Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm
  

(Theo Báo cáo số 205 /BC-UBND ngày 03/8/2019 của UBND tỉnh)

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 7 THÁNG NĂM 2019

Năm 2019, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08/11/2018 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tình hình KT-XH 7 tháng năm ước đạt một số kết quả như sau:

1. Thu chi ngân sách

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp thu, tiết kiệm trong chi thường xuyên.

1.1. Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách  ước đạt 4.193 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 8,7% so cùng kỳ, gồm:

+ Thu nội địa ước đạt 3.921 tỷ đồng (chiếm 94,4% tổng thu NS), bằng 59% dự toán, tăng 17,8% cụ thể: thu từ doanh nghiệp nhà nước 234 tỷ đồng, bằng 55% dự toán, giảm 2%; thu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.140 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 21%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 678 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 17,3%; thu tiền sử dụng đất 650 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 15,8%; thuế bảo vệ môi trường 379 tỷ đồng, bằng 55% dự toán, tăng 23%; thuế thu nhập cá nhân 238 tỷ đồng, bằng 55% dự toán;

+ Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 263 tỷ đồng, bằng 47,4% dự toán, giảm 10%.

1.2. Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 4.943 tỷ đồng, bằng 52% dự toán, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển 1.165 tỷ đồng, chiếm 24% tổng chi ngân sách, bằng 48,5% dự toán.

+ Chi sự nghiệp: 3.568,7 tỷ đồng chiếm 72,2% tổng chi ngân sách, bằng 55% dự toán, trong đó chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 1.480 tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán; chi sự nghiệp y tế 317,3 tỷ đồng, bằng 47% dự toán; chi sự nghiệp kinh tế 341,2 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán; chi quản lý Nhà nước 790,6 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán.

2. Tình hình sản xuất, kinh doanh

2.1. Lĩnh vực dịch vụ

Trong 7 tháng năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 3.000 nghìn lượt khách, tăng 6%; khách quốc tế 1.264 nghìn lượt khách, tăng 8%. Lượng khách lưu trú ước đạt 1.353 nghìn lượt khách, tăng 6,5%, trong đó khách quốc tế 637 nghìn lượt khách, tăng 9,4%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 8,7%. Doanh thu cơ sở lưu trú 1033 tỷ đồng, tăng 10%.

Đang triển khai nhiệm vụ công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Luật Du lịch 2017. Hiện đã có 5 điểm du lịch được công nhận gồm Thủy Biều, Thanh Toàn, đầm Chuồn, tranh làng Sình - hoa giấy Thanh Tiên và đền Huyền Trân Công Chúa đáp ứng nhu cầu điểm đến bảo đảm phục vụ du lịch.

Thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,79% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2019 chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2018; chủ yếu do điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu, nước, gas cũng như một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tăng trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 24.816 tỷ đồng, tăng 11,8%, trong đó kinh doanh bán lẻ hàng hóa 19.215 tỷ đồng, tăng 12%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 4.218 tỷ đồng, tăng 11,7%; du lịch lữ hành  117 tỷ đồng, tăng 10%; dịch vụ khác 1.265 tỷ đồng, tăng 9,7%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 573 triệu USD, tăng 10%; chủ yếu các mặt hàng: xơ, sợi dệt các loại 145 triệu USD, tăng 45%; hàng may mặc 287 triệu USD, giảm 5%; gỗ và sản phẩm gỗ 68 triệu USD, tăng 43%; thủy sản đạt 28 triệu USD, giảm 25%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 320 triệu USD, giảm 14%. Trong đó, nguyên phụ liệu dệt may 236 triệu USD, giảm 9%.

Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 46.700 tỷ đồng, tăng 8,3%. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 48.200 tỷ đồng, tăng 6%; trong đó dư nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 24%, tăng 2,7%. Nợ xấu ở mức 462,8 tỷ đồng[1], chiếm 1,22% so với tổng dư nợ, giảm 37% so với đầu năm.

Vận tải hành khách ước đạt 14.280 nghìn lượt khách, tăng 9,7%; vận tải hàng hóa ước đạt 6.871 nghìn tấn, tăng 10%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 1.626 tỷ đồng, tăng 12%[2].

2.2. Về công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,02% so cùng kỳ. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 7,3%; sản xuất, phân phối điện, nước đá tăng 13,3%.

Tình hình sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm chủ lực như sau:

Bia 140 triệu lít, tăng 13,5%[3]; sợi các loại 52,6 nghìn tấn, tăng 6,50%; quần áo lót 203,1 triệu cái, tăng 5,23%[4]; Men frit 138,4 nghìn tấn, tăng 42%; Gạch ốp lát 8,7 triệu m2, tăng 61%[5]; Lon nhôm 7,5 tấn, tăng 40,8%; Điện sản xuất 541 triệu kwh, tăng 16%; điện thương phẩm 1.059 triệu kwh, tăng 8,6%; Đá xây dựng 402 nghìn tấn, tăng 20,31%; Xe ô tô 90 chiếc, tăng 6%; Dăm gỗ 327 ngàn tấn, tăng 20,63%; …

Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm: Xi măng ước đạt 1.326 nghìn tấn, giảm 9% do thị trường tiêu thụ có dấu hiệu bão hòa; ngoài ra cung ứng cho các công trình dự án lớn[6], đến nay đã hoặc gần hoàn thành; Tôm đông lạnh đạt 3,2 nghìn tấn, giảm 2% do nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất thiếu ổn định không đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy trên địa bàn tỉnh.

2.3. Về nông lâm, ngư nghiệp

a) Trồng trọt

Diện tích vụ Hè Thu năm 2019, toàn tỉnh gieo cấy khoảng 25.817 ha lúa[7], tăng 0,5%. Đến nay, có khoảng 160 ha đã và đang thu hoạch nhờ gieo cấy sớm; còn lại đang giai đoạn trổ bông, làm đồng. Song, với tình hình hạn hán kéo dài, khả năng gần 1.895 ha bị thất thu, chất lương hạt kém. Các loại cây trồng hằng năm khác đang chuẩn bị thời kỳ thu hoạch: cây lạc 351 ha; ngô 441,6 ha; sắn 401 ha; đậu các loại 653 ha; khoai lang 620 ha. Các loại cây lâu năm 12.754 ha, tăng 0,4%; trong đó: cây cao su 8.955 ha; cây ăn quả 3.214 ha (cây chuối 920 ha, cây ổi 98 ha, cam 264 ha; bưởi, bòng thanh trà 1.119 ha, …); hồ tiêu 275 ha; cây cau 190 ha, …Sản lượng thu hoạch một số loại cây lâu năm: mũ cao su: 2.200 tấn; chuối 9.000 tấn; bưởi, thanh trà 2.320 tấn; dứa 1.013 tấn; hồ tiêu 97,7 tấn, …

