Tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2017
  

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG TIẾP THEO

(Theo Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh)

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Chủ đề của năm 2017 được xác định là: Năm doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tỉnh đã tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư... nhờ đó, kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 đạt khá; kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ thuộc nhóm tốt trong khu vực miền Trung, ước đạt 7,44%, cao hơn nhiều mức tăng 5,8% của 6 tháng đầu năm 2016[1]; an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn giữ vững.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt:

 

TT

Chỉ tiêu chủ yếu

6tháng/

2016

6tháng/ 2017

Chỉ tiêu NQ 2017

1

Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (%)

5,80

7,44

8-8,5

 

Tr.đó: - Nông Lâm Ngư nghiệp (%)

-1,54

4,22

2,0

 

- Công nghiệp-Xây dựng (%)

7,38

13,40

9,0

 

- Dịch vụ (%)

6,26

5,64

9,0

 

- Thuế sản phẩm (%)

11,05

0,64

 

2

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

319

395

800

3

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (tỷ đồng )

8.167

8.538

19.000

4

Thu ngân sách nhà nước (tỷ đồng)

2.881

3.308,5

6.856

5

Tạo việc làm mới (người)

9.000

8.500

16.000

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Thực hiện chủ đề “Năm Doanh nghiệp” và thu hút đầu tư

Đã tập trung triển khai Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 23/12/2016 về hoạt động “Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017”. Nổi lên một số công việc:

Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường triển khai các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh. Đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến; cấp mới 600 Thẻ điện tử doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp được cấp Thẻ điện tử lên 1000. Hỗ trợ doanh nghiệp kết hợp một lần cho việc đăng ký các thủ tục: đăng ký kinh doanh, thuế, tài khoản ngân hàng, dấu; từ đó, giúp giảm đầu mối từ 4 xuống 1, giảm thời gian từ 10 ngày xuống còn 3 ngày. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua mạng; đến nay đạt 100% đăng ký thành lập mới qua mạng. Triển khai thường xuyên cafe doanh nhân mỗi tháng mỗi chuyên đề[2]... Tiếp tục triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, doanh nhân.

Xúc tiến đầu tư tiếp tục chuyển biến theo hướng tập trung trọng tâm, trọng điểm, phối hợp với doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia kinh tế để kết nối trực tiếp, kêu gọi các nhà đầu tư ngoài tỉnh, nước ngoài nghiên cứu đầu tư vào Thừa Thiên Huế. Đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Singapore, thu hút hơn 150 doanh nghiệp đến tham dự. Sau Hội nghị, đã đón nhiều nhà đầu tư từ Singapore đến khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh[3]. Ngoài ra, có nhiều đoàn công tác khác đã đến nghiên cứu, tìm hiểu như: Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Sakai (Nhật Bản); Hiệp hội Ngành nghề truyền thống Hàn Quốc; đoàn lãnh đạo thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Chỉ đạo hỗ trợ huyện A Lưới tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Đồng thời, đã chủ động rà soát, xem xét phương án thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, gia hạn nhiều lần không có khả năng triển khai, giám sát đặc biệt đối với các dự án triển khai thủ tục đầu tư chậm nhằm đôn đốc tiến độ đầu tư và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới. Theo đánh giá của các chuyên gia, môi trường đầu tư của tỉnh đang có nhiều sự thay đổi tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn.

Đến tháng 6/2017, có 324 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với số vốn đăng ký 3.772,4 tỷ đồng, tăng 17,8% về lượng và gấp 3,65 lần về vốn nhưng có 35 DN giải thể, tăng 45,8%; 166 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 2,5% so cùng kỳ.

Đã thu hút 21 dự án trong nước với tổng mức đầu tư 2.200,2 tỷ đồng (riêng trong Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có 03 dự án với tổng mức đầu tư 1.239,7 tỷ đồng), 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 64.850 USD. Tình hình nghiên cứu các dự án đầu tư lớn có nhiều tiến triển, nhất là các dự án của Tập đoàn Vingroup (Lộc Bình, khu vực nhà văn hóa Trung tâm), BRG (Vinh Thanh), PSH Tây Ban Nha, đang tạo ra những hiệu ứng tốt trong xúc tiến đầu tư.

Phát triển Kinh tế tập thể: 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 02 Hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX đang hoạt động phù hợp với Luật HTX năm 2012 lên 224; có 193 HTX đã đăng ký, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, đạt tỷ lệ 86,16%.

2. Tình hình sản xuất, kinh doanh

2.1. Lĩnh vực dịch vụ

Tập trung thực hiện Chương trình trọng điểm về du lịch. Đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới; mở cửa Đại Nội về đêm góp phần tăng lượng khách tham quan di tích[4]; bước đầu hình thành không gian văn hóa trục đường Lê Lợi, phố đêm, tour du lịch nhà vườn, du lịch sinh thái vùng biển và đầm phá; khảo sát đưa vào khai thác dịch vụ du lịch trên đỉnh đèo Hải Vân, tour du lịch bằng xe đạp. Nghiên cứu hình thành các điểm trưng bày, bán hàng lưu niệm trên các tuyến, điểm du lịch. Tổ chức thành công Festival Làng nghề truyền thống[5].

Hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến, quảng bá du lịch được chú trọng[6]. Việc liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong và ngoài nước được củng cố và mở rộng. Hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch, không gian đô thị từng bước được đầu tư... Triển khai xây dựng Quy hoạch hệ thống camera công cộng kết hợp hệ thống wifi, góp phần phục vụ phát triển du lịch. Thực hiện thành công chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng với sự tham gia tích cực của các cơ quan nhà nước, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn (đến nay đã phát triển được 60 điểm). Môi trường du lịch ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch ước đạt 1.750 nghìn lượt, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Doanh thu xã hội của du lịch ước đạt 1.735 tỷ đồng, tăng 8,3%. Khách cơ sở lưu trú ước đạt 955 nghìn lượt, tăng 2,08%; tổng lượt khách ngủ qua đêm 852,4 nghìn lượt, tăng 1,9%; trong đó khách quốc tế ước đạt 414,5 nghìn lượt khách, tăng 6,76%. Doanh thu các cơ sở lưu trú ước đạt 734,6 tỷ đồng, tăng 1,61%.

Về thị trường khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế, Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu các thị trường có khách du lịch đến Huế với 97.009 khách chiếm 26,0%. Một số thị trường truyền thống vẫn có mức tăng trưởng ổn định như Pháp (12,3%), Anh (6,0%), Mỹ (6,7%), Đức (6,8%)... Thị trường khách du lịch Thái Lan có dấu hiệu chững lại với 21.078 khách chiếm 5,7%.

Hoạt động thương mại, quản lý thị trường: Tăng cường quản lý điều hành bình ổn giá, ổn định thị trường; chấn chỉnh hoạt động các chợ; mở rộng mạng lưới phân phối, nhất là các điểm bán hàng bình ổn giá đến các vùng nông thôn, vùng sâu;... Giá cả các mặt hàng ổn định, thị trường hàng hóa phong phú và đa dạng về chủng loại cũng như mẫu mã, chất lượng nâng cao, không có tình trạng khan hiếm nguồn hàng. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 6 giảm 0,28% so với tháng 12 năm trước; tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,62% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.095,2 tỷ đồng, tăng 8,87%.

Hoạt động xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 395 triệu USD, tăng 23,93%, đạt 49,4% kế hoạch năm; trong đó khu vực kinh tế Nhà nước đạt 61,6 triệu USD, tăng 11,95%; kinh tế tư nhân 115,5 triệu USD, tăng 26,42%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 217,9 triệu USD, tăng 26,43%. Ngoài thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, EU, Đài Loan, Trung Quốc,…đã có thêm một số thị trường và đối tác xuất khẩu mới như Ấn Độ, Slovakia, Hàn Quốc, Campuchia, Srilanka,... Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm tỷ trọng khoảng 44%.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 260,7 triệu USD, tăng 8,09%, trong đó kinh tế Nhà nước đạt 49,9 triệu USD, tăng 16,94%; kinh tế tư nhân 79,6 triệu USD, tăng 14,44%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 131,2 triệu USD, tăng 1,74%. Các nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu dệt may, máy móc thiết bị phụ tùng; Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất.

Hoạt động tín dụng ngân hàng: Dự ước đến tháng 6/2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 36.700 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 5,6%. Trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 40% tổng dư nợ, tăng 16,9%. Nợ xấu ở mức 370 tỷ đồng, chiếm 1,06% tổng dư nợ.

Tiếp tục ưu tiên vốn vay cho các chương trình tín dụng[7]; chương trình hỗ trợ ngư dân theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP cho vay đóng mới tàu biển 33/46 chủ tàu được phê duyệt danh sách với tổng vốn vay đạt 191,8 tỷ đồng. Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp đạt kết quả khả quan[8]. Chương trình hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả sự cố môi trưởng biển với doanh số cho vay mới 9,3 tỷ đồng đối với 337 khách hàng, khoanh nợ cho 34 khách hàng với số tiền 0,709 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho 6 khách hàng với số tiền 7,65 tỷ đồng... Tiếp tục triển khai các Chương trình cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp với dư nợ 97,7 tỷ đồng, tăng 7,35% so với đầu năm. Tích cực triển khai cho vay khôi phục sản xuất, chuyển đổi ngành nghề theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Các lĩnh vực dịch vụ khác tăng khá: Doanh thu vận tải ước đạt 1.109,3 tỷ đồng, tăng 8,86% so với cùng kỳ; doanh thu viễn thông đạt 784 tỷ đồng, tăng 77%...

2.2. Lĩnh vực Công nghiệp                               

Công nghiệp – xây dựng đạt mức tăng cao nhất trong ba khu vực kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 13,45% so cùng kỳ, đây là mức tăng cao so với mức tăng 4,8% của 6 tháng đầu năm 2016. Công nghiệp tăng chủ yếu nhờ mức tăng rất cao của ngành sản xuất điện (điện sản xuất 645,9 triệu kwh, tăng gấp 2,24 lần) và năng lực tăng thêm của nhà máy sản xuất vỏ nhôm mới đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như: xi măng, dệt may, vật liệu xây dựng cũng đạt mức tăng khá cao.

Một số sản phẩm tăng khá: Bia đóng lon 54,5 triệu lít, tăng 11,42%; vỏ lon nhôm 4,1 nghìn tấn, tăng gấp 2,8 lần; xi măng 1.231,1 nghìn tấn, tăng 24,91%; sợi các loại 36,5 nghìn tấn, tăng 5,22%; quần áo lót 154,9 triệu cái, tăng 14,5%; mực đông lạnh ước đạt 361,8 tấn, tăng 15,46%; tôm đông lạnh 1.338 tấn, tăng 15,05%; dăm gỗ 237,3 ngàn tấn, tăng 7,58%; điện sản xuất 645,9 triệu kwh, tăng gấp 2,24 lần; điện thương phẩm 687,1 triệu kwh, tăng 29,75%…

Các sản phẩm giảm: Đá xây dựng ước đạt 320,3 ngàn tấn, giảm 20,53%; đá vôi nguyên liệu 390,7 ngàn m3, giảm 12,36%; tinh bột sắn 5,8 nghìn tấn, giảm 23,26%; bia chai 38,6 triệu lít, giảm 13,09%.

2.3. Tình hình hoạt động trong các cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế

Cụm công nghiệp: Đến nay đã có 09 CCN được quy hoạch chi tiết với tổng diện tích là 303,34ha, đạt tỷ lệ 90% so với quy hoạch; tổng diện tích đất đã sử dụng đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 142,65ha trên tổng 303,34ha đã được quy hoạch chi tiết (đạt tỷ lệ 47,02%). Sáu tháng đầu năm, đã có 07 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp (trong đó 04 dự án đầu tư mới và 03 dự án di dời từ khu dân cư) nâng tổng số dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp là 119 dự án với tống vốn đăng ký đầu tư đạt 993,5 tỷ đồng, tăng 16,97% so với cùng kỳ năm 2016.

Các khu công nghiệp (KCN): Kết cấu hạ tầng kỹ thuật các KCN tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, KCN Phú Bài tỷ lệ lấp đầy giai đoạn 1 và 2 đến nay đạt 94%; KCN Phong Điền, các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư các hạng mục hạ tầng tại Khu B và Khu B mở rộng, khu C và KCN Phong Điền Viglacera; KCN La Sơn, Công ty Vitto đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 34,8 ha để đầu tư hạ tầng kỹ thuật; đã san lấp mặt bằng, đổ đất cấp phối tuyến đường trục chính vào KCN và đường ngang vào nhà máy gạch ốp lát; KCN Tứ Hạ, Công ty TNHH Hello Quốc tế VN đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với UBND thị xã Hương Trà để thực hiện tái định cư nhà ở và nghĩa địa, tiếp tục hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai xây dựng.

Đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 175,5 tỷ đồng (Dự án sản xuất lò bể frit công suất 65.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Frit Huế tại KCN Phú Bài). Dự kiến sẽ cấp phép thêm 01 dự án (dự án nhà máy sản xuất gạch ốp lát (porcelain) của Công ty TNHH Vitto tại KCN La Sơn).

Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô: Đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.067 tỷ đồng[9]. Dự kiến sẽ cấp phép thêm 03 dự án (dự án Khu thương mại, dịch vụ du lịch Thiên Lý; dự án Khu nghỉ dưỡng Mộc Lan Lăng Cô; dự án cửa hàng xăng dầu Lộc Vĩnh).

Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt – Tà Vàng: Hoàn thành Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm đô thị A Đớt; đã giải ngân 1,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2017 cho Dự án Xây dựng Trạm liên kiểm cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng.

Lũy kế đến nay, các KCN, khu kinh tế có 140 dự án đã được cấp phép, với tổng vốn đầu tư đăng ký 64.300 tỷ đồng; trong đó có 77 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động (chiếm tỷ lệ 55,0%); 14 dự án đang triển khai xây dựng (chiếm tỷ lệ 9,2%); 13 dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư (chiếm tỷ lệ 9,9%); 21 dự án chậm tiến độ (chiếm tỷ lệ 14,9%); 15 dự án ngừng hoạt động (chiếm tỷ lệ 10,6%). Giá trị vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 1.455 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch năm.

Hiện nay, có 173 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định và phát triển; hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng cô cũng dần ổn định trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp 7.421 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; doanh thu 11.260 tỷ đồng, tăng 12%; nộp ngân sách 1.014 tỷ đồng, tăng 10%; giá trị xuất khẩu 260 triệu USD, tăng 12%.

2.4. Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2017 đạt 46.165 ha, tương đương vụ Đông Xuân năm trước. Diện tích lúa đạt 28.569 ha, tăng 2,33%; năng suất ước đạt 62,4 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha với sản lượng ước đạt 178.410 tấn, tăng 5,3%, đây là vụ Đông Xuân được mùa nhất từ trước tới nay[10].

Diện tích lúa tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn đạt 3.088 ha giảm 199 ha; trong đó diện tích cánh đồng lớn có liên kết, hợp đồng của các doanh nghiệp[11] trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm 648 ha (35 cánh đồng); cánh đồng lớn chưa có sự liên kết 2.440 ha (91 cánh đồng). Các địa phương đã chú trọng hơn trong việc đưa các giống lúa mới ngắn ngày, có chất lượng vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tỷ lệ gieo cấy giống lúa xác nhận đạt 95,04%, tăng 0,7 % so với vụ Đông Xuân năm trước.

Diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu khoảng 25.830 ha; đến nay cơ bản xong việc gieo sạ .

Đối với cây hàng năm khác do mưa lớn gây ngập úng nhiều ngày đầu vụ nên các địa phương không thể tiến hành khâu làm đất, vì vậy tiến độ gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2017 chậm so cùng kỳ, hầu hết diện tích gieo trồng cây hàng năm chủ yếu đều giảm. Năng suất, sản lượng tăng không đáng kể so với  cùng kỳ năm trước[12].

Cây lâu năm, ước tính tổng diện tích hiện có đạt 12.921,6 ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là một số cây ăn quả (bưởi, dứa), cây cà phê bị chặt bỏ do không có hiệu quả kinh tế, không hợp khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Diện tích một số cây lâu năm: cao su 8.950,5 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; hồ tiêu 274,5 ha; cà phê 17,5 ha, giảm 52,7% so cùng kỳ; cây ăn quả 3.314,4 ha, giảm 1,2%, trong đó cây bưởi thanh trà 1.062 ha, giảm 0,4%.

Chăn nuôi: Đã triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tuyên truyền người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng vắc xin phòng bệnh, vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi; tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, buôn bán  gia súc, gia cầm; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lò giết mổ và các điểm buôn bán… Nhờ vậy, sáu tháng đầu năm, các loại dịch bệnh gia súc nguy hiểm như Tai xanh lợn và Lở mồm long móng không xảy ra; dịch cúm gia cầm xảy ra ở 2 hộ thuộc xã Lộc Hòa và Lộc An (Phú Lộc).

Tính đến tháng 6/2017, tổng đàn trâu toàn tỉnh đạt 22.426 con, tăng 0,1%; đàn bò đạt 33.904 con, tăng 1,2%; đàn lợn 181.924 con, giảm 10,8%; đàn gia cầm 2.619 nghìn con, giảm 2,6% trong đó đàn gà 1.950 nghìn con, giảm 2,2%.

Lâm nghiệp: Tổng sản lượng gỗ rừng trồng khai thác ước đạt 285.467 m3, tăng 6,2%; trồng tập trung ước đạt 2.537 ha, tăng 23,2%. Đã xảy ra 2 vụ cháy rừng gây thiệt hại 0,5 ha rừng trồng, giảm 3 vụ. Phát hiện 269 vụ vi phạm lâm luật, tăng 58 vụ, đã xử lý 239 vụ, tổng số lâm sản tịch thu là 452 m3 gỗ các loại, trong đó có 16 m3 gỗ quý hiếm; thu nộp ngân sách 1,76 tỷ đồng.

Thuỷ sản: Đã tổ chức tốt quy trình nuôi trồng, kiểm dịch tôm giống, thả nuôi đúng khung lịch thời vụ, đúng mật độ, áp dụng hình thức nuôi xen ghép đa dạng các đối tượng nuôi. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 6.790,5 ha, giảm 0,5%; sản lượng nuôi trồng ước đạt ước đạt 5.393 tấn, tăng 4,2%. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt đạt 18.962 tấn, tăng 25,5%; sản lượng hải sản khai thác biển tiếp tục phục hồi và có xu hướng tăng trở lại sau sự cố môi trường biển, đạt 17.023 tấn, tăng 29,2%.

Đội tàu có công suất lớn tiếp tục phát triển, tổng số tàu xa bờ trên 90 CV 372 chiếc, tăng 14 chiếc so với cuối năm 2016, trong đó tàu 400CV trở lên 177 chiếc, tăng 25 chiếc so với cuối năm 2016[13].

Công tác triển khai chi trả bồi thường sự cố môi trường biển: Tổng số đối tượng bị thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển là 47.351 đối tượng. Tổng kinh phí bồi thường thiệt hại 1.017,431 tỷ đồng. Trung ương đã cấp tạm ứng cho tỉnh 1.010 tỷ đồng; đến nay đã thực hiện chi trả với số tiền 919 tỷ đồng cho 40.974 đối tượng/43.573 đối tượng được phê duyệt.

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đã chỉ đạo các xã triển khai thực hiện tốt các tiêu chí đã đăng ký hoàn thành trong năm 2017, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017. Đã công nhận 03 xã: Sơn Thủy (huyện A Lưới), xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) là “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016”, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 23 xã/tổng số 104 xã, đạt 22,1%.

3. Quản lý đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 8.533 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch, bằng 104,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn địa phương quản lý: 6.073 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch, bằng 104,8%; vốn đầu tư qua Bộ ngành Trung ương 2.460 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch, bằng 103,8%.

Cụ thể một số nguồn vốn như sau:

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 981 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch năm, bằng 88,7% so cùng kỳ. Trong đó nguồn vốn ngân sách tập trung là 561 tỷ đồng, đạt 49,9% kế hoạch, bằng 75,1%. Khối lượng thực hiện chủ yếu tại các dự án chuyển tiếp, các dự án mới không nhiều và mới khởi công nên khối lượng thực hiện chưa cao.

Nguồn vốn các Chương trình quốc gia, mục tiêu

Đã phân bổ vốn các Chương trình MTQG với tổng vốn được giao 163,23 tỷ đồng. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là 35 tỷ đồng, đạt 29,2% KH.

Nguồn vốn ODA do địa phương quản lý tiếp tục thực hiện 14 dự án ODA, gồm 06 dự án do tỉnh quản lý và 08 tiểu dự án thuộc các Bộ chuyên ngành. Khối lượng thực hiện ước 850 tỷ đồng, đạt 36,5% kế hoạch, tập trung chủ yếu ở các dự án chuyển tiếp[14].

Tình hình xúc tiến nguồn vốn ODA: Dự án Phát triển đô thị loại 2 (đô thị xanh) có tổng mức đầu tư 70,5 triệu USD, đang tiến hành các công tác chuẩn bị để đàm phán vay vốn ADB; đang triển khai các thủ tục đề xuất, chủ trương đầu tư cho các dự án viện trợ không hoàn lại như: “Trường sơn xanh” (9 triệu USD do USAID tài trợ), dự án Thí điểm NAMA - hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả tại thành phố Huế - Giảm nhẹ biến đổi khí hậu (2 triệu EURO do Luxembourg tài trợ), Dự án Thích ứng và chống chịu với Biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế (2 triệu EURO do Luxembourg tài trợ); Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (14,59 triệu USD vay ODA của WB)…

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Cấp mới 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 64.850 USD. Thu hút FDI thấp, chủ yếu hoạt động thương mại nhỏ lẻ và tư vấn nên vốn đăng ký thấp[15]. Luỹ tiến đến nay trên địa bàn tỉnh có 93 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.649,02 triệu USD. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là 30,2 triệu USD, đạt 38,7% kế hoạch, bằng 83,2% so cùng kỳ năm trước. Hiện tại, nhà đầu tư Hàn Quốc đang nghiên cứu dự án năng lượng mặt trời tại Phong Điền, có tổng mức đầu tư lên đến 150 triệu USD. Ngoài ra, một số nhà đầu tư lớn khác đến từ Singapore, Thái Lan, Mỹ (tập đoàn khách sạn Hilton) dự kiến sẽ đến đầu tư trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO): đã phê duyệt tiếp nhận 8 dự án trong lĩnh vực giảm nghèo, y tế, phát triển cộng đồng, môi trường với tổng vốn cam kết 1,2 triệu USD; nâng số dự án thực hiện trên địa bàn là 42 dự án với tổng giá trị cam kết 10,2 triệu USD. Ước thực hiện là 47 tỷ đồng, đạt 27,6% kế hoạch, bằng 94%.

Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp là 680 tỷ đồng, đạt 43,6% kế hoạch, bằng 104,6%. Tiến độ các dự án lớn cơ bản đảm bảo, tập trung các dự án của tập đoàn Vingroup (dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn 5 sao Vincom), tập đoàn Bitexco (dự án khu đô thị Manor Crown). Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án kinh doanh bất động sản, thương mại du lịch và chế biến sâu khoáng sản. Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay và năng lực đáp ứng của nhà đầu tư.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công – tư (PPP); đến nay đã tiếp nhận thụ lý hồ sơ của 10 dự án đầu tư theo hình thức PPP và sử dụng đất.

4. Tình hình tài chính ngân sách

4.1 Về thu ngân sách nhà nước

Tổng thu NSNN trên địa bàn HĐND tỉnh giao đầu năm 6.856 tỷ đồng, 6 tháng ước đạt 3.308 tỷ đồng, bằng 48,3% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

a) Thu nội địa: Dự toán giao 6.052 tỷ đồng, 6 tháng đạt 2.908 tỷ đồng, bằng 48% dự toán, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Nếu không bao gồm thu tiền sử dụng đất, đạt 2.448 tỷ đồng, bằng 45% dự toán và tăng 10,9% so với cùng kỳ, trong đó:

- Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chỉ đạt 41% dự toán, cụ thể: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 152 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán[16]. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 153 tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán, tăng 40,57% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài chỉ đạt 818 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 515 tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất: 6 tháng đạt 460 tỷ đồng, bằng 76,7% dự toán, tăng 128,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngân sách tỉnh đạt 180 tỷ đồng bằng 72% dự toán; Ngân sách huyện đạt 260 tỷ đồng, bằng 80% dự toán.

* Về tình hình thu ngân sách tại các huyện: Tổng thu ngân sách huyện giao đầu năm 2.126 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đạt 1.210 tỷ đồng, bằng 57% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giao huyện thu chỉ đạt 40% dự toán. Nếu không tính phần thu tiền sử dụng đất, phần thu để lại quản lý chi qua ngân sách thì thu ngân sách huyện hưởng chỉ đạt 622 tỷ đồng, bằng 47% dự toán; trong đó, các địa phương đạt thu dưới 50% là thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và thành phố Huế.

b) Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: Thu 6 tháng đạt 178,4 tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán và giảm 19% so với cùng kỳ.

c) Thu để lại chi quản lý qua ngân sách địa phương

Thu để lại chi quản lý qua ngân sách địa phương đạt 222 tỷ đồng, bằng 55% dự toán, riêng thu phí tham quan di tích đạt 159 tỷ đồng, bằng 61% dự toán...

4.2 Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương HĐND tỉnh giao đầu năm gần 8.513 tỷ đồng (bao gồm 432 tỷ đồng có khả năng thu không đạt dự toán để chi như phương án đã báo cáo với HĐND tỉnh cuối năm 2016, gồm: xây dựng cơ bản 100 tỷ đồng, dự phòng sự nghiệp giáo dục đào tạo 147 tỷ đồng, quỹ phát triển khoa học công nghệ 3 tỷ đồng và dự phòng bù hụt thu ngân sách 182 tỷ đồng). Sáu tháng đầu năm chi ước đạt gần 3.707 tỷ đồng, bằng 44% dự toán. Kết quả một số nhiệm vụ chi chủ yếu như sau:

a) Chi đầu tư phát triển

Tổng chi thanh toán vốn đầu tư từ các nguồn 6 tháng đạt 1.017 tỷ đồng, bằng 41% dự toán, (gồm chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết), trong đó:

- Chi đầu tư XDCB tập trung đạt 198 tỷ đồng, bằng 40% dự toán.

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 235 tỷ đồng, bằng 45% dự toán.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương (không bao gồm ghi thu ghi chi) ước đạt 555 tỷ đồng, bằng 39% dự toán.

b) Chi thường xuyên

Chi thường xuyên đạt 2.690 tỷ đồng, gần bằng 48% dự toán, trong đó: chi sự nghiệp an ninh quốc phòng đạt 55% dự toán, chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề đạt 42% dự toán, chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình đạt 49% dự toán, chi sự nghiệp đảm bảo xã hội đạt 69% dự toán.

c) Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Tiến độ chi chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, 6 tháng mới đạt gần 58 tỷ đồng, gần 27,6% dự toán.

d) Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh

Dự toán dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 là 265,8 tỷ đồng, trong đó: phần dự phòng sử dụng cho một số nhiệm vụ cấp bách, khắc phục thiên tai khoảng 83,8 tỷ đồng (thấp hơn dự phòng năm 2016 là 27 tỷ đồng); phần dự phòng bù hụt thu ngân sách là 182 tỷ đồng.

Những tháng đầu năm, UBND tỉnh đã bổ sung ngoài dự toán từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh gần 50 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh ngoài dự toán như: bảo đảm an ninh và chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 11,185 tỷ đồng; hỗ trợ, khắc phục thiên tai (mua giống và đấu úng gieo xạ) 7,391 tỷ đồng; hỗ trợ, bồi thường di Công ty cổ phần Long Thọ 5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào cho Công ty Scavi nhằm khuyến khích đầu tư là 2 tỷ đồng....

Nhìn chung, chi ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

5. Tình hình văn hóa, xã hội

a) Văn hóa thể thao:

Đã tổ chức thành công các hoạt động lễ hội văn hóa, thể dục thể thao đón mừng các ngày lễ lớn tại nhiều địa điểm trên địa bàn toàn tỉnh[17]. Bên cạnh đó, Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 7 và Chương trình kích cầu du lịch, khai trương Đại Nội về đêm đã góp phần nâng cao vị thế hình ảnh Thành phố Huế - thành phố Festival, Thành phố Văn hóa ASEAN, Thành phố bền vững về môi trường ASEAN và thành phố xanh Quốc gia; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước.

Các hoạt động thể dục thể thao tiếp tục đẩy mạnh theo kế hoạch; cụ thể: tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, chương trình phổ cập bơi, các giải thi đấu. Đội Bóng đá Huế tham gia mùa Giải hạng Nhất quốc gia 2017. Kết quả, đã đạt được 249 huy chương của các giải khu vực và quốc gia (85 HCV, 78 HCB, 86 HCĐ).

b) Giáo dục đào tạo:

Kết thúc năm học 2016 – 2017[18], tỷ lệ học sinh khá, giỏi duy trì khá tốt[19]. Công tác kiểm định chất lượng được duy và nâng cao chất lượng, đến nay có trên 96,3% đơn vị hoàn thành tự đánh giá (tăng 1,3%) và có 63,5% đơn vị được tổ chức đánh giá ngoài (tăng 10,7%). Công tác phổ cập giáo dục các cấp, bậc học đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 84,2% xã, phường, thị trấn đạt mức độ III phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, 15,1% đạt mức độ II và 0,7% đạt mức độ I; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, trong đó có 59,9% đạt chuẩn mức độ II; 16 xã, phường, thị trấn “Có 80% thanh niên trong độ tuổi có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương”. Đã triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ; kết quả có 76,4% giáo viên tiểu học đạt chuẩn B2; 68,6% giáo viên THCS đạt chuẩn B2 và 60,8% giáo viên THPT đạt chuẩn C1.

Chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững: 52 giải học sinh giỏi cấp Quốc gia; 01 học sinh đạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Châu Á Thái Bình Dương; 02 học sinh được lọt vào danh sách thi học sinh giỏi Quốc tế (môn Sinh học và môn Tin học).

Công tác đầu tư cơ sở vật xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục duy trì theo kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 287/594 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 48,31%. Trong đó: Mầm non: 64/206 trường, đạt 31,06%; Tiểu học: 151/216 trường, đạt 70,23%; THCS: 59/132 trường - tỷ lệ 44,69% và THPT: 13/40 trường, đạt 32,50%.

Đã tổ chức các hội thảo, các hình thức tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phòng chống có hiệu quả bạo lực học đường ở các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Về giáo dục đại học: Thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức[20]; tổng số chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 12.368 chỉ tiêu, giảm 3,45%.

Đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND về phát triển nguồn nhân lực thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách; phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng đối với công tác phát triển nhân lực của các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng  dân cư…

c) Y tế và chăm sóc sức khỏe

Công tác chăm sóc sức khỏe, giám sát dịch bệnh và tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh mùa hè đã được triển khai tích cực. Không có dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Đến nay, số lượt bệnh nhân khám bệnh 830.255 lượt, trong đó điều trị nội trú 39.442 lượt; công suất sử dụng giường bệnh đạt 84,65% [21]. Mạng lưới y tế cơ sở cơ bản được hoàn chỉnh, đến nay, đã có 150/152 Trạm y tế xã, phường đạt chuẩn (đạt 98,7%); 100% Trạm y tế triển khai khám BHYT; 50% tổng số bệnh nhân khám bệnh ngoại trú đã được khám ban đầu tại Trạm y tế. Hầu hết các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và chương trình mục tiêu đầu tư phát triển y tế địa phương đang triển khai theo các tiêu chí, mục tiêu được đề ra tại kế hoạch năm.

d) Khoa học công nghệ

Triển khai Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Thừa Thiên Huế; thực hiện các đề tài khoa học công nghệ được duyệt. Công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nghệ trên bàn tỉnh. Tổ chức các cuộc thi/cuộc vận động khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng (từ các Vườn ươm khởi nghiệp, Câu lạc bộ khởi nghiệp).

Công tác quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được đẩy mạnh, đảm bảo được lợi ích, quyền lợi của người tiêu dùng và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh (đã tổ chức kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 02 Siêu thị, 07 chợ và 52 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, vàng trang sức mỹ nghệ, hàng hóa đóng gói sẵn, mũ bảo hiểm,..). Hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được áp dụng tại các sở, ban, ngành và cấp huyện đã mang lại nhiều hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính.

e) Lao động việc làm, an sinh xã hội

Giải quyết việc làm: sáu tháng đầu năm đã giải quyết việc làm mới cho hơn 8.500 lao động, đạt 53,12% kế hoạch; việc làm tăng thêm là nhờ hoạt động mở rộng sản xuất của các hợp tác xã/tổ hợp tác thủ công, các làng nghề phục vụ cho Lễ Festival nghề truyền thống. Đã đưa 170 lao động[22] đi làm việc ở nước ngoài, tăng 51 lao động (tăng 43%). Đã giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho 1.791 người/2.105 người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 19,83 tỷ đồng (trong đó, chi hỗ trợ học nghề 158,20 triệu đồng). Cấp mới 47 giấy phép và giấy xác nhận miễn cấp giấy phép lao động người lao động nước ngoài, đưa tổng số người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh là 266 người[23].

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền huấn luyện và tổ chức thành công “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, hưởng ứng “Tháng công nhân”… Đã chỉ đạo giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong quan hệ lao động góp phần làm giảm trình trạng đình công, lãn công[24].

Giảm nghèo bền vững: Đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 với các hoạt động hỗ trợ lên đến tổng mức 74.031 triệu động (bao gồm phần bổ sung năm 2016 là 8.700 triệu đồng). Phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, qua đó, vừa nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, vừa tạo mối quan hệ thân thiết giữa Đảng bộ, chính quyền các cấp với nhân dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chăm lo chính sách xã hội, người có công: Thực hiện chế độ chính sách người có công; chính sách xã hội vào các dịp lễ lớn trong năm cho người có công; hộ nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đã trao 46.892 suất quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn cho người có công với tổng số tiền 9,970 tỷ đồng; đã trao 120.411 đối tượng với tổng tiền 26,600 tỷ đồng huy động từ nhiều nguồn[25]. Thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 53.693 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, tăng gần 3.000 đối tượng so với cùng kỳ với kinh phí trên 19 tỷ đồng/tháng; mua, cấp 421 thẻ BHYT cho các đối tượng được nuôi dưỡng ở 15 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Thực hiện tốt công tác “người có công”[26].

Tổ chức Lễ trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 11 thân nhân của 11 liệt sỹ tham gia kháng chiến chống Pháp. Tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 183 mẹ, nâng tổng số “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của tỉnh lên 2.194 mẹ; có 21 gia đình được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương độc lập”; 7 cá  nhân được tặng “Huân chương lao động”.

Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Đã phân bổ kinh phí công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2017 cho 17 công trình với tổng kinh phí 10,2 tỷ đồng.

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:

Triển khai xây dựng mô hình hỗ trợ gia đình và cá nhân nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng; hỗ trợ 81 gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, 1 triệu đồng cho mỗi gia đình. Phát động Tháng hành động vì trẻ em với những hoạt động từ thiện thiết thực[27].

Xử lý đúng quy trình sau khi xảy ra sự cố đối với 6 trường hợp trẻ em bị nạn (3 trẻ em đuối nước; 1 trẻ em bị bỏng nặng; 2 trẻ em bị xâm hại tình dục; 1 trẻ em bị tai nạn đường sắt). Đã tổ chức 50 lớp tập huấn cho 1500 học sinh về giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng ngừa các nguy cơ cho trẻ vị thành niên.

Hoạt động Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh được kiện toàn về tổ chức, xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2017. Triển khai hoạt động các mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình hỗ trợ xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới.

6. Cải cách hành chính

Đã phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh; vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp huyện; xây dựng hoàn thiện Đề án kiện toàn Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Đề án tinh giản biên chế của tỉnh giai đoạn đến năm 2021. Kiện toàn các Ban quản lý dự án chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; giải thể các Ban Đầu tư và Xây dựng cấp huyện do UBND tỉnh thành lập; đã triển khai sáp nhập một số đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Hoàn thành dự thảo quy định về tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố; xây dựng đề cương Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo hướng hiện đại. Hoàn thành báo cáo và tổng hợp tài liệu kiểm chứng về tự đánh giá chỉ số CCHC của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016.

Đã công bố đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố[28].

Kết quả chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh: chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) của tỉnh đứng thứ 5 của các tỉnh/thành cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2015; chỉ số cải cách hành chính PAR Index xếp thứ 10, giảm 6 bậc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 23 của cả nước, tăng 6 bậc[29]. Các chỉ số tăng là do sự cải thiện đáng kể của các chỉ số thành phần: cung ứng dịch vụ công, hỗ trợ doanh nghiệp (PCI xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố[30]; PAPI xếp thứ 7/63[31]); trách nhiệm giải trình, hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền (PCI xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố; PAPI xếp thứ 16/63). Riêng chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 42, giảm 18 bậc. Sự sụt giảm vị thứ của chỉ số PAPI so với các chỉ số khác là do một số chỉ số thành phần của PAPI thấp: tham gia của người dân ở cấp cơ sở xếp thứ 45; công khai minh bạch (về hộ nghèo, thu/chi ngân sách cấp xã/phường...) xếp thứ 52; thủ tục hành chính công (chứng thực, cấp phép xây dựng, chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính cấp xã/phường) xếp thứ 61.

7. Tình hình cháy nổ và bảo vệ tài nguyên và môi trường

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ cháy, tăng 18 vụ so cùng kỳ năm 2016, đã làm 02 người bị thương, không có trường hợp tử vong, giá trị thiệt hại 1,207 tỷ đồng (nguyên nhân của hầu hết các vụ cháy đều do chập điện gây cháy). Đã phát hiện 100 vụ vi phạm môi trường, tăng 27 vụ so cùng kỳ năm 2016, đã tiến hành xử lý 100 vụ với tổng số tiền xử phạt 427,3 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Khai thác cát sỏi trái phép trên các sông, suối; xả nước thải ra môi trường chưa qua xử lý; vận chuyển trái phép thực phẩm bẩn; phá rừng; đánh bắt thủy sản hủy diệt;...

Về lĩnh vực quản lý đất đai

Đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; 100% đơn vị cấp huyện được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất; cụ thể đối với cấp GCNQSDĐ lần đầu tính từ đầu năm đến nay: cấp được 161 Giấy chứng nhận với diện tích 65,41 ha cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; 1966 Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam với diện tích 229,48 ha và cấp đổi là 4.308 Giấy chứng nhận.

Giao đất cho 04 dự án với tổng diện tích 5,73 ha; cho 15 dự án thuê đất với diện tích 70,58 ha, thu hồi 49,59 ha đất của Công ty TNHH Haco Huế[32].

Đã chỉ đạo khai thác và vận hành phần mềm TMV.LIS2.0 để quản lý cơ sở dữ liệu địa chính ở tất cả các phòng Tài nguyên và môi trường ở 9 huyện, thị xã và thành phố, chi nhánh các Văn phòng đăng ký đất đai và trang thiết bị[33].

Về lĩnh vực khoáng sản

Đang xây dựng các văn bản quy định về: quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh; quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, quản lý biển đảo và đầm phá

Tiếp tục triển khai công tác quản lý tổng hợp tài nguyên biển, đảo và đầm phá. Cấp và gia hạn 04 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới năm 2017.

Đã ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch quản lý biển đảo, đầm phá trên địa bàn tỉnh[34]. Tổ chức 08 hội nghị tập huấn giới thiệu, phổ biến Luật Biển, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, đảo và đầm phá tại các xã.

Về lĩnh vực môi trường

Đã cấp 08 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng 02 dự án thu gom và xử lý tại chổ rác thải sinh hoạt. Báo cáo về sự cố môi trường về hiện tượng nước biển đổi màu do sự xuất hiện và bùng phát của tảo ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế; Cập nhật, thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước tại các bãi tắm, cửa biển và khu vực lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển.

Tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 13/6/2012); dự án án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”[35], đề án Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 phục vụ phát triển bền vững; Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện phát sóng, tin bài các chuyên mục định kỳ “Môi trường và Cuộc sống”, “Tài nguyên, môi trường và phát triển” trên Đài phát thanh truyền hình và Báo Thừa Thiên Huế. Tổ chức hưởng ứng bình chọn thành phố Huế là thành phố Xanh quốc tế năm 2017, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

8. Công tác đối ngoại, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 440 đoàn khách quốc tế với 2.739 lượt người đến thăm và làm việc, xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa... tại tỉnh[36]. Đến nay duy trì và có quan hệ hợp tác với 44 nước trên thế giới. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác ngoại giao, xúc tiến đầu tư và thương mại, bước đầu đưa đến kết quả về tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, vận động nguồn viện trợ phi chính phủ, hội nhập kinh tế quốc tế.

Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng với bạn bè quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại được chủ động triển khai, đặc biệt trong việc đón tiếp các đoàn ngoại giao cao cấp. Thực hiện tốt quản lý an ninh, an toàn đối ngoại trong quá trình đón tiếp các đoàn cấp cao. Thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tỉnh biên giới Việt – Lào nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng và bình đẳng giữa hai bên biên giới.

Đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 26/12/2016 về việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Trung ương về công tác đối với NVNONN giai đoạn 2016-2020. Giao ban định kỳ với các cơ quan, ban, ngành liên quan và bà con Việt kiều để trao đổi thông tin, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của các ngành và bà con kiều bào.

An ninh quốc phòng: Đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong các dịp, lễ hội, kỷ niệm và các chuyến thăm và làm việc của các đoàn công tác cấp cao. Tình hình ANCT-TTATXH ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017, đạt 100% chỉ tiêu. Tiến hành công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện A Lưới năm 2017 đảm bảo tiến độ chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, công xây dựng lực lượng dự bị động viên thực hiện theo đúng kế hoạch; mở 01 lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 100 đồng chí.

Trật tự xã hội, an toàn giao thông: Đã xảy ra 222 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 02 vụ so cùng kỳ; làm chết 72 người, giảm 4 người; bị thương 208 người, giảm 03 người. Trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 217 vụ, giảm 01 vụ; làm chết 66 người, giảm 4 người; bị thương 205 người, giảm 04 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 5 vụ, giảm 1 vụ; làm chết 6 người, bằng với cùng kỳ; bị thương 3 người, tăng 02 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế, yếu kém:

Tốc độ tăng trưởng của cả ba khu vực kinh tế đều tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt mức phấn đấu kế hoạch. Khu vực dịch vụ mặc dù diễn ra Lễ hội Festival làng nghề Huế 2017, nhưng dịch vụ lưu trú tăng trưởng thấp, một phần do các hoạt động liên quan đến kinh doanh dịch vụ du lịch biển vẫn bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, một phần do các sản phẩm du lịch thiếu, chậm đổi mới, vận tải hàng không chưa đáp ứng yêu cầu (bình quân ngày khách lưu trú giảm đạt 1,78 ngày/lượt khách, giảm so với mức bình quân 1,9 đến 2 ngày/lượt của thời kỳ 5 năm trước). Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do mưa lũ đầu vụ và tình trạng giá thịt lợn hơi giảm mạnh xuống mức thấp.

Thu ngân sách vẫn còn thấp so với kế hoạch; đặc biệt thu ngân sách thuộc khu vực đầu tư nước ngoài chỉ đạt 33,65% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do số nộp của Công ty Bia Huế giảm 10% (sản lượng sản xuất giảm 12,2%), Công ty Luks giảm 58% và Công ty HBI giảm 73%. Chi chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm.

Thu hút vốn đầu tư tăng chậm (tăng 4,54% so cùng kỳ), nhất là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 6 tháng đầu năm chỉ có 2 dự án với số vốn đăng ký thấp (đạt 0,07 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số 11,39 triệu USD của 6 tháng đầu năm 2016).

Cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thấp, đứng thứ 23/63 tỉnh/thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) xếp thứ 42 thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp.

Tình trạng vi phạm luật đất đai; khai thác trái phép khoáng sản, đất san lấp, cát sạn trái phép vẫn còn xảy ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, nhất là ô nhiễm rác thải ở một số vùng nông thôn. Ý thức về bảo vệ môi trường vẫn chưa thành thói quen trong nếp sống sinh hoạt.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM NĂM 2017

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017, các sở ban ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Quyết định số 3333/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, các kế hoạch ngành…; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Năm doanh nghiệp”, các kế hoạch hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017.

Xây dựng và ban hành các Đề án khởi nghiệp; Đề án phát triển doanh nghiệp; Đề án phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tập trung các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với điều kiện của các lớp đối tượng. Hoàn thành xây dựng không gian làm việc chung và hỗ trợ văn phòng làm việc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tạo điều kiện tối đa cho các làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác phát huy năng lực sản xuất kinh doanh.

Bám sát các doanh nghiệp, tập đoàn nhằm tiếp tục xúc tiến đầu tư, nhất là các đối tác từ Singapore, Nhật Bản (Tập đoàn Kaiokai, tỉnh Gifu), Thái Lan..., các tập đoàn lớn của Việt Nam. Xây dựng sổ tay quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND.

Chuẩn bị các hoạt động tham gia Hội nghị APEC 2017. Tiếp tục hỗ trợ tối đa dự án của các nhà đầu tư chiến lược đang triển khai trên địa bàn (Vincom, Nguyễn Kim, Bitexco, BRG, PSH của Tây Ban Nha...); bám sát tiến độ các dự án chậm trễ nhằm kịp thời có giải pháp đôn đốc, xử lý; tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại và kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư không có khả năng triển khai, chậm triển khai để tránh lãng phí về nguồn lực đất đai và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác có năng lực vào đầu tư.

Phát triển du lịch: Tiếp tục chỉnh trang không gian du lịch ở thành phố Huế, tập trung sắp xếp hình thành không gian văn hóa du lịch ở trục đường Lê Lợi, Quy hoạch/ xây dựng các bãi đỗ xe ở phía Nam TP Huế, trước mắt là vị trí bãi đỗ xe để tổ chức phố đêm Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu. Tiếp tục phát triển Chương trình Đại Nội về đêm tăng cường chất lượng, nội dung hoạt động và đảm bảo an toàn, an ninh; nghiên cứu thí điểm mở rộng hoạt động xe điện về phía bờ Nam Sông Hương; xúc tiến dự án thuyền du lịch trên sông Ngự Hà. Tăng cường chất lượng, tần suất và mở rộng các chuyến xe bus từ TP.Huế đến các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang để thu hút khách các điểm du lịch Thanh Tân, Phước Tích, Mỹ An, Thuận An, Lăng Cô, Bạch Mã,…

Rà soát chính sách, các điều kiện để duy trì các chuyến bay từ Huế đi Đà Lạt, Nha Trang; đẩy nhanh kế hoạch mở đường bay thường xuyên Huế - Băng Cốc (với tần suất 02 chuyến/tuần). Xúc tiến mở đường bay mới theo Kế hoạch 57/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh. Hỗ trợ tích cực để thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ hiện có của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư Dự án đầu tư, xây dựng mới nhà ga và sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo hình thức đối tác công tư (PPP)… Tổ chức các đợt giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch tại các thị trường khách nội địa lớn và các đơn vị lữ hành quốc tế[37]; quảng bá du lịch đi đôi với quảng bá văn hóa Huế. Tiếp tục chấn chỉnh môi trường du lịch, đặc biệt giải quyết dứt điểm vấn đề chèo kéo, ăn xin tại các điểm du lịch; vận động doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước đăng ký tham gia đề án xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng miễn phí cho du khách; kiểm tra, xử lý rác thải tồn đọng trên các tuyến đường, bãi tắm; thu gom, vận chuyển rác theo đúng quy định.

Thương mại: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; cải tiến mẫu mã sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng. Xây dựng kế hoạch Công bố, tuyên truyền quảng bá, phát triển “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế”. Khẩn trương hoàn thành Đề án đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu chợ Đông Ba; xây dựng phương án, tổ chức  các bước chuẩn bị đầu tư nâng cấp chợ Đông Ba theo quy định. Tiếp tục chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với 6 chợ (theo kế hoạch năm 2017). Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đối với thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường truyền thống như Thái Lan, Lào, Hàn Quốc… Tổ chức các Hội nghị kết nối cung cầu nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, đối tác để tiêu thụ sản phẩm.

Lĩnh vực Công nghiệp

Tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN[38]. Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án bến số 2 và số 3 cảng Chân Mây, hạ tầng KCN Sài Gòn - Chân Mây. Xúc tiến, vận động đầu tư vào các KCN, cụm công nghiệp; khuyến khích đầu tư các nhà máy chế biến sâu cát trắng; hình thành một số nhà máy may xuất khẩu ở Nam Đông, A Lưới và các huyện ven biển, đầm phá; xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại Phong Điền…

Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề tập trung

Lĩnh vực Nông nghiệp

Tập trung chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi đảm bảo sản xuất tốt vụ Hè Thu; chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, công trình thủy lợi cho sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018. Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình hồ chứa, đập dâng, công trình phòng lũ, đảm bảo nguồn nước tưới, tăng khả năng tiêu, thoát lũ. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ khắc phục sự cố môi trường biển.

Tiếp tục thực hiện các chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chính sách hỗ trợ khôi phục và phát triển sản xuất thủy sản theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ... Tiếp tục triển khai, thí điểm các mô hình nuôi trồng thủy sản phù hợp điều kiện tự nhiên từng vùng[39]. Tập trung vận hành, quản lý hiệu quả các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng đầm phá. Phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ công suất trên 90CV.

Thực hiện nghiêm túc Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu có thêm 7-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản

Hoàn thiện đồ án “Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án thí điểm”, đặc biệt rà soát kỹ các yếu tố làm mới và cải tạo các vị trí, địa danh, di tích lịch sử và một số nội dung khác tại Thông báo kết luận số 01/TB-UBND ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; đầu tư hạ tầng và chỉnh trang bộ mặt đô thị; tuyên truyền, vận động cơ quan, nhân dân chiếu sáng mặt tiền trụ sở, nhà ở, khách sạn, nhà hàng khu vực trung tâm vào các ngày lễ, Tết, ngày cuối tuần góp phần làm đẹp thành phố, tăng giá trị thương hiệu, hình ảnh đô thị Huế. Hoàn thành đề án mở rộng đô thị Huế; đề án Đô thị di sản Huế. Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

Phối hợp triển khai nhanh các dự án lớn của Trung ương trên địa bàn[40], có biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Ưu tiên ngân sách đầu tư các tuyến giao thông chính kết nối đô thị Huế đến các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế động lực[41]. Triển khai dự án đường Tố Hữu – cảng hàng không quốc tế Phú Bài và đường Mỹ An – Thuận An (hình thức BT).

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2017. Theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn các ngành, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch được giao. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án, giám sát nghiêm túc tiến trình triển khai kế hoạch đầu tư công, xử lý các vấn đề phát sinh theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh; đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 theo Công văn số 3235/UBND-XDKH ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Tiếