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành trên địa bàn trong Quý I ước đạt 4.132,8 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý 1037,8 tỷ đồng, bằng 15,5% kế hoạch, tăng 12,3%; vốn do địa phương quản lý 3.095,0 tỷ đồng, bằng 15,2% kế hoạch, tăng 13,3%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn thuộc ngân sách Nhà nước 855 tỷ đồng, bằng 14,9% kế hoạch, tăng 38,6%; vốn tín dụng đạt 1.750,0 tỷ đồng, bằng 15,9% kế hoạch, tăng 9,8%; vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư 1.080 tỷ đồng, bằng 17,8% kế hoạch, tăng 11,3%; vốn viện trợ 307,8 tỷ đồng, bằng 18,5% kế hoạch, tăng 20%, chiếm 8,3%; vốn đầu tư nước ngoài 150 tỷ đồng, bằng 5,6% kế hoạch, giảm 30%.

Nguồn vốn đầu tư trong Quý I chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp như: Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới; Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Nong; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ; Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm-Nghĩa lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ; Sửa chữa nâng cấp đê Đông Phá Tam Giang đoạn qua xã Điền Hoà - Điền Hải. Vốn đầu tư NSNN do trung ương quản lý tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; Trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; bể bơi Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương;… Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục được hoàn thiện và thi công nhanh: Dự án La Sơn - Túy Loan; hầm Hải Vân giai đoạn II.

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An. Nhiều dự án chuyển tiếp được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động: Các nhà máy thủy điện ALin B1, ALin B2, Rào Trăng 3; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô. Bên cạnh đó, đã quyết liệt hỗ trợ, đôn đốc 15 dự án khởi công mới trong năm; đến nay đã có 02 dự án khởi công mới: dự án chung cư thương mại Minh Linh tại Khu đô thị Đông Nam Thủy An; dự án nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Huế Premium Silica). Dự kiến cuối tháng 3 sẽ khởi công dự án Trung tâm Thương mại - Khách sạn Nguyễn Kim, thành phố Huế.

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Dự án Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn; Hạ tầng khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; Dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam; Nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn; Nhà máy của Công ty Kanglongda;…

Công tác bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân thuộc đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) cơ bản đã được hoàn thành. Đến nay, đã khởi công xây nhà ở theo mẫu cho 25 hộ nghèo thuộc diện di dời với chính sách hỗ trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”[2].

3. Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư:

Từ đầu năm đến ngày 18/3/2020, có 157 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.699,7 tỷ đồng, tăng 33% về lượng và tăng 88% về vốn. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 69 doanh nghiệp, giảm 28%. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động là 168 doanh nghiệp, tăng 21%; giải thể 21 doanh nghiệp, tăng 04 doanh nghiệp.

Đã thu hút 03 dự án đầu tư mới gồm: 01 dự án đầu tư nước ngoài (FDI-Anh quốc) về lĩnh vực công nghệ thông tin với tổng số vốn đăng ký 0,06 triệu USD và 02 dự án trong nước với vốn đăng ký 2.775 tỷ đồng; trong đó Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt 2.655 tỷ đồng. Đã điều chỉnh 6 dự án trong đó 02 dự án giãn tiến độ, 01 dự án tăng vốn với vốn tăng thêm 176,4 tỷ đồng.

Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã công bố thông tin gần 70 dự án, trong đó có 50 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

4. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước thực hiện 2 tháng đầu năm đạt 1.657 tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, vượt 76,2% so với cùng kỳ do chuyển phần thu năm 2019 nộp sang năm 2020; trong đó: thu nội địa đạt 1.577 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán, vượt 81% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 15% dự toán.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.153 tỷ đồng, bằng 9,63% dự toán, trong đó: chi đầu tư đạt còn thấp chỉ bằng 4,49% dự toán, chi thường xuyên đạt 13,8% dự toán. Nhìn chung, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm vẫn cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

5. Lĩnh vực văn hóa-xã hội

Do ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động văn hóa - xã hội. Nhiều hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao trong tháng 02 bị dừng[3]. Chương trình lễ hội Festival Huế lần thứ XI - năm 2020 với chủ đề “Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới” đã được chuyển thời gian tổ chức vào ngày 28/8/2020 đến ngày 02/9/2020.

Hiện nay, toàn thể học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học đến hết tháng 3/2020 và tạm dừng toàn bộ các hoạt động ngoại khóa, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống cho học sinh nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học, các đơn vị trường học đã tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: tiêu độc, khử trùng, làm vệ sinh môi trường cơ quan, phòng học, đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất như khẩu trang, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn...đảm bảo vệ sinh an toàn cho học sinh, sinh viên khi quay lại lớp học. Đã triển khai các nhóm, tổ bộ môn sinh hoạt chuyên môn và ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin để trao đổi và hướng dẫn học bài cũng như giải quyết những vướng mắc của học sinh trong quá trình tiếp thu bài giảng qua truyền hình (hiện đã triển khai dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 9 và lớp 12). Các địa phương tăng cường quản lý, theo dõi việc học tập qua truyền hình tại nhà của học sinh đảm bảo sự nghiêm túc và hiệu quả.

Đại học Huế tiếp tục duy trì các hạng bậc tốt; đứng thứ 8/8 cơ sở giáo dục lớn của Việt Nam đánh giá theo thành tựu học thuật (URAP)[4]; đứng thứ 7/172 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tăng 01 bậc từ lần xếp hạng tháng 7/2019 và tăng 03 bậc từ lần xếp hạng tháng 01/2019.

Ngành y tế đã nghiêm túc quán triệt và tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn. Bệnh viện Trung ương Huế là một trong 3 bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Phú Yên); đơn vị thứ 6 tại Việt Nam và đơn vị bệnh viện đầu tiên của miền Trung được Bộ Y tế cấp phép xét nghiệm phát hiện dịch Covid-19. Đến hết ngày 18/3/2020, toàn tỉnh số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 là 04 bệnh nhân dương tính Covid-19, trong đó, có 02 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị. Số lượng được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2: 8 người; số lượng cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh: 17 người; số lượng cách ly tập trung tại Sun&Sea Resort (huyện Phú Vang): 48 người; số lượng cách ly tại các cơ sở y tế cấp huyện: 16 người; số lượng cách ly tại khách sạn Laguna Lăng Cô: 02 người; số lượng giám sát tại nơi cư trú: 354 người. Kết quả xét nghiệm: toàn tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 93 mẫu. Kết quả có 02 mẫu dương tính (08/3/2020, 14/03/2020); 80 mẫu âm tính, 11 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện nay, tỉnh đã kích hoạt “Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch Covid 19” được tổ chức họp giao ban trực tuyến thường xuyên hàng ngày (vào lúc 7 giờ15) nhằm nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh và chủ động xử lý các tình huống của dịch. Tất cả bệnh nhân, đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe ổn định.

Công tác giải quyết việc làm được quan tâm, đã chỉ đạo triển khai nắm bắt thông tin tuyển dụng lao động từ các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh nghiệp thành lập mới để tiến hành giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm. Nhờ đó, đã giải quyết việc làm mới cho 2.607 lao động, trong đó, đưa 176 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một số trường cao đẳng đào tạo nghề đã tổ chức đào tạo trực tuyến cho sinh viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 341 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó 54 lao động Trung Quốc, đến nay, các lao động nước ngoài không có biểu hiện bất thường về sức khoẻ[5] và từ ngày 18/3/2020 thực hiện tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19.

Phong trào Ngày Chủ nhật xanh tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp với nhiều biện pháp nhằm phòng chống lây lan của dịch bệnh Covid - 19 tại nhiều địa điểm di tích, địa điểm tâm linh và danh lam thắng cảnh, các cơ quan, trường học và các khu dân cư: dọn vệ sinh, trồng cây xanh, đồng thời phun thuốc khử trùng, tiêu độc, …

Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nghệ trên bàn tỉnh[6]. Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,...hỗ trợ kinh phí tạo lập, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới cho 02 tổ chức (có văn bằng bảo hộ được cấp). Trong Quý I, toàn tỉnh có 10 đơn đăng ký nhãn hiệu trong đó 05 văn bằng bảo hộ (giấy chứng nhận) được cấp. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức kiểm tra đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 02 Siêu thị, 05 chợ, 32 cơ sở kinh doanh hàng hóa trong đó có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm[7].

6. Cải cách hành chính

Đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 đối với 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 9 đơn vị cấp huyện[8]. Đồng thời, đã công bố kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của 34 đơn vị sở, ban, ngành và địa phương năm 2019[9]. Qua các kết quả này, là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện công tác CCHC ngày một hoàn thiện hơn góp phần cải thiện vị trí của tỉnh so với cả nước.

7. Công tác đối ngoại, an toàn giao thông, quốc phòng - an ninh:

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc 116 đoàn khách quốc tế/910 lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Tuy nhiên, trong tháng 02, nhiều đoàn khách nước ngoài tạm hoãn các chương trình làm việc ở Huế; các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động dè dặt hơn; các hội nghị, hội thảo quốc tế cũng giảm mạnh; các buổi họp định kỳ gặp mặt kiều bào bị hoãn lại; đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác không thể triển khai theo kế hoạch[10]. Công tác xuất, nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ theo chỉ đạo Chính phủ.

An toàn giao thông: Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí. Từ đầu năm đến ngày 14/3/2020, đã xảy ra 61 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 20 vụ so với cùng kỳ; làm chết 28 người, giảm 23 người; bị thương 51 người, giảm 13 người[11]. Đáng chú ý, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (có hiệu lực từ 01/01/2020) đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, tình trạng say rượu, bia giảm bớt đáng kể.

Quốc phòng, an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020. Toàn tỉnh, có hơn 1.300 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức chu đáo, nhanh gọn lễ giao nhận quân năm 2020, đảm bảo đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch Covid-19. Đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

* Đánh giá chung

Nhìn chung, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 03 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều chịu tác động của dịch bệnh, trong đó, một số ngành chịu tác động trực tiếp, mạnh mẽ như: du lịch, dịch vụ, vận tải, xuất nhập khẩu,...dự ước thiệt hại Quý I trên 1.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đang chịu ảnh hưởng kép do tác động chính sách và thiệt hại dịch bệnh gây ra, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như: Bia do tác động của Nghị định 100/NĐ-CP, điện thiếu hụt do hạn hán, dệt may giảm do thiếu nguyên liệu nhập từ Trung Quốc và các chi phí phòng dịch phát sinh,…

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II

Trong bối cảnh hiện nay dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, khó lường, chưa xác định thời điểm kết thúc, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người dân theo chỉ đạo Trung ương. Cùng với quyết tâm chống dịch Covid-19, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành đã đề ra tại Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các giải pháp ổn định sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng góp phần hạn chế mức ảnh hưởng thấp nhất do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh, cụ thể tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19

Các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo “Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch Covid 19” tổ chức giao ban trực tuyến thường xuyên với các Sở, ngành, địa phương để nắm chắc tình hình dịch bệnh, chủ động xử lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Triển khai hoàn thành các đề án theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; các quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Triển khai thực hiện Chương trình hành động Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về Nghị quyết 54-NQ/TW; triển khai xây dựng các đề án: Đề án xây dựng Bộ tiêu chí về thành phố Trực thuộc Trung ương cho đô thị có tính chất đặc thù di sản; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án mở rộng địa giới thành phố Huế; Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế, …

Chủ động làm việc, phối hợp các bộ, ngành Trung ương bám sát các nội dung kiến nghị tại Thông báo số 55/TB-VPCP, ngày 20/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh[12].

Triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050, trong đó chú trọng triển khai tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với mô hình đô thị khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu. Xây dựng các thiết chế văn hóa bảo tàng tư nhân, hệ thống nhà hát, thư viện,…

Tổ chức đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Rà soát lại cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn. Rà soát lại mức độ cần thiết dự án vốn ngân sách địa phương khởi công mới năm 2020.

Tiếp tục triển khai đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế: hoàn thành di dời các hộ thuộc khu vực Thượng thành và ổn định dân cư tại khu tái định cư Hương Sơ, An Hòa; hoàn thành di dời, giải tỏa, tái định cư khoảng 2.500 hộ dân thuộc khu vực Eo Bầu, hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu tư khu tái định cư Bắc Hương Sơ, khu vực 3, 4, 5, 6, 7 và 8; đảm bảo việc bàn giao đất tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng di dời xây dựng nhà ở trong năm 2020,…Làm thủ tục bổ sung di dời đất quốc phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và hộ dân sinh sống tại khu vực Mang Cá nhỏ) vào diện di dời của đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc...Hỗ trợ triển khai các dự án trung ương trên địa bàn: cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe), mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,....

Lập thủ tục sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3,... để thực hiện các dự án đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025.

Triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: Quy hoạch phân khu Phú Bài 4 (giai đoạn 2), quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; quy hoạch phân khu thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu B – đô thị mới An Vân Dương; quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ khu vực lân cận Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài,…

4. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án đi vào hoạt động; các giải pháp hỗ trợ, ổn định sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19

Vận hành hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác thu thập thông tin, đánh giá tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 qua ứng dụng công nghệ thông tin đối với các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã,...trên địa bàn.

Giám sát đặc biệt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...Rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số: 25/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; hoàn thành quy chế Phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách; triển khai thực hiện quy trình liên thông thẩm định dự án đầu tư giữa các sở, ngành chuyên môn.

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết nhằm đa dạng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường nhằm tiến đến xuất khẩu bền vững. Tổ chức, thông tin cho các doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm, hội nghị, diễn đàn, giao dịch thương mại,...tại các thị trường xuất khẩu quan trọng, thị trường tiềm năng, thị trường Việt Nam ký kết và khai thác các thị trường mới; xúc tiến thương mại cho các sản phẩm làng nghề, hàng nông sản, dệt may, công nghiệp hỗ trợ.

Các sở, ban ngành, địa phương và các Hiệp hội trên địa bàn tỉnh sát cánh cùng doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hợp tác cung cấp các sản phẩm mang tính kết hợp, hỗ trợ đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nhà hàng, vận tải,…Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định 52/2018/QĐ-UBND, ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh, nhất là giúp cho các HTX hiểu rõ được các cơ chế, chính sách và điều kiện được hỗ trợ. Hỗ trợ hộ kinh doanh trong công tác đăng ký thuế, xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế cấp huyện.

5. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Rà soát về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, để xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước; dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; có biện pháp hỗ trợ đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,...

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực (từ giữa năm 2020.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế.

Thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đến các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã,...; tập trung hướng dẫn các chủ thể đủ điều kiện hưởng các chính sách hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ để tiến hành hỗ trợ kịp thời; góp phần tạo thêm động lực cho các cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nông sản đang bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang mô hình nuôi sinh học; hạn chế thiệt hại về vật nuôi, cây trồng; có phương án để chủ động đối phó, khắc phục những tác động xấu, bất thường của thời tiết khô hạn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tái cơ cấu thủy lợi. Đồng thời, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chú trọng nâng cao triển khai phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn nhận dạng triệu chứng bệnh, tác hại, lây lan của bệnh và các biện pháp phòng trừ cho bà con nông dân trồng sắn theo Quy trình kỹ thuật của Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành.

6. Đẩy mạnh phát triển du lịch và các lĩnh vực dịch vụ

Chuẩn bị sẵn sàng các gói kích cầu du lịch để triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục phát triển ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; trước mắt, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Huế 2020. Xây dựng Đề án và quảng bá thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực, Phước Tích-Hương xưa làng cổ,...Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Triển khai Đề án và quảng bá thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực. Mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội.

7. Thực hiện điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả

Tiếp tục ưu tiên, đảm bảo các nguồn lực phục vụ các dự án trọng điểm, huy động các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Thực hiện các nhóm giải pháp tăng thu: (1) Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; (2) Rà soát quỹ đất vàng, có giá trị lớn (các khu đất, trụ sở trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi,…) để định giá tài sản theo giá thị trường và thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất; (3) đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án nghĩa trang Hương An viên, nghĩa trang Thủy Dương; (4) Đôn đốc triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn (thuế VAT). Rà soát các doanh nghiệp ngoại tỉnh đang thực hiện dự án trên địa bàn thành lập pháp nhân trên địa bàn để có cơ chế nộp thuế trên địa bàn tỉnh theo quy định. Thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt (cũng có thể là một nguồn lây nhiễm dịch, bệnh), tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán trực tuyến.

Điều chỉnh, cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách. Giảm bớt những cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện để tiết kiệm chi phí. Thực hiện tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên. Không bổ sung chi thường xuyên, trừ trường hợp đặc biệt. Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện dự án di dời khu vực 1 Kinh thành Huế, đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và các công trình phục vụ phòng, tránh thiên tai, bão lụt. Chuẩn bị xây dựng các kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không đảm bảo do dịch Covid-19 gây ra theo thứ tự ưu tiên.

8. Các hoạt động văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, tuyên truyền về danh hiệu “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”. Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế “Xanh - Sạch - Sáng”, “Thành phố bốn mùa hoa”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh; xây dựng lịch sự kiện và lễ hội trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách nắm rõ hơn về các sự kiện và lễ hội trong năm. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội Festival Huế 2020.

Ngành Giáo dục tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ tình hình thực tế để cho học sinh, sinh viên nghỉ học; đồng thời, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo để học sinh, sinh viên khi đi học trở lại. Chủ động xây dựng kế hoạch học bù, đảm bảo chương trình, kịp thời gian kết thúc năm học và thi THPT quốc gia của cả nước, trước mắt, ngành giáo dục tổ chức học trực tuyến đối với học sinh lớp 9 và lớp 12. Phấn đấu tỷ lệ học sinh có điểm trung bình thi THPT Quốc gia tăng từ 05 đến 07 bậc so với năm 2019.

Ngành Y tế tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm việc cách ly, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả; theo dõi chặt chẽ đối với khách du lịch, người lao động đến địa bàn từ các vùng có dịch. Tích cực điều trị đối với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viên TW Huế - cơ sở 2. Đầu tư trang thiết bị y tế cho từ 3-6 Trạm Y tế thuộc ba vùng I, II, III (theo Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT) để thực hiện thí điểm theo Quyết định 4389/QĐ-BYT, ngày 11/07/2018 về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ. Triển khai và vận hành có hiệu quả việc tạo lập, quản lý hồ sơ điện tử, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; khám sàng lọc bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo; triển khai đề án tầm soát bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư; thực hiện Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân.

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động nhằm ổn định sản xuất. Tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, có cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp do các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn phải cắt giảm người lao động bởi tác động của dịch Covid-19.

Triển khai phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình. Tăng cường hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, tiến tới hình thành đô thị thông minh. Tập trung triển khai hạ tầng và các dịch vụ Đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh của tỉnh và xây dựng Hệ sinh thái trong 05 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Du lịch, Giao thông, Môi trường.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Triển khai các hình thức thu thập thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiến nghị, đề xuất Trung ương xem xét, có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để sớm giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Rà soát và giải quyết sớm các thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho những dự án lớn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huy động mọi nguồn vốn xã hội vào sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các thủ tục hành chính để tồn đọng kéo dài, không để tình trạng có tiền mà không tiêu được và dự án triển khai chậm trễ chỉ vì thủ tục. Phấn đấu 01 tháng triển khai thực hiện 01 dự án có trị giá từ 100 tỷ trở lên.

Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ". Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước. Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thành Đề án “Hợp nhất các thiết chế Văn hóa - Thông tin cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tổ chức thành công các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm: Festival Huế 2020, bảo vệ an toàn ASEAN 2020, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng....[1] Từ đầu năm 2020 đến nay, cúm gia cầm đã xảy ra tại 5 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Trà Vinh; bệnh lở mồm long móng cũng đã xảy ra tại 7 tỉnh: Quảng Ninh, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tiền Giang.

Năm 2019 và 2020: Đã tiêm phòng được khoảng 1,2 triệu liều vacxin Cúm gia cầm; 25.461 liều LMLM cho đàn lợn nái, 96.960 liều LMLM trâu; riêng năm 2020, đã tiêm phòng 17.360 liều Tụ huyết trùng trâu bò, 16.510 liều tam liên lợn, 2.850 liều E. coli, 127.265 liều Newcastle, 3.240 liều tụ huyết trùng gia cầm, 24.900 liều đậu gà, 81.800 liều Gumboro.

[2] với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà

[3] Như: Lễ hội Đền Huyền Trân; chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ hội đua trãi trên sông Vực và Đêm thơ Nguyên Tiêu tại thị xã Hương Thủy; Hội vật làng Sình tại Đình làng Lại Ân và Lễ hội Cầu ngư tại làng Thái Dương Hạ, thị trấn Thuận An, Phú Vang…

[4] URAP: University Ranking by Academic Performance: Cùng với ĐH Huế, các ĐH Việt Nam được xếp hạng URAP 2019 - 2020 gồm: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Duy Tân, ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Cần Thơ.

Các tiêu chí xếp hạng thành tựu học thuật bao gồm: Số lượng bài báo(21%), Tổng tài liệu (10 %); Chỉ số trích dẫn (21%), Tổng ảnh hưởng bài báo (18%); Tổng ảnh hưởng trích dẫn (15%) và Hợp tác quốc tế (15%) trong tổng số 600 điểm.

[5] Công ty TNHH xi măng Luks có 03 người Trung Quốc, 02 người Đài Loan; Công ty Jointwell Việt Nam có 01 người Trung Quốc; Công ty Cổ phần Hello quốc tế Việt Nam có 01 người Trung Quốc ...

[6] Quý I/2020, đã cấp 01 Giấy CNDN KH&CN cho Công ty TNHH 1TV TMDV - SX Minh Nhật Việt và tổ chức thẩm định phương án công nghệ cho Nhà máy Kanglongda Huế. Cấp 04 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, gia hạn 5 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị y tế trên địa bàn; cấp/cấp lại 1 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách;

[7] và tiêu hủy 15 mũ bảo hiểm không dán tem CR và không có nguồn gốc xuất xứ; xử phạt 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa không ghi nhãn theo tính chất hàng hóa với số tiền phạt 3.300.000 đồng; phát hiện và nhắc nhở 01/23 cơ sở kinh doanh xăng dầu có mẫu xăng RON 95 có trị số octanne bất thường.

[8] Nhìn chung, một số đơn vị duy trì vị trí xếp hạng cao: VP UBND tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng trong khối các cơ quan chuyên môn, đặt biệt với 3 năm liên tiếp; về phía UBND cấp huyện: dẫn đầu Phú Lộc, Phú Vang Nam, Đông, …các đơn vị nâng hạng: Thanh tra tỉnh, Sở Công thương. Tuy nhiên về điểm số thấp, cụ thể: khối cơ quan chuyên môn trung bình 78,5 điểm (năm 2018: 80,1 điểm); khối đơn vị cấp huyện 74,2 điểm (năm 2018: 80 điểm).

[9] Theo đó, Top 10 năm nay gồm có các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư (đứng đầu), Sở Khoa học và Công nghệ (thứ 2), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thứ 3) và lần lượt là UBND huyện Phong Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan, Sở Tài chính, UBND huyện Phú Lộc, Sở giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Quảng Điền

[10] KH đoàn đi Trung Quốc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, KH đoàn đi Hoa Kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

[11] Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 60 vụ, giảm 15 vụ; làm chết 27 người, giảm 21 người; bị thương 51 người, giảm 11 người; đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, giảm 02 vụ; làm chết 01 người; tai nạn đường thủy không xảy ra

[12] Các nội dung kiến nghị liên quan triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; quy hoạch, sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước; cân đối nguồn vượt thu ngân sách cho Quần thể di tích Cố đô Huế; chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng: đường ven biển, đường vành đai 3; hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung, …

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]