b) Chăn nuôi

Chăn nuôi gia cầm, nhất là chăn nuôi gà có nhiều thuận lợi, giá thịt gà hơi giữ mức ổn định nên khuyến khích người chăn nuôi mở rộng quy mô đàn. Song chăn nuôi gia súc gặp khó khăn. Dịch tả lợn Châu Phi tái phát lại trên diện rộng ở 61 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tính đến ngày 30/7 bệnh đã xảy ra trên địa bàn tỉnh với 7.925 hộ chăn nuôi ở 560 thôn, 109 đơn vị cấp xã thuộc 9 đơn vị cấp huyện; tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 51.340 con với tổng trọng lượng tiêu hủy là 2.912 tấn[8]. Chăn nuôi trâu, bò cũng gặp khó khăn do đồng cỏ thu hẹp, thiếu lao động và các dự án khuyến nông ở một số huyện đến thời hạn chấm dứt như BCC[9]. Do đó, tổng đàn lợn ước còn 90.000 con, giảm 50%, đàn trâu 19.579 con, giảm 2,2%; đàn bò 33.056 con, giảm 1,4%; đàn gia cầm ước đạt 3.703 nghìn con, tăng 4,93% (trong đó đàn gà 2.880 nghìn con, tăng 5,8%).

c) Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp hiện nay tập trung chủ yếu khai thác gỗ rừng trồng. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt gần 400 nghìn m3 gỗ các loại, tăng 3%, toàn bộ là gỗ rừng trồng. Diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 3.570 ha, tăng 3% toàn bộ là rừng sản xuất. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục tăng cường, đã xảy ra 287 vụ vi phạm lâm luật, tăng 82 vụ; đã tiến hành xử lý 203 vụ, tịch thu 57,6 m3 gỗ tròn và 253,9 m3 gỗ xẽ các loại. Trong đó có 29 vụ phá rừng, tăng 5 vụ, với diện tích rừng bị phá 6,4 ha, giảm 4,3%; chưa có vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra.

d)Thuỷ sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 4.121 ha[10], tăng 3% (bao gồm diện tích nuôi nước lợ 2.920,5 ha, tăng 4,44%; nuôi nước ngọt 1.200 ha, giảm 0,33%). Sản lượng nuôi trồng ước đạt 9.269 tấn, tăng 8,33% (cá các loại 5.192 tấn, tăng 3,82%; tôm các loại 3.477 tấn, tăng 17,11%; thủy sản khác 600 tấn, tăng 2,39%). Tổng số tàu cá trên toàn tỉnh là 724 chiếc; trong đó tàu cá xa bờ là 421 chiếc, tăng 11 chiếc với đầu năm 2019[11]. Trong đó 40 chiếc tàu đóng mới và 01 chiếc nâng cấp thực hiện chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về cho vay đóng tàu đánh bắt thủy sản; nhờ đó, sản lượng khai thác ước đạt 25.186 tấn, tăng 4% (khai thác biển 22.965 tấn, tăng 4,2%; khai thác nội địa 2.221 tấn, giảm 0,5%). Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 34.455 tấn, tăng 5%.

Đã tổ chức thành công Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp với chủ đề "Nông nghiệp Thừa Thiên-Huế phát triển bền vững-an toàn-ứng dụng công nghệ cao" đặc biệt có sự tham gia của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, và đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; đại diện Văn phòng JICA; Viện cây ăn quả Miền Nam; và gần 250 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức kinh tế đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng đổi mới một cách căn bản cơ cấu ngành nông nghiệp. Tại Hội nghị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án phát triển nông nghiệp[12] và ký các biên bản hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Quế Lâm và Công ty Nong Industries.Ltd - Hàn Quốc. Đang chuẩn bị cho Hội nghị quan chức cấp cao Nông Lâm nghiệp ASEAN (SOM – AMAF) sẽ diễn ra từ 4-9/8/2019[13].

3. Tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Đã cấp mới 19 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 04 dự án với tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 16.500 tỷ đồng, chiếm trên 11% tổng vốn thu hút đầu tư từ trước tới nay (gồm 11 dự án trong nước với vốn đăng ký gần 14.278 tỷ đồng; 08 dự án đầu tư nước ngoài 81,54 triệu USD). Đặc biệt, có 05 dự án lớn với tổng vốn đăng ký 14.000 tỷ đồng[14]. Đang hỗ trợ chuẩn bị đầu tư cho các dự án: BRG, Ecopark, Văn Phú Invest, Cotana … Ngoài ra, đang xúc tiến, hỗ trợ cho nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm khảo sát, nghiên cứu đầu tư: Tập đoàn Sungroup, Sovico, FLC, Vietravel, Công ty CP Toàn Cầu TMS, Tập đoàn Gami.…Đã tổ chức đoàn đi xúc tiến đầu tư công nghiệp hỗ trợ dệt may, khảo sát công nghệ xử lý nước thải ngành dệt nhuộm tại Ấn Độ. Đồng thời, đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp với chủ đề “Vì một nền kinh tế xanh – phát triển bền vững”.

Đã ban hành Kế hoạch Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019[15] và bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 tạo thuận lợi nhà đầu tư trong tiếp cận thông tin, khảo sát nghiên cứu đầu tư[16].

Đã thu hồi 03 dự án do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động[17]. Công tác rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang tiếp tục thực hiện. Đến nay, đã tiến hành rà soát toàn bộ các dự án chậm tiến độ được chia làm 3 loại gồm 24 dự án cần rà soát  xem xét thu hồi (đã thu hồi 12 dự án), 29 dự án cần giám sát đặc biệt và 26 dự án đang triển khai cần đôn đốc tiến độ thực hiện (đã thu hồi 6 dự án).

Đã có gần 405 doanh nghiệp thành lập mới xấp xỉ cùng kỳ với tổng vốn đăng ký 4.622 tỷ đồng, tăng 45%; điều chỉnh vốn tăng thêm trên 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 162 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 37%; song có 225 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 10%, 118 doanh nghiệp giải thể (trong đó giải thể theo kế hoạch rà soát hồ sơ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 58 doanh nghiệp).

Phát triển Kinh tế tập thể: có 264 Hợp tác tác xã chuyển đổi, tăng 5 Hợp tác xã (HTX) so với đầu năm, trong đó có 02 HTX nông nghiệp và 03 HTX phi nông nghiệp; có 198 HTX đã đăng ký, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

4. Quản lý quy hoạch, đô thị

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đến nay đạt 36%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 54%. Đang triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017. Đang hoàn chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; triển khai điều chỉnh quy hoạch phía Nam, thành phố Huế; bổ sung quy hoạch khu Hương Sơ phục vụ tái định cư cho dự án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Cơ bản đã hoàn thành báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020; đã phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tiếp nhận phản ánh, theo dõi xử lý tất cả các vấn đề của người dân thông qua mạng xã hội, website và ứng dụng Huế - S chạy trên điện thoại di động và đoạt giải “Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á” tại Telecom Asia Awards năm 2019 do Tập đoàn Vietel xây dựng[18].

Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần, triển khai chính thức từ đầu năm 2019 đã có hiệu ứng lan tỏa khắp các thôn xóm địa phương, vùng núi, vùng biển, đảo trên toàn tỉnh cùng với việc triển khai Đề án “thành phố 04 mùa hoa”góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường làm cho Huế xanh – sạch – đẹp hơn.

Đã tổ chức thành công Hội nghị về chính phủ điện tử (Egov) với chủ đề “Phát triển cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống điện tử một cửa góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp” dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ Thông tin và ttruyền thông, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã thu hút gần 500 lượt khách tham dự là lãnh đạo, các cơ quan phụ trách công nghệ thông tin tại các tỉnh thành, miền Trung – Tây Nguyên, các chuyên gia CNTT và chuyên gia tư vấn về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số... trong nước và quốc tế; đồng thời đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin; Lễ công bố dịch vụ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh; Hội nghị giám đốc Công nghệ thông tin Miền Trung – Tây Nguyên.

5. Quản lý đầu tư xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.018 tỷ đồng, bằng 53% KH năm, tăng 10%.

Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý đạt 3.303 tỷ đồng, 54% KH, tăng 3%; vốn Địa phương quản lý 8.715 tỷ đồng, bằng 53% KH, tăng 13%.

Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 2.259 tỷ đồng, bằng 64% KH, tăng 18,6%[19]; nguồn vốn tín dụng đạt 5.507 tỷ đồng, bằng 55% KH, tăng 16%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 1.648 tỷ đồng, bằng 52% KH, giảm 1%; vốn viện trợ 581 tỷ đồng, bằng 37% KH, giảm 36%; vốn đầu tư nước ngoài 710 tỷ đồng, bằng 36% KH, tăng 46%

Đến nay, việc thi công xây dựng được triển khai thuận lợi, tập trung chủ yếu vào các dự án chuyển tiếp thi công nhanh: Đường Chợ Mai-Tân Mỹ; Đường Phú Mỹ-Thuận An; Đường cứu hộ cứu nạn Thủy Phù-Vinh Thanh; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công; Nhà ăn kết hợp hội trường Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn, xã Hương Xuân; Hệ thống đê nội đồng kết hợp giao thông Phong Bình-Phong Chương-Điền Hòa-Điền Lộc; Đường phía Đông đầm Lập An; Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã; Dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)-tiểu dự án Thừa Thiên Huế...;

Tiếp tục đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm quốc gia (từ nguồn vốn ngân sách do Trung ương quản lý) như Dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế quốc phòng A So; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương; Viện nghiên cứu khoa học miền Trung, Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây; đã bàn giao mặt bằng dự án mở rộng xây dựng mới nhà ga và sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Nguồn vốn viện trợ tập trung chủ yếu dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành. Đã tiếp nhận 05 dự án viện trợ không hoàn lại với tổng vốn cam kết viện trợ là 57,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đang thúc đẩy việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch năm 2019 cho 04 dự án viện trợ[20].

Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Dự án Goldland Plaza; Bến số 2 và 3 – cảng Chân Mây, Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải  … Nhiều dự án chuyển tiếp được thực hiện nhanh các công đoạn cuối để đưa vào hoạt động trong thời gian đến: các nhà máy thủy điện A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3; tòa nhà Vietinbank; dự án Movenpic Resort Lăng Cô. Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục thi công nhanh: Hầm Hải Vân giai đoạn II; đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Cam Lộ - La Sơn, dự kiến khởi công trong tháng 7/2019.

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, chủ yếu tập trung thực hiện các dự án sau: Dự án Laguna giai đoạn 2; Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn (dự kiến cuối năm 2019 đi vào hoạt động giai đoạn 1); Dự án biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí của Công ty cổ phần đầu tư Vinh Thanh; giai đoạn 2 dự án Nhà máy may mặc Hanex; hạ tầng Khu C, khu Công nghiệp Phong Điền của Công ty TNHH C&N Vina Huế; hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1) của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam[21];

Tập trung hỗ trợ và đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh theo  tiến độ đề ra, cụ thể 07 dự án đầu tư vào khu đô thị An Vân Dương, 03 dự án lớn ngành du lịch (gồm dự án Sân golf BRG, dự án khu du lịch Lộc Bình, dự án khu du lịch Vinh Thanh) và 02 dự án vốn đầu tư ngân sách (gồm dự án GPMB khu vực 1 Kinh Thành Huế và dự án nâng cấp Cảng hàng không Phú Bài).

Đã có 56/56 dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; bao gồm 50 dự án đã khởi công xây dựng, 06 dự án chưa khởi công.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/7/2019 đạt 46% kế hoạch; trong đó: vốn ngân sách tỉnh quản lý đạt 47% kế hoạch (trong đó vốn các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương đạt 50% kế hoạch), vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 59% kế hoạch, vốn trái phiếu chính phủ đạt 100% kế hoạch, vốn nước ngoài (ODA) đạt 19% kế hoạch, vốn ngân sách huyện, xã quản lý đạt 46% kế hoạch.

6. Văn hóa xã hội

6.1. Văn hóa - thể thao

Đã tập trung nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí đón chào các ngày lễ lớn trong năm. Phát động của Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp, các ngành về Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần đã có hiệu ứng lan tỏa đến các thôn xóm địa phương, vùng núi, biển, đảo trên toàn tỉnh; góp phần tích cực tham gia Chương trình bảo vệ môi trường làm cho Huế xanh – sạch – đẹp hơn.

Các hoạt động văn hóa gắn phát triển kinh tế: Hội thảo Khoa học "Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu áo dài Huế" nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa áo dài, phát triển thương hiệu áo dài Huế gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng nổi tiếng của Cố đô Huế; các chương trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019 kết hợp xúc tiến thương mại, gắn các sản phẩm nghề truyền thống với du lịch, với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Đã tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số 5 tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, năm 2019 tại huyện A Lưới.

Các hoạt động thể thao tiếp diễn với thành tích cao: đoạt giải Nhất toàn đoàn với 13 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ tại giải Karate các CLB Quảng Bình mở rộng lần thứ I-2019; giải Ba toàn đoàn với 1 HCV đôi nữ và 1 HCĐ đồng đội nữ tại Giải vô địch đá cầu các đội mạnh toàn quốc 2019 tại tỉnh Phú Thọ. Lần đầu tiên tổ chức Giải thể thao dân tộc truyền thống nằm trong khuôn khổ sự kiện “Nét đẹp văn hóa – con người Nam Đông 2019”.  Bên cạnh đó, đã diễn ra Ngày hội Hiphop Urban JAM 2019 với hơn 500 thí sinh tham gia đến từ trong và ngoài nước[22] là một trong các hoạt động văn hóa gắn kết du lịch góp phần giữ chân du khách ở lại nhiều hơn với mảnh đất Cố đô.

6.2. Giáo dục đào tạo

Đã hoàn thành công tác thi kết thúc học kỳ 2, tổng kết năm học 2018-2019 với kết quả chất lượng đạt cả học lực và hạnh kiểm: cấp THCS có 26,5% học sinh xếp loại giỏi (tăng 0,4% so năm học trước) và 90,4% hạnh kiểm tốt (tăng 0,83%); cấp THPT có 14,84% học sinh xếp loại giỏi (tăng 0,75%) và 84,11% hạnh kiểm tốt (giảm 0,16%); tổ chức phát thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh[23], đáng chú ý học sinh Lê Công Minh Hiếu học sinh lớp 11 Quốc Học (thành viên nhỏ tuổi nhất trong 8 thành viên của Đội tuyển Việt Nam) đoạt huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á 2019. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với 11.612 thí sinh, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,4%, giảm 5,3%; song số lượng học sinh đạt điểm cao rất nhiều so với các kỳ thi trước, trong đó có 9 bài thi đạt điểm 10; 903 bài thi đạt trên 9 điểm; điểm trung bình đạt 5,149; xếp thứ 27/63 tỉnh thành, trong đó môn Hóa xếp thứ 6/63 các tỉnh thành toàn quốc.

Đến nay, toàn tỉnh có 365/584 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,5%, tăng 35 trường so với đầu kỳ kế hoạch. Tỷ lệ bán trú ở nhà trẻ đạt 99,7%, mẫu giáo đạt 99,4%. Tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày là 89,76%; trong đó tỷ lệ học sinh bán trú chiếm 21,87%. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục nâng cao về chất lượng và số lượng. Có 94,74% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “xóa mù chữ” mức độ II; tiếp tục giữ vững 100% xã, phường, thị trấn đạt các chuẩn “phổ cập giáo dục” đối với Mầm non cho trẻ 5 tuổi, Tiểu học mức độ III và Trung học cơ sở mức độ II.

Đã tổ chức thành công Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với 136 đề tài tham gia dự thi trong đó đã chọn 6 đề tài xuất sắc tham dự Cuộc thi cấp Quốc gia. Ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế đạt 01 giải Nhất và 03 giải Nhì vòng Chung kết toàn quốc “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”[24].

Hiện nay, Đại học Huế tập trung tuyển sinh, dự kiến với 12.460 chỉ tiêu[25], tăng 1,7% so với năm 2018 cho 122 ngành đào tạo đại học (trong đó có 19 chuyên ngành mới) của 12 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc; tăng 1,7% so với năm 2018. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Trường Đại học Kinh tế Huế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho những thành tích xuất sắc của nhà trường trong thời gian vừa qua.

6.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe

Đã tăng cường công tác giám sát dịch tễ, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các chợ, các quầy hàng kinh doanh; đã xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm, làm cho 73 người bị ngộ độc, không có trường hợp tử vong.

Công tác khám và chữa bệnh ngày càng được tăng cường. Hiện nay, đang xây dựng cơ sở dữ liệu để làm Hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt trên với 95% người dân toàn tỉnh; trong đó trên 68% người dân đã được tạo lập Hồ sơ sức khỏe điện tử. Tính đến ngày 31/3/2019, tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt 98,82% dân số. Trên địa bàn tỉnh có 366 bệnh nhân đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 359 bệnh nhân điều trị ARV. Qua xác định[26], tổng số người sử dụng ma túy trên địa bàn toàn tỉnh là 1.613 người. Trong đó: người nghiện ma túy: 377 người; số người nghi nghiện ma túy: 1.236 người[27].

Đã cơ bản hoàn thành xây dựng Dự thảo Đề án Phát triển Y tế Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và Dự thảo Đề án Triển khai mô hình điểm Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình giai đoạn 2019 – 2025. Ban hành kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2019 về việc hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của ngành y tế tỉnh.

6.4. Khoa học công nghệ

Đang triển khai thực hiện 25 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh[28] và xây dựng 02 nhiệm vụ cấp quốc gia. Đang triển khai các hoạt động Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019; thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh dự án “Phát triển vùng bưởi thanh trà Huế đạt chuẩn VietGap gắn với chỉ dẫn địa lý bưởi thanh trà Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (do Dự án Trường Sơn Xanh tài trợ); đang xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu tràm Huế.

Đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 như  hướng dẫn, tuyên truyền, kết nối.. cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ chức tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề “Tìm kiếm nguồn vốn trong khởi nghiệp”; tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp và Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, thu hút hơn 400 đại biểu tham gia.

Đang xây dựng các nhiệm vụ Dự án Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung[29]; đang làm việc với đại diện tổ chức DCA, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nhằm mở rộng các mối quan hệ và hợp tác phát triển.

Đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6.5. Lao động việc làm, an sinh xã hội

a) Giải quyết việc làm – dạy nghề

Đã giải quyết việc làm mới cho hơn 10.000 lao động; trong đó 800 lao động đi làm việc nước ngoài, tăng 75%, chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.... Đã giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho 2.077/2.464 người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 29,129 tỷ đồng, trong đó, chi hỗ trợ học nghề 342 triệu đồng. Đã cấp 66 giấy phép và giấy xác nhận miễn cấp giấy phép lao động người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; đến nay có 293 người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh[30]. Đã đẩy mạnh công tác huấn luyện về ATVSLĐ[31]; tổ chức tốt Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ III, năm 2019.

Đã tổ chức thành công “Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”. Đến nay, đã tuyển sinh 6.958 người, đạt 46,6% kế hoạch (cao đẳng: 70 học viên; trung cấp: 401 học viên; sơ cấp và dưới 3 tháng 6.487 học viên). Các cơ sở cao đẳng nghề được phân bổ kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ nghề trọng điểm[32].

b) Công tác giảm nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 qua điều tra còn 5,03%, giảm 0,95% so với năm 2017. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,93%, giảm 0,29%. Đang thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2019. Bên cạnh đó, đang tích cực truyền thông xuất khẩu lao động gắn với giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận được với cơ hội việc làm và các mô hình sản xuất tiên tiến để nâng cao thu nhập; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giảm nghèo, nhất là dự án ở các xã đặc biệt khó khăn và xã 135.

c) Chăm lo chính sách xã hội, người có công

 Đã phân bổ kinh phí Trung ương về điều dưỡng người có công với 12,576 tỷ đồng[33]. Đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công và các đối tượng khác 244.740 suất quà với tổng số tiền 59,7 tỷ đồng[34]. Triển khai các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).

Đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 150 người cao tuổi tròn 100 tuổi, 1.248 người cao tuổi tròn 90 tuổi với tổng kinh phí 961,2 triệu đồng; chi trả kịp thời cho 56.570 đối tượng, hộ gia đình và cá nhân hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng với kinh phí trên 20,6 tỷ đồng; cấp 387 thẻ BHYT cho đối tượng được nuôi dưỡng có thời hạn với tổng kinh phí 242,6 triệu đồng. Đã tổ chức Lễ truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với 73 mẹ, đưa tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn tỉnh đến nay là 2.349 Mẹ.

Đã tổ chức Lễ an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào về tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế; lấy mẫu sinh phẩm của 18 hài cốt liệt sĩ chuyển, đề nghị Cục Người có công giám định xác định danh tính liệt sĩ. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí 18,6 tỷ đồng[35].

7. Về tài nguyên môi trường

Cơ bản hoàn thành thống kê đất đai năm 2018; đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; phê duyệt 6/9 đơn vị cấp huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Đã ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế[36]. Đã điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019)[37]. Đang xây dựng Bảng giá đất 05 năm 2020-2024.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất thực hiện theo quy định, đã giao đất 03 dự án với tổng diện tích 19,88 ha, cho thuê đất 17 dự án với diện tích 120,61 ha; đang làm thủ tục thu hồi 0,74 ha[38].

Đang thực hiện đề án “Đánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội đồng vùng Phú Vang - Phú Lộc” và đề án “Xác định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Khai thác khoáng sản thực hiện đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng, không rác thải qua Chương trình “Ngày chủ Nhật Xanh”, chương trình "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần"  đã phát huy tính hiệu quả góp phần rất lớn cải thiện môi trường. Đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh[39]. Tăng cường thanh kiểm tra về môi trường: Đã phát hiện 179 vụ vi phạm môi trường, tăng 74 vụ so cùng kỳ năm trước, đã tiến hành xử lý 171 vụ với tổng số tiền phạt 584,6 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: thải nước thải ra môi trường không qua xử lý; vận chuyển đất đá, cát sạn rơi vãi và vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật không đảm bảo điều kiện thú y.

8. Công tác nội vụ, đối ngoại, quốc phòng an ninh

8.1. Công tác nội vụ

Tiếp tục kiện toàn và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh, gọn và hoạt động có hiệu quả. Đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành[40]. Đang xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất các thôn, xã trên địa bàn theo quy định của Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018 (Par-Index) và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương (DDCI) lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, kết quả của 02 bộ chỉ số độc lập này đến từ 02 góc nhìn có những đánh giá tương đồng[41]

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh đứng thứ 30, giảm 01 bậc, với 63,51 điểm, tăng 1,14 điểm thuộc “Nhóm Khá” của cả nước so với đứng đầu “Nhóm Trung bình” của năm trước. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm đạt 43,2/80 điểm đứng thứ 43, giảm 6 bậc. Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) năm đứng thứ 16, tăng 7 bậc. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 đứng thứ 31 của cả nước.

8.2. Công tác đối ngoại

Đã đón tiếp và làm việc 567 đoàn khách quốc tế/3686 lượt người[42] lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Đã ký kết 02 Bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Pháp và Hàn Quốc[43]; đang chuẩn bị ký kết 02 Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh với 02 đối tác Đức và Thái Lan[44]. Đến nay, tỉnh thường xuyên duy trì và có quan hệ hợp tác với hơn 45 nước trên thế giới; có 76 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký còn hoạt động tại địa bàn tỉnh.

8.3. An toàn giao thông

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 524 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, tăng 89 vụ; làm chết 121 người, tăng 18 người; bị thương 489 người, tăng 111 người. Trong đó, tai nạn đường bộ xảy ra 515 vụ, tăng 83 vụ so với cùng kỳ; làm chết 116 người, tăng 16 người; bị thương 487 người, tăng 109 người. Tai nạn đường sắt xảy ra 9 vụ, tăng 6 vụ; làm chết 5 người, tăng 2 người; bị thương 2 người, tăng 2 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra, không tăng giảm so cùng kỳ.

8.4. Phòng chống cháy nổ và quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 47 vụ cháy, tăng 12 vụ so cùng kỳ; làm chết 3 người và 1 người bị thương; tổng giá trị thiệt hại ước tính 2,6 tỷ đồng. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do người dân sử dụng điện không đảm bảo an toàn để xảy ra chập điện gây cháy. Tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phú Lộc năm 2019.

Đã sắp xếp lại bộ máy hoạt động của Công an tỉnh[45]. Các hoạt động này đã hỗ trợ và làm thay đổi một cách đáng kể chất lượng điều hành của chính quyền cấp cơ sở. Góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị, tạo niềm tin, phấn khởi trong đông đảo tầng lớp dân cư.

Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019. Các địa phương đã tổ chức lễ giao quân năm 2019. Tổ chức thành công Hội nghị Nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm; đã tổ chức Hội nghị Phòng chống tệ nạn ma túy; diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019; diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Trà năm 2019.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CUỐI NĂM

Trên cơ sở kết luận tại kỳ họp HĐND tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 8; các hội nghị của các sở ngành (kế hoạch và đầu tư; công thương; …) về các kết quả đạt được 7 tháng năm 2019 và nhiệm vụ các tháng cuối năm, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019, các sở ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo ổn định và phát triển sản xuất, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch tăng trưởng kinh tế đã đặt ra trong năm 2019

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm chủ lực đã có; hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát huy năng lực tăng thêm của các dự án mới đi vào hoạt động trong năm: Dự án nhà máy sản xuất frit của Công ty CP Men Frit; Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granit của Công ty Vitto Phú Lộc; Dự án nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite của Công ty PHENIKAA Huế. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động trong quý III và cuối năm 2019; cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng số 3; Khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế Minh Viễn Lăng Cô; Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải, Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II; Dự án Nhà máy kéo sợi 2.688 Rotor của Công ty CP Sợi Phú Quang; Dự án nhà máy may PPJ – Huế của Công ty CP Dệt may PPJ – Huế (giai đoạn 2); Dự án nhà máy sản xuất men frit và men gốm sứ cao cấp của Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn.

2. Tập trung công tác xây dựng quy hoạch – kế hoạch, triển khai các đề án, chương trình, dự án đầu tư trọng điểm

Hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch và triển khai lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050; Xây dựng đề cương nhiệm vụ Đề án xây dựng cơ chế cho đô thị di sản Huế. Hoàn thành điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; Quy hoạch đường bộ ven biển; Quy hoạch chung xây dựng dải du lịch – đô thị - thương mại (từ thị trấn Thuận An đến xã Lộc Bình); Điều chỉnh quy hoạch các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới. Xây dựng báo cáo kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2020. Rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020. Chuẩn bị Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 với các tỉnh/ thành phố Miền Trung – Tây Nguyên tại tỉnh.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018, Thông báo 431/TB-VPCP ngày 16/11/2018, Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 11/01/2019, Thông báo 212/TB-VPCP  ngày 18/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm: Dự án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế, đặc biệt hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để thực hiện di dời các hộ dân sống tại khu vực Thượng Thành trong tháng 10/2019; hỗ trợ triển khai dự án xây dựng mới nhà ga và sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; nghiên cứu, hỗ trợ Vietravel thành lập hãng hàng không tại Huế, hỗ trợ Bamboo Airway và các hãng hàng không khai thác mở các đường bay mới; triển khai thi công nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án hầm đường bộ Hải Vân (4 làn xe). Đẩy nhanh tiến độ thi dự án đê kè, chống sát lỡ sông Hương, cầu cảng Thuận An hoàn thành sớm trước mùa mưa lụt. Xúc tiến, triển khai, tổ chức đấu giá, đấu thầu các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong các khu đô thị. Tiếp tục rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh.

3. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách:

Khai thác tốt các nguồn thu và huy động thu, đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2019, tập trung bán đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; nghiên cứu sắp xếp, giảm, giải thể một số đơn vị tổ chức sự nghiệp trên địa bàn. Rà soát, cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách; tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu.

Sớm triển khai các đề án để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của ngành thuế[46]. Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý khách lưu trú, thực hiện hóa đơn điện tử. Thực hiện phần mềm kết nối thông tin giữa 2 đơn vị từ dữ liệu quản lý đất đai đến dữ liệu chuyển nhượng, mua bán, cho tặng đất đai và nhà cửa của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại địa bàn quản lý; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trên địa bàn như Bộ đội Biên phòng, Cục quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng rủi ro cao đã được cảnh báo.

4. Xây dựng đô thị, nông thôn

Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận. Hoàn thành các thủ tục để nâng cấp các đô thị mới: Vinh Thanh, Vinh Hiền, La Sơn, Thanh Hà, Phong An, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V.

Triển khai phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Quyết định 1248/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh; trong đó triển khai phương án sắp xếp, xử lý và di dời trụ sở một số cơ quan, đơn vị thuộc các tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ phục vụ xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư; phương án đấu giá tạo nguồn thu ngân sách.

Đẩy nhanh tiến độ dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế (dự án thí điểm do KOICA tài trợ), gắn với không gian nghệ thuật dọc đường Lê Lợi.

Hoàn thành các quy định về hạ tầng đô thị: về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh; về quy mô, diện tích bãi đỗ xe gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; về phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn tỉnh; ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phấn đấu đến cuối 2019 có từ 54 - 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng ít nhất 10-14 xã; đạt tỷ lệ trên 53%.

5. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều chỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm rút ngắn thời gian các thủ tục đầu tư. Rà soát để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cấp chứng nhận đầu tư: BRG, Ecopark, Văn Phú Invest, ... Rà soát các tiêu chí kêu gọi đầu tư. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị triển khai Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Huế. Triển khai kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh, đặc biệt giúp cho các HTX hiểu rõ được chính sách và điều kiện được hỗ trợ. Rà soát các chính sách hỗ trợ, cách thức tiếp cận phổ biến, hỗ trợ các chính sách. Tiếp tục đề ra các tiêu chí các dự án tại khu đầm Lập An, dự án du lịch dịch vụ khu Thủy Biều, Cồn Dã Viên …

Hỗ trợ hộ kinh doanh trong công tác đăng ký thuế, xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế cấp huyện. Thực hiện rà soát, chuyển đổi dữ liệu hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân lên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký hợp tác xã; tiến tới hộ kinh doanh cá thể.

6. Thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ đi vào chiều sâu; phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật trung tâm thành phố Huế. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”. Tiếp tục triển khai Đề án Huế - Kinh đô Ẩm thực. Triển khai Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Chuẩn bị Hội nghị diễn đàn du lịch tỉnh.

Tiếp tục khai thác hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Triển khai dự án Hệ sinh thái du lịch thông minh, xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh, tạo không gian thông minh, là điểm đến trải nghiệm thân thiện, bền vững với du khách; hệ thống wifi phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

Tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, dự án bến số 2 và số 3 cảng Chân Mây, hạ tầng KCN và Khu phi thuế quan Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, triển khai công tác duy tu bảo dưỡng đảm bảo vận hành hết công suất vào mùa mưa năm 2019 đối với các nhà máy đang vận hành. Thúc đẩy các nhà máy Thủy điện Alin B1, Alin B2, Rào Trăng 4 sớm đưa vào hoạt động.

Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn, kế hoạch tái cơ cấu ngành công nghiệp xét đến năm 2025. Triển khai chương trình mỗi làng mỗi sản phẩm (OCOP). Rà soát, định dạng các sản phẩm chủ lực trên địa bàn (nông sản, đặc sản của địa phương, các sản phẩm làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ) để thực hiện giải pháp hỗ trợ, phát triển triển thị trường, nâng cao giá trị làng nghề[47]. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có ít nhất 10 sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa; 100% sản phẩm tham gia Chu trình OCOP và được đánh giá xếp hạng.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2019-2020). Triển khai xây dựng chợ văn minh thương mại, chợ bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh. Chuẩn bị Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019[48]. Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ (góp phần cải thiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tăng điểm PCI).

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng lĩnh vực chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị gia tăng, gắn với cơ chế thị trường, hướng đến phát triển bền vững. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu; thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình nắng nóng, khô hạn, khai thác tốt nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị. Rà soát quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh và các giải pháp ổn định chăn nuôi; xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh.

7. Cải cách hành chính

Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông 04 cấp; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ". soát, sắp xếp lại hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục triển khai Đề án Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả hiện đại cấp xã ở 152/152 xã, phường, thị trấn trong năm 2019. Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/6/2019 về nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, phấn đấu nằm trong top 20 của cả nước. Xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số Papi, Par-Index và DDCI ở các sở, ban, ngành và địa phương góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phú Vang. Triển khai phát hành thẻ điện tử[49] và thanh toán dịch vụ trên hệ thống quản lý thông tin điện tử góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

8. Các hoạt động văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng

8.1 Văn hóa - thể thao

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải đua xe đạp Cope de Hue. Triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Tập trung công tác chuẩn bị Festival Huế năm 2020. Tiếp tục duy trì phong trào "Ngày Chủ nhật Xanh", phong trào "nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", để tạo sự chuyển biến lớn trong ý thức cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương "xanh - sạch - sáng".

8.2. Giáo dục và Đào tạo

Triển khai tốt các nội dung về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” nhất là việc đổi mới dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng gia tăng hàm lượng văn hóa, giá trị lịch sử Huế. Chuẩn bị Hội nghị đổi mới giáo dục Thừa Thiên Huế trong tháng 8-2019.

Phấn đấu đến cuối năm học 2019-2020 có 392/579 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 27 trường, đạt tỷ lệ 67,7% trường.

Đẩy nhanh đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học. Tập trung tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo trên cơ sở xây dựng mối kết nối giữa Chính quyền, Đại học Huế, Đại học Phú Xuân, các chuyên gia và doanh nghiệp. Tạo ra sự đột phá trong phát triển công nghệ thông tin trên các lĩnh vực; ưu tiên các lĩnh vực Thừa Thiên Huế đang có thế mạnh như y tế, AI. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện về công nghệ thông tin quy mô quốc gia trong tháng 7.2019. Ưu tiên các tập đoàn có thương hiệu triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

8.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2016 -2025 theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg. Hoàn thành xây dựng Đề án Phát triển Y tế Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh[50] và Đề án Triển khai mô hình điểm Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình giai đoạn 2019 – 2025. Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế.

Triển khai Hệ sinh thái y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Đồng thời thực hiện và chủ động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ, dịch bệnh mùa hè, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền phòng chống đuối nước.

8.4. Lao động việc làm, giảm nghèo an sinh xã hội

Đẩy mạnh hoạt động 09 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị trường nghề, nghề trọng điểm. Triển khai đào tạo nghề nông thôn. Chú trọng công tác phân luồng, liên thông; chuẩn hoá các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; kết nối đồng bộ giữa đào tạo với tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Tổ chức tốt Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Huế.

Rà soát hộ nghèo năm 2019 - đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; phân loại, xác định nguyên nhân nghèo để kịp thời thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo; tạo điều kiện tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh…).

8.5. Khoa học công nghệ

Xúc tiến thành lập Chi nhánh của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần phát triển nền kinh tế tri thức tại địa phương cũng như với lợi thế là Trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc, y tế chuyên sâu, khoa học – công nghệ và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện “Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019” và kế hoạch thực hiện “Dự án năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Triển khai xây dựng Đề tài Nhãn hiệu tập thể cho Áo dài Huế.

8.6. Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội

Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019, chú trọng chất lượng và xây dựng cơ sở xã, phường, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và chất lượng công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm thật sự vững mạnh, có độ tin cậy cao. Tăng cường chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn.

Tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động kích động, lôi kéo tụ tập, gây rối an ninh, trật tự công cộng và các loại băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, “tín dụng đen”, ma túy trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm công an xã. Tăng cường phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông... Chủ động  phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp trong xã hội gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; Không để xảy ra điểm nóng về tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt tháng hành động về phòng, chống ma túy.[1] Nợ  xấu chủ yếu phát sinh từ Chương trình cho vay đóng mới tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP có xu hướng tăng (chiếm 35,2% dự nợ xấu toàn tỉnh) do một số chủ tàu không thực sự khó khăn nhưng ý thức trả nợ kém.

[2] bao gồm doanh thu vận tải hành khách 434 tỷ đồng, tăng 11,3%; vận tải hàng hóa 1100 tỷ đồng, tăng 12,2%; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 97 tỷ đồng, tăng 14,9%.

[3] bia chai 58 triệu lít, tăng 15,28%; bia đóng lon 79,6 triệu lít, tăng 12,01%

[4]nhờ phát huy năng lực tăng thêm của các nhà máy may của Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế 15 triệu SP/năm, Công ty CP Dệt may Hương Phú 5 triệu SP/năm và nhà máy may 4 của Công ty CP Dệt may Huế tại KCN Phú Đa; các dự án mở rộng, nâng công suất các nhà máy sợi Phú Việt, Phú Anh, Phú Gia, Phú Quang và Công ty CP Dệt may Huế.

[5]nhờ phát huy năng lực mới của nhà máy gạch ốp lát granit (7,2 triệu m2/năm) của Công ty Vitto Phú Lộc tại KCN La Sơn;

[6]như: Đường hầm Hải Vân, đường cao tốc (La Sơn – Túy Loan), các công trình nhà máy thủy điện ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh Nam trung Bộ,...

[7] Ngoài ra có khoảng gần 3.000 ha lúa không chủ động được nguồn nước ở vùng cát ven biển, vùng gò đồi bị bỏ hoang và hoặc chuyển đôi sang cây trồng khác.

[8] Phân theo đơn vị cấp huyện bị dịch

Địa bàn

P.Điền

P.Vang

Q.Điền

H.Trà

H. Thủy

P.Lộc

Tp Huế

N. Đông

A Lưới

Số xã

15

19

11

13

12

16

13

5

5

SL con

17.541

13.069

7.375

5.349

4.857

2.585

361

124

79

TL thịt (Tấn)

975

669

460

340

319

120

17

8

4

 

[9] BCC: Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”

[10] Do điều chỉnh lại cách tính toán diện tích nuôi trồng

[11]Tàu cá xa bờ theo Luật Thủy sản 2017 có chiều dài từ 15 mét trở lên.

[12] Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam tại huyện Phong Điền; dự án Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh và DA khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại P. Hương An tại Thị xã Hương Trà

[13] với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý về nông lâm nghiệp (bao gồm cả thủy sản) của 10 quốc gia thành viên ASEAN, các nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga), Ban Thư ký ASEAN, đại biểu của các tổ chức quốc tế và đối tác có liên quan.

[14] Trong tháng 7 đã cấp 01 dự án đầu tư (Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn với tiêu chuẩn 4-5 sao) với tổng mức đăng ký 1.010 tỷ đồng dự kiến khởi công 2023 đi vào hoạt động.

[15]Kế hoạch số 19/KH-UBND

[16]Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 bổ sung Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

[17] 03 dự án thu hồi: Trường mầm non tư thục Everest; Mở rộng dự án Khu dịch vụ khách sạn La Residence; dự án Làng Việt

[18]do Tập đoàn Viettel xây dựng với hình thức “may đo” theo yêu cầu và đặc thù của tỉnh.

[19] Vốn ngân sách Trung ương quản lý 486 tỷ đồng, bằng 51,2% KH, giảm 4,1%; vốn ngân sách Địa phương quản lý 1.773 tỷ đồng, bằng 68,7%, tăng 26,8%

[20] 04 dự án: Cải thiện dịch vụ y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, Xây dựng trung THPT Hà Trung, Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế.

[21]hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1): vẫn còn 03 hộ dân chưa đền bù xong. Đến nay, dự án đã hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và cho thuê đất 23,2ha, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2019, khối lượng thực hiện khoảng 100 tỷ đồng, chiếm 47,6% vốn đăng ký

[22] năm nay với sự tham gia của gần 500 thí sinh đến từ các nước như Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Singapor, Lào và các nhóm nhảy trên khắp mọi miền của Việt Nam

[23] Trong đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 1.117 học sinh đạt giải (chiếm 42% học sinh tham dự); so với năm trước giảm 79 em tham dự nhưng tăng 335 giải, trong đó 38 học sinh đạt giải Nhất (tăng 19 em); kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia tại Thừa Thiên Huế, kết quả đạt 52 giải (3 giải nhất, 11 giải Nhì, 16 giải Ba và 22 giải Khuyến khích).

[24] Với quy mô hơn 1,2 triệu bài thi của học sinh và giáo viên trung học do Bộ Giáo dục đào tạo phối với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức

[25]Trong đó: 1.299 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia; 1.161 chỉ tiêu theo phương thức khác; bao gồm Đại học Nông lâm 2280 chỉ tiêu; Đại học Kinh tế 1700; Đại học Khoa học 1445; Đại họcNgoại ngữ 1420; Đại học Sư phạm 1395; Đại học Y Dược 1380; Khoa Du lịch 1250; Đại học Luật 1100; Phân viện Đại học Huế tại Quảng Trị 200; Đại học Nghệ thuật 185; Khoa Quốc 110; Khoa Giáo – thể chất 45.

[26] Người nghiện ma túy đã được cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện ma túy; người tham gia điều trị methadone; người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện; người nghi nghiện ma túy là những người mà cơ quan chức năng có tài liệu sử dụng ma túy nhưng chưa được cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện

[27] Phân theo địa bàn: thành phố Huế: 314 người nghiện; thị xã Hương Thủy: 03 người nghiện; thị xã Hương Trà: 14 người nghiện; huyện Phú Lộc: 06 người nghiện; huyện Phú Vang: 25 người nghiện; huyện Phong Điền: 05 người nghiện; huyện Quảng Điền: 02 người nghiện; huyện A Lưới: 08 người nghiện, huyện Nam Đông chưa phát hiện người nghiện ma túy.

[28]trong đó: 15 nhiệm vụ năm 2018 và 10 nhiệm vụ năm 2019

[29]5 nhiệm vụ: (1) Tổ chức Sưu tầm, lưu giữ, xử lý và bảo quản các mẫu vật; (2) Tổ chức trưng bày, triển lãm và các hoạt động phù hợp nhằm giới thiệu một cách đầy đủ và toàn diện về giá trị thiên nhiên của tỉnh, các tỉnh duyên hải miền Trung và cả nước; (3) Xây dựng cơ sở khoa học thu thập bộ mẫu vật về thiên nhiên thuộc vùng duyên hải miền Trung

[30] Trong đó, số người lao động nước ngoài có giấy phép 221 người, số người thuộc diện xác nhận miễn cấp giấy phép lao động 72 người.

[31]Phối hợp với Cục An toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 45 học viên theo Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – TB & XH về quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ cho người làm công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

[32] Trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Giao thông Huế, CĐ nghề Thừa Thiên Huế đã được Bộ LĐ-TBXH phân bổ kinh phí).

[33] Trong đó, 2.468 suất điều dưỡng tập trung, 338 suất điều dưỡng ngoại tỉnh và 5.614 suất điều dưỡng tại gia đình với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng.

[34] Trong đó 43.607 suất quà cho người có công với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ quà Tết cho 201.133 người dân thuộc hộ nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác với tổng số tiền 51,2 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh và thông qua các nguồn vận động của UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp…

[35]Trung ương phân bổ: 15,4 tỷ đồng (thành phố Huế 12 tỷ),  kinh phí trích từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"  của Tỉnh là 1,2 tỷ và ngân sách địa phương 02 tỷ đồng.

[36] Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019

[37] Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 05/5/2019

[38]Trung tâm thương mại An Hòa của Công ty TNHH Hoàng Phú 0,6 ha; Trụ sở làm việc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) 0,14 ha.

[39]Dự án thu gom chất thải rắn xã Phú Hải, Phú Vang đã hoàn thành; Dự án thu gom và xử lý rác thải các xã Ngũ Điền, Phong Điền đang thi công, đạt 40% khối lượng; Dự án bãi rác Hương Bình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 6/2018; Dự án MR bãi chôn lấp rác Thủy Phương đang thi công, đạt 70% khối lượng; Dự án bãi chôn lấp rác Phú Sơn đang thi công, đạt 60% khối lượng;Dự án lò đốt rác Phú Sơn đã mở thầu lựa chọn nhà đầu tư, đang tổ chức xét thầu. Số liệu này năm ngoái cần cập nhập lại

[40]gồm Sở Tài chính, VP UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ). Ngoài ra, các đơn vị như Ban Dân tộc, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao đang hoàn thành phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị mình.

[41] Sở Y tế (xếp thứ 2 về Par-Index, xếp thứ nhất về DDCI), Sở Du lịch (lần lượt: 3, 2), Sở Ngoại vụ (6, 3), Sở Nội Vụ (4, 5); Nam Đông (2, 2), Quảng Điền (2, 1); trong khi đó xếp hạng thấp ở một số đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư (18, 17); Sở Công thương (20, 22); Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (21, 16) …

[42] Số liệu tính từ ngày 22/12/2018 đến ngày 22/7/2019. Số đoàn vào trên thực tế sẽ thấp hơn do một đoàn nước ngoài vào có thể đến làm việc với nhiều cơ quan đơn vị.

[43]Bản ghi nhớ hợp tác giữaUBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền Cộng đồng Đô thị Grand Poitiers (Pháp),ký kết ngày 04/4/2019 tại thành phố Grand Poitiers; Bản ghi nhớ về Chương trình thung lũng đô thị thông minh tại miền Trung Việt Nam giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam, ký kết ngày 16/5/2019 tại Huế.

[44]Bản ghi nhớ hợp tác kết nghĩa giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền thành phố Dortmund (Đức);Bản ghi nhớ giữa UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan).

[45] thực hiện điều động 160 cán bộ sĩ quan và chiến sĩ thuộc lực lượng Công an chính quy về làm Trưởng, Phó công an các xã; tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường năng lực của cảnh sát khu vực

[46] Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề án chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán; Đề án xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế.

[47]Quyết định 2114/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về Quy định Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

[48] sẽ diễn ra trong vòng 07 ngày, bắt đầu từ ngày 28/8/2019 đến ngày 03/9/2019 tại Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế với quy mô hơn 300 gian hàng trong tỉnh và cả nước.

[49] có 03 loại thẻ điện tử là: Thẻ điện tử doanh nghiệp, Thẻ điện tử cá nhân và Thẻ điện tử công chức, viên chức

[50]Tập trung phát triển lĩnh vực:  Khám chữa bệnh, tập trung chuyên ngành kỹ thuật cao thế mạnh của địa phương; Công nghệ hóa dược phẩm; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xuất khẩu lao động y tế; Y học cổ truyền; Lĩnh vực công nghệ thông tin y tế; Du lịch khám chữa bệnh

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]