Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2020
  

(Theo Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HAI THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch:

Trong khuôn khổ chương trình diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020, 03 thành phố của Việt Nam là: Vũng Tàu, Quy Nhơn và Huế đã vinh dự được nhận Giải thưởng Du lịch sạch ASEAN 2020.

Trong tháng 02/2020, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước đạt 297 nghìn lượt, giảm 38% so với tháng trước, giảm 27,1% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế gần 140 nghìn lượt khách, giảm 28,4%; khách lưu trú ước đạt 171 nghìn lượt khác, giảm 2,3% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch[1] ước đạt 825,1 tỷ đồng, giảm 19% so với tháng trước, giảm 7,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 02 tháng đầu năm, tổng khách du lịch đến tỉnh khoảng 776,14 nghìn lượt khách, giảm 3% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế gần 403,7 nghìn lượt khách, tăng 2,8%; khách lưu trú ước đạt gần 375 nghìn lượt khác, tăng 4,9%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.843,7 tỷ đồng, tăng 3,2%.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng hủy tour, hủy phòng và có ý định hủy phòng đang có xu hướng gia tăng ảnh hướng rất lớn đối với ngành du lịch nếu dịch Covid-19 kéo dài.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 02/2020 ước đạt 3.505,3 tỷ đồng, giảm 13% so với tháng trước, tăng 2,6% so với cùng kỳ[2]. Lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 7.533 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ[3].

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 dự ước giảm 0,1% so với tháng trước. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau củ vẫn diễn ra bình thường, giá cả nhìn chung ổn định. Đối với một số mặt hàng y tế thiết yếu phục vụ phòng chống dịch Covid-19 như: Khẩu trang, nước sát khuẩn nhanh trở nên tăng giá nhanh chóng và khan hiếm tại các chợ, siêu thị. Ngay thời điểm đầu tháng, tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH Kim Sora trên địa bàn[4] để đặt hàng sản xuất khẩu trang y tế cho tỉnh với giá cả hợp lý; bên cạnh đó các trường đại học, cao đẳng, trường cấp 3 trên địa bàn đã chủ động điều chế gel/nước rửa tay theo tiêu chuẩn của tổ chức Y tế Thế giới để tự cấp, tặng phát góp phần vào chiến dịch kêu gọi của tỉnh “Cả cộng đồng cùng chung tay nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19”.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa:

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 02 ước đạt 66,63 triệu USD, tăng 27,5% so với tháng trước và tăng 39,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 118,9 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu trong 02 tháng chủ yếu: May mặc chiếm tỷ trọng 50,6%, giảm 6%; xơ, sợi dệt các loại chiếm 22,4%, giảm 22,5%, các hàng hóa khác chiếm 16%, tăng 66,3%.

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02 ước đạt 22,99 triệu USD, giảm 39,2% so với tháng trước, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 60,83 triệu USD, giảm 16,3%. Trong đó, các mặt hàng nhập khẩu trong 02 tháng chủ yếu: Nguyên phụ liệu may mặc chiếm tỷ trọng 74,9%, giảm 14,2%.

Hiện nay, một số cửa khẩu tạm thời ngừng hoạt động do ảnh hưởng Covid-19. Việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu nguyên liệu để chuẩn bị, dự trữ sản xuất hàng dệt may trong thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Hoạt động tín dụng, ngân hàng: Dự ước đến cuối tháng 02/2020, tổng nguồn vốn huy động đạt 48.500 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn ước đạt  50.760 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm. Nợ xấu toàn địa bàn ở mức 1.000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm và chiếm 1,97% so với tổng dư nợ tín dụng. Dư nợ phân theo ngành kinh tế: ngành dịch vụ chiếm 62,9%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 29,3% và ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 7,8%.

Trong tình hình ảnh hưởng Covid-19, các Ngân hàng đã vào cuộc xác định mức độ ảnh hưởng để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới…theo quy định của pháp luật hiện hành. Trước mắt đã xác định 04 khách hàng bị ảnh hưởng với tổng dư nợ gần 71 tỷ đồng.

Hoạt động vận tải:

Vận tải hành khách tháng 02 ước đạt 2.148,7 nghìn lượt khách, giảm 6,6% so với tháng trước; tăng 5,3% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa ước đạt 1.161,9 nghìn tấn, giảm 4,2% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp và bưu chính chuyển phát ước đạt 264,7 tỷ đồng, giảm 6% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế vận tải hành khách 02 tháng đầu năm ước đạt 4.448,8 nghìn lượt khách, tăng 8,3%. Vận tải hàng hóa ước đạt 2.375,3 nghìn tấn, tăng 11,8%. Doanh thu vận tải, bốc xếp và bưu chính chuyển phát ước đạt 546,3 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ bao gồm: Đường bộ đạt 513,6 tỷ đồng, tăng 10,9%; đường sông 0,8 tỷ đồng, giảm 18,8%; đường biển 29,1 tỷ đồng, tăng 26,4%. Chia theo loại hình dịch vụ: Doanh thu vận tải hành khách đạt 131,4 tỷ đồng, tăng 9,45%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 375,3 tỷ đồng, tăng 11,29%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát đạt 39,6 tỷ đồng, tăng 22,29%.

Vận tải đường sắt dự ước giảm 25% về doanh thu; nguyên nhân chủ yếu là do học sinh, sinh viên nghỉ dài ngày và người dân hạn chế đi lại trong thời gian xảy ra dịch Covid-19.

Vận tải hàng không 02 tháng đầu năm tính đến ngày 18/02/2019 có 2.312 chuyến đi và đến với 312.741 lượt khách bằng 94% về chuyến, bằng 106% về lượt khách so với cùng kỳ.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 ước tăng 14% so tháng trước và tăng 38,5% so với cùng kỳ. Tính chung 02 tháng đầu năm, IIP công nghiệp tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,5%; sản xuất, phân phối điện, nước đá giảm 8,8%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 2,8%.

Các sản phẩm công nghiệp trong 02 tháng đầu năm có sản lượng tăng so với cùng kỳ: Tôm đông lạnh 500,7 tấn, tăng 20,5%; bia chai 24,6 triệu lít, tăng 2,5%; (bia đóng lon 13,4 triệu lít, tăng 2,2%; bia chai 11,2 triệu lít, tăng 3%); sợi các loại 11,7 nghìn tấn, tăng 6,9%; quần áo lót 55,1 triệu cái, tăng 5,9%; dăm gỗ 74,5 nghìn tấn, tăng 14,3%; cao su tổng hợp 871 tấn, tăng 3,7%; sản xuất túi xách 374 nghìn cái, tăng 52,3%; thuốc kháng sinh dạng viên 5,5 triệu viên, tăng 10,4%; thuốc mỡ kháng sinh 13,2 tấn, tăng 18,5%; vỏ lon nhôm 2,2 ngàn tấn, tăng 18,6%; nước máy 7,6 triệu m3, tăng 2,6%; điện thương phẩm 260,1 triệu kwh, tăng 7,7%,...

Các sản phẩm công nghiệp có sản lượng giảm: Đá xây dựng khác ước đạt 87 nghìn tấn, giảm 9,2%; giày dép 17,5 nghìn đôi, giảm 23,5%; men frit 28,4 nghìn tấn, giảm 1,7%; khuôn đúc 17,2 nghìn tấn 26,8%; điện sản xuất 187,3 triệu kwh, giảm 13,8%,...

Một số sản phẩm có sản lượng tương đương với cùng kỳ: Phân khoáng và phân hóa học 2,3 nghìn tấn; gạch mem 1,7 triệu m2; xi măng 252,1 nghìn tấn.

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Sản xuất nông nghiệp:

Đã hoàn thành việc gieo cấy lúa với tổng diện tích toàn tỉnh là 28.600 ha, Hiện nay, đang tiến hành chăm sóc và phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại, nhất là bệnh đạo ôn với diện tích bị nhiễm bệnh là 300 ha; ngoài ra, có 200 ha lúa bị chuột phá hoại, 80 ha lúa bị chết do xâm nhập mặn tập trung ở vùng ven biển, đầm phá và khoảng 2.200 ha lúa bị thiếu nước và dự kiến có khoảng 350 ha lúa sẽ chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác như: các loại rau đậu, sen, nuôi trồng thủy sản…

Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm chủ yếu: Cây ngô 820 ha, đạt 85% kế hoạch; cây sắn 4.000 ha, 71% KH; cây lạc 2.546 ha, 91% KH; đậu các loại 646 ha, 82% KH; cây khoai lang 1.065 ha, 79% KH; sen 74 ha, 16% KH. Đáng chú ý, bệnh khảm lá trên sắn bị nhiễm cao với 1.236 ha, trong đó diện tích khả năng mất trắng 743,5 ha chủ yếu tập trung ở các huyện: Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà.

Chăn nuôi: Tính đến thời điểm 01/02/2020, chăn nuôi gia cầm đạt 3.736 nghìn con, tăng 3,9% so với cùng kỳ, trong đó: Đàn gà 2.972 nghìn con, tăng 84,9%; tổng đàn lợn đạt 78.320 con, giảm 56,5%; đàn trâu 19.014 con, giảm 2,1%; đàn bò 31.395 con, giảm 1,8%.

Công tác phòng ngừa, xử lý bệnh dịch tả lợn Châu phi (diễn ra từ tháng 4/2019) cơ bản được khống chế; số lượng lợn phải tiêu hủy do dịch đang giảm dần. Tuy nhiên, dịch cúm A (H5N6, H5N1) trên đàn gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc đang tái phát ở các tỉnh thành khác, có nguy cơ lây lan diện rộng gây tâm lý e ngại cho người chăn nuôi. Đến nay, tỉnh chưa phát hiện ổ dịch cúm A (H5N6, H5N1) và bệnh lỡ mồm long móng[5].

Lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp tháng 02 chủ yếu tập trung thực hiện khâu lâm sinh và khai thác gỗ rừng trồng. Diện tích rừng trồng tập trung trong tháng 02 ước đạt 1.106 ha, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác ước đạt 20.916 m3, tăng 4,3%. Lũy kế 02 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 2.041 ha, tăng 9%, toàn bộ là rừng sản xuất; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 53.296 m3, tăng 6,2%.

Trong tháng 02, có 01 vụ phá rừng làm nương rẫy với diện tích rừng bị phá là 0,07 ha. Lũy kế 02 tháng đầu năm, tổng số vụ phá rừng là 03 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ với diện tích bị thiệt hại là 0,87 ha, tăng 0,07 ha. Chưa có vụ cháy rừng xảy ra.

Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản hai tháng đầu năm ước đạt 292,5 ha, tăng 4,7%[6]. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 945 tấn, tăng 8,25%[7]. Sản lượng khai thác, đánh bắt biển và đầm phá ước đạt 3.641 tấn, tăng 3,3%[8].  Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 4.586 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

2. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành trên địa bàn trong 02 tháng  đầu năm ước đạt 2.553,6 tỷ đồng, bằng 9,5% kế hoạch năm và tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý 566,8 tỷ đồng, bằng 8,5% KH, tăng 21%, chiếm 22% tổng vốn; vốn do Địa phương quản lý 1.987 tỷ đồng, bằng 9,8% KH, tăng 17,4%, chiếm 78%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn thuộc ngân sách Nhà nước 500 tỷ đồng, bằng 7,9% KH, tăng 35,1%, chiếm 19,6% tổng vốn[9]; vốn tín dụng đạt 1.037 tỷ đồng, bằng 10% KH, tăng 20%, chiếm 40,6% tổng vốn; vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư 654 tỷ đồng, bằng 11% KH, tăng 11,3%, chiếm 25,6%; vốn viện trợ 212 tỷ đồng, bằng 13% KH, tăng 24,8%, chiếm 8,3%; vốn đầu tư nước ngoài 150 tỷ đồng, bằng 5,6% KH, giảm 11,4%, chiếm 5,9%.

Nguồn vốn đầu tư trong hai tháng đầu năm chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp như: Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới; Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Nong; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ; Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm-Nghĩa lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ; Sửa chữa nâng cấp đê Đông Phá Tam Giang đoạn qua xã Điền Hoà - Điền Hải. Vốn đầu tư NSNN do trung ương quản lý tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; Trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; bể bơi Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương;…

Công tác bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân thuộc đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) cơ bản đã được hoàn thành. Đến nay, đã khởi công xây nhà ở theo mẫu cho 25 hộ nghèo thuộc diện di dời với chính sách hỗ trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”[10].

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An. Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục được hoàn thiện và thi công nhanh: Dự án La Sơn - Túy Loan; hầm Hải Vân giai đoạn II. Nhiều dự án chuyển tiếp được thực hiện nhanh các công đoạn cuối để đưa vào hoạt động: Các nhà máy thủy điện A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô.

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong 2 tháng chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Dự án Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn; Hạ tầng khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; Dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam; Nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn; Nhà máy của Công ty Kanglongda;…

3. Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Từ đầu năm tính đến ngày 20/02/2019, có 84 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.541,8 tỷ đồng, tăng 23,5% về lượng và tăng 50% về vốn. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 61 doanh nghiệp, giảm 33%. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động là 143 doanh nghiệp, giảm 12,6%; giải thể 17 doanh nghiệp, tăng 5 doanh nghiệp.

Đã thu hút 02 dự án đầu tư mới gồm: 01 dự án đầu tư nước ngoài (FDI-Anh quốc) về lĩnh vực công nghệ thông tin với tổng số vốn đăng ký 0,06 triệu USD và 01 dự án trong nước (Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt) với vốn đăng ký 2.655 tỷ đồng.

Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay đã công bố thông tin gần 70 dự án, trong đó 50 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

4. Thu chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách 02 tháng đầu năm ước đạt 1.407,1 tỷ đồng, bằng 18% dự toán, tăng 50% so cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa ước đạt 1.343,2 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 54%. Trong thu nội địa: Thu doanh nghiệp nhà nước ước đạt 63,6 tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, tăng 88%; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 527,9 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, tăng gấp 2 lần; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nnước 249 tỷ đồng, bằng 21% dự toán, tăng 25%; thu tiền sử dụng đất 218,8 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng gần gấp 2,8 lần; thuế bảo vệ môi trường 75,8 tỷ đồng, bằng 10% dự toán, tăng 32%.

- Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 63,2 tỷ đồng, bằng 13% dự toán, giảm 5%

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 1.170,1 tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển 209,8 tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán; chi thường xuyên 931 tỷ đồng, bằng 13,8% dự toán

5. Lĩnh vực văn hóa-xã hội

Do tác động của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động văn hóa - xã hội. Nhiều hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao trong tháng 02 bị dừng[11]. Chương trình lễ hội Festival Huế lần thứ XI - năm 2020 với chủ đề “Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới” đã được chuyển thời gian tổ chức vào ngày 28/8/2020 đến ngày 02/9/2020. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn thể học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học đến hết tháng 02/2020 và tạm dừng toàn bộ các hoạt động ngoại khóa, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống cho học sinh nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Đại học Huế tiếp tục duy trì các hạng bậc tốt; trong đó đứng thứ 8/8 cơ sở giáo dục lớn của Việt Nam đánh giá theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance: URAP)[12]; đứng thứ 7/172 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tăng 01 bậc từ lần xếp hạng tháng 7/2019 và tăng 03 bậc từ lần xếp hạng tháng 01/2019.

Ngành y tế đã tập trung xây dựng các phương án, tình huống cụ thể có thể xảy ra để chủ động ứng phó và xử lý dịch kịp thời; phối hợp các cơ sở y tế tuyến Trung ương, của các bộ ngành đóng trên địa bàn, phối hợp mạng lưới y tế địa phương thực hiện phân tuyến phát hiện các bệnh nghi ngờ ngay từ đầu đến tổ chức thu dung và điều trị cách ly. Bệnh viện Trung ương Huế là một trong 3 bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona ở khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Phú Yên); đơn vị thứ 5 tại Việt Nam và đơn vị bệnh viện đầu tiên của miền Trung (không tính Viện Pasteur Nha Trang) được Bộ Y tế cấp phép xét nghiệm này. Ngoài ra, bệnh viện đã có sáng kiến sử dụng “robot” - xe điện điều khiển từ xa nhằm giảm áp lực cho đội ngũ nhân viên y tế, tránh bị lây nhiễm trong quá trình điều trị bệnh nhân. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh chưa phát hiện người bị nhiễm Covid-19.

Công tác giải quyết việc làm được quan tâm, đã giải quyết việc làm mới cho 1.322 lao động, trong đó, đưa 66 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tình hình lao động có người nước đang làm việc được quản lý, kiểm soát sức khỏe, cách ly theo quy trình. Toàn tỉnh có 341 lao động là người nước ngoài đang làm việc, trong đó có 54 lao động là người Trung Quốc (14 lao động ở lại Việt Nam và có 40 lao động về quê nghỉ Tết). Đến nay, các lao động qua trở lại làm việc đều không có biểu hiện bất thường nào về sức khoẻ[13]. Đã thực hiện chỉ đạo nghiêm của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động, thương binh và xã hội về tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch; tạm thời chưa cho người nước ngoài ở Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo các mục đích lao động, kinh doanh, du học sinh, thăm thân.  Người nước ngoài đến Việt Nam từ những nước khác (không phải Trung Quốc) nếu đã từng ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi vào Việt Nam cũng sẽ tạm thời chưa được giải quyết nhập cảnh. Thời điểm bắt đầu áp dụng từ 00h00 ngày 05/02/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Phong trào Ngày Chủ nhật xanh tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp với nhiều biện pháp nhằm phòng chống lây lan của dịch bệnh Covid - 19 tại nhiều địa điểm di tích, địa điểm tâm linh và danh lam thắng cảnh, các cơ quan, trường học và các khu dân cư: dọn vệ sinh, trồng cây xanh, đồng thời phun thuốc khử trùng, tiêu độc, …

6. Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước

Đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 đối với 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 9 đơn vị cấp huyện[14]. Đồng thời, đã công bố kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của 34 đơn vị sở, ban, ngành và địa phương năm 2019[15]. Qua các kết quả này, là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện công tác CCHC ngày một hoàn thiện hơn góp phần cải thiện vị trí của tỉnh so với cả nước.

7. Công tác đối ngoại, an toàn giao thông, quốc phòng - an ninh

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc 116 đoàn khách quốc tế/910 lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Tuy nhiên, trong tháng 02, nhiều đoàn khách nước ngoài tạm hoãn các chương trình làm việc ở Huế; các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động dè dặt hơn; các hội nghị, hội thảo quốc tế cũng giảm mạnh; các buổi họp định kỳ gặp mặt kiều bào bị hoãn lại; đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác không thể triển khai theo kế hoạch[16]. Công tác xuất, nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ theo chỉ đạo Chính phủ.

An toàn giao thông: An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí. Từ đầu năm đến ngày 14/02/2020, đã xảy ra 50 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 07 vụ so với cùng kỳ; làm chết 22 người, giảm 14 người; bị thương 42 người, giảm 03 người. Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 49 vụ, giảm 05 vụ; làm chết 21 người, giảm 14 người; bị thương 42 người, giảm 02 người; đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, giảm 02 vụ; làm chết 01 người; tai nạn đường thủy không xảy ra. Đáng chú ý, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (có hiệu lực từ 01/01/2020) đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, tình trạng say rượu, bia giảm bớt đáng kể.

Quốc phòng, an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020. Toàn tỉnh, có hơn 1.300 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức chu đáo, nhanh gọn lễ giao nhận quân năm 2020, đảm bảo đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch Covid-19. Đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đánh giá chung: Tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chưa có biến động lớn do tác động có độ trễ so với dịch Covid-19 mới phát sinh. Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn sẽ chịu ảnh hưởng kép do tác động chính sách và thiệt hại dịch bệnh gây ra, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như: Bia do tác động của Nghị định 100/NĐ-CP, điện hụt do hạn hán, dệt may giảm do thiếu nguyên liệu nhập từ Trung Quốc và các chi phí phòng dịch phát sinh,…Dự báo trường hợp bia giảm 25-30%, khách du lịch giảm 20-30%, tốc độ tăng trưởng GRDP còn khoảng 6,8 - 7,2% (kế hoạch 2020 7,5% - 8%).

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG TIẾP THEO

Trong bối cảnh hiện nay dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, khó lường, chưa xác định thời điểm kết thúc, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người dân theo chỉ đạo Trung ương. Cùng với quyết tâm chống dịch Covid-19, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành đã đề ra tại Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các giải pháp ổn định sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng góp phần hạn chế mức ảnh hưởng thấp nhất do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh, cụ thể tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch

Các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả; đấu tranh quyết liệt với những thông tin thất thiệt, thiếu chính xác, nhất là trên môi trường mạng để củng cố niềm tin, giảm thiểu sự hoang mang, ổn định tâm lý của người dân và các nhà đầu tư, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phòng chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19 để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Triển khai hoàn thành các đề án theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; các quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Hoàn thành dự thảo Chương trình hành động Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ phê duyệt; triển khai xây dựng các đề án: Đề án xây dựng Bộ tiêu chí về thành phố Trực thuộc Trung ương cho đô thị có tính chất đặc thù di sản; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Chương trình phát triển đô thị tỉnh; Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế,…

Chủ động làm việc, phối hợp các bộ, ngành Trung ương bám sát các nội dung kiến nghị tại Thông báo số 55/TB-VPCP, ngày 20/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh[17].

Triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050, trong đó chú trọng triển khai tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với mô hình đô thị khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu. Xây dựng các thiết chế văn hóa bảo tàng tư nhân, hệ thống nhà hát, thư viện,…

Tổ chức đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; hoàn chỉnh nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tiếp tục triển khai đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế: hoàn thành di dời các hộ thuộc khu vực Thượng thành và ổn định dân cư tại khu tái định cư Hương Sơ, An Hòa; hoàn thành di dời, giải tỏa, tái định cư khoảng 2.500 hộ dân thuộc khu vực Eo Bầu, hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu tư khu tái định cư Bắc Hương Sơ, khu vực 3, 4, 5, 6, 7 và 8; đảm bảo việc bàn giao đất tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng di dời xây dựng nhà ở trong năm 2020,…Làm thủ tục bổ sung di dời 26ha đất quốc phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và hộ dân sinh sống tại khu vực Mang Cá nhỏ) vào diện di dời của đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc...

Hỗ trợ triển khai các dự án trung ương trên địa bàn: , cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe), mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ....

Lập thủ tục sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; Lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3, ... để thực hiện các dự án đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025.

4. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án đi vào hoạt động; các giải pháp hỗ trợ, ổn định sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19

Giám sát đặc biệt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...Rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Điều chỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn (thay thế Quyết định 26/QĐ-UBND); hoàn thành quy chế Phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách; triển khai thực hiện quy trình liên thông thẩm định dự án đầu tư giữa các sở, ngành chuyên môn.

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết nhằm đa dạng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường nhằm tiến đến xuất khẩu bền vững. Tổ chức, thông tin cho các doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm, hội nghị, diễn đàn, giao dịch thương mại,...tại các thị trường xuất khẩu quan trọng, thị trường tiềm năng, thị trường Việt Nam ký kết và khai thác các thị trường mới; xúc tiến thương mại cho các sản phẩm làng nghề, hàng nông sản, dệt may, công nghiệp hỗ trợ.

Các sở, ban ngành, địa phương và các Hiệp hội trên địa bàn tỉnh sát cánh cùng doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hợp tác cung cấp các sản phẩm mang tính kết hợp, hỗ trợ đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nhà hàng, vận tải,…Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định 52/2018/QĐ-UBND, ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh, nhất là giúp cho các HTX hiểu rõ được các cơ chế, chính sách và điều kiện được hỗ trợ. Hỗ trợ hộ kinh doanh trong công tác đăng ký thuế, xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế cấp huyện.

5. Đẩy mạnh phát triển du lịch và các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp công nghệ thông tin

Thực hiện Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam/Huế ra nước ngoài; quảng bá thông điệp “Huế là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong các hành trình sắp đến của du khách”; là địa phương đã và đang chủ động kiểm soát tốt những tác động của dịch bệnh Covid-19.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Huế 2020. Xây dựng Đề án và quảng bá thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực, Phước Tích-Hương xưa làng cổ,...Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Triển khai Đề án và quảng bá thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực. Mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội.

Làm mới sản phẩm du lịch, hướng đến là du lịch theo nhóm nhỏ gia đình, du lịch sức khỏe; tập trung định hướng để thu hút thị trường khách du lịch tiềm năng (Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc), du lịch nội địa, thị trường mới, thị trường xa vùng dịch. Triển khai dự án Hệ sinh thái du lịch thông minh, xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh, tạo không gian thông minh là điểm đến trải nghiệm thân thiện, bền vững với du khách.

Phát huy vai trò là thành viên trong chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin theo lộ trình, trong đó sớm hình thành khu công nghệ thông tin tập trung (40 ha tại khu đô thị An Vân Dương). Tập trung triển khai hạ tầng và các dịch vụ Đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh của tỉnh và xây dựng Hệ sinh thái trong 05 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Du lịch, Giao thông, Môi trường.

6. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Bám sát tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang mô hình nuôi sinh học; hạn chế thiệt hại về vật nuôi, cây trồng; có phương án để chủ động đối phó, khắc phục những tác động xấu, bất thường của thời tiết khô hạn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tái cơ cấu thủy lợi. Đồng thời, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chú trọng nâng cao triển khai phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai đề án tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Định hướng phát triển nông nghiệp và thực phẩm truyền thống gắn với du lịch, văn hóa Huế. Triển khai chương trình mỗi làng mỗi sản phẩm (OCOP). Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực trên địa bàn của ngành nông nghiệp: Sen, thanh trà, dược liệu, các loại tinh dầu tự nhiên (là một trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh được ưa chuộng),…

Triển khai  xây dựng chợ văn minh thương mại, chợ bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,...

7. Thực hiện điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả

Đảm bảo các nguồn lực phục vụ các dự án trọng điểm, huy động các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện các đề án chống thất thu thuế. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; kinh doanh qua mạng; bán đấu giá quyền sử dụng đất,...Rà soát quỹ đất vàng, có giá trị lớn (các khu đất, trụ sở trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi,…) để đưa vào bán đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Rà soát các doanh nghiệp ngoại tỉnh đang thực hiện dự án trên địa bàn tiến hành đăng ký pháp nhân để có cơ chế nộp thuế trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả theo dự toán được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện chỉ thị số 05 và 06/CT-UBND, ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh và tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020; trong đó, thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt, tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán trực tuyến.

Cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách và xây dựng kịch bản đối với những tác động của dịch Corona gây ra đối với thu, chi ngân sách tỉnh năm 2020.

8. Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, tuyên truyền về danh hiệu “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”. Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế “Xanh- sạch- sáng”, “Thành phố bốn mùa hoa”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh; xây dựng lịch sự kiện và lễ hội trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách nắm rõ hơn về các sự kiện và lễ hội trong năm. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội Festival Huế 2020.

Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 đúng quy chế, an toàn, chất lượng cao. Phấn đấu tỷ lệ học sinh có điểm trung bình thi THPT Quốc gia tăng từ 05 đến 07 bậc so với năm 2019. Triển khai rộng rãi các phương pháp giảng dạy, học tập qua ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải các tài liệu, bài giảng giúp sinh viên, học sinh tự học, tự nghiên cứu, duy trì động lực học tập, đặc biệt trong dạy và học trực tuyến.

Đầu tư trang thiết bị y tế cho từ 3-6 Trạm Y tế thuộc ba vùng I, II, III (theo Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT) để thực hiện thí điểm theo Quyết định 4389/QĐ-BYT, ngày 11/07/2018 về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ. Triển khai và vận hành có hiệu quả việc tạo lập, quản lý hồ sơ điện tử, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; khám sàng lọc bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo; triển khai đề án tầm soát bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư; thực hiện Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ". Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước. Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thành Đề án “Hợp nhất các thiết chế Văn hóa - Thông tin cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tổ chức thành công các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm: Festival Huế 2020, bảo vệ an toàn ASEAN 2020, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng....[1] Trước đây chỉ tính doanh thu từ doanh nghiệp du lịch chưa phản ánh doanh thu thu du lịch từ các thành phần kinh tế khác

[2] Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.785 tỷ đồng, chiếm 79,5% tổng số, giảm gần 10% so với tháng trước; tăng 3,65%.

[3] Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.877 tỷ đồng, chiếm 78% tổng số, tăng 9,9%.

[4] đơn vị sản xuất khẩu trang y tế chủ yếu xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản với công xuất 150.000 khẩu trang/ngày

[5] Từ đầu năm 2020 đến nay, cúm gia cầm đã xảy ra tại 5 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Trà Vinh; bệnh lở mồm long móng cũng đã xảy ra tại 7 tỉnh: Quảng Ninh, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tiền Giang.

[6] Bao gồm diện tích nuôi nước lợ 163,5 ha, tăng 6,90%; nuôi nước ngọt 129 ha, tăng 2,00%. Trong nuôi nước lợ, nuôi cá đạt 51 ha, tăng 4,10% so với cùng kỳ, nuôi tôm đạt 108 ha, tăng 8,00%.

[7] Trong đó cá các loại 545 tấn, tăng 5,6%; tôm các loại 400 tấn, tăng 12%

[8] Trong đó khai thác biển 3.190 tấn, tăng 3,9%; khai thác nội địa 451 tấn, giảm 0,9%

[9] Trong đó Vốn ngân sách Trung ương quản lý 138 tỷ đồng, bằng 13,5% KH, tăng 13,1%; vốn ngân sách Địa phương quản lý 362 tỷ đồng, bằng 6,8%, tăng 45,1%

[10] với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà

[11] Như: Lễ hội Đền Huyền Trân; chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ hội đua trãi trên sông Vực và Đêm thơ Nguyên Tiêu tại thị xã Hương Thủy; Hội vật làng Sình tại Đình làng Lại Ân và Lễ hội Cầu ngư tại làng Thái Dương Hạ, thị trấn Thuận An, Phú Vang…

[12] Cùng với ĐH Huế, các ĐH Việt Nam được xếp hạng URAP 2019 - 2020 gồm: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Duy Tân, ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Cần Thơ.

Các tiêu chí xếp hạng thành tựu học thuật bao gồm: Số lượng bài báo(21%), Tổng tài liệu (10 %); Chỉ số trích dẫn (21%), Tổng ảnh hưởng bài báo (18%); Tổng ảnh hưởng trích dẫn (15%) và Hợp tác quốc tế (15%) trong tổng số 600 điểm.

[13] Công ty hữu hạn xi măng Luks có 03 người Trung Quốc, 02 người Đài Loan; Công ty Jointwell Việt Nam có 01 người Trung Quốc; Công ty Cổ phần Hello quốc tế Việt Nam có 01 người Trung Quốc ...

[14] Nhìn chung, một số đơn vị duy trì vị trí xếp hạng cao: Văn phòng UBND tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng trong khối các cơ quan chuyên môn, đặt biệt với 3 năm liên tiếp; về phía UBND cấp huyện: dẫn đầu Phú Lộc, Phú Vang Nam, Đông, …các đơn vị nâng hạng: Thanh tra tỉnh, Sở Công thương. Tuy nhiên về điểm số thấp hơn so với năm 2018, cụ thể: khối cơ quan chuyên môn trung bình 78,5 điểm (năm 2018: 80,1 điểm); khối đơn vị cấp huyện 74,2 điểm (năm 2018: 80 điểm).

[15] Theo đó, Top 10 năm nay gồm có các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư (đứng đầu), Sở Khoa học và Công nghệ (thứ 2), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thứ 3) và lần lượt là UBND huyện Phong Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan, Sở Tài chính, UBND huyện Phú Lộc, Sở giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Quảng Điền

[16] Kế hoạch đoàn đi Trung Quốc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Kế hoạch đoàn đi Hoa Kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

[17] Các nội dung kiến nghị liên quan triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; quy hoạch, sử dụng vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước; cân đối nguồn vượt thu ngân sách cho Quần thể di tích Cố đô Huế; chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng: đường ven biển, đường vành đai 3; hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung, …


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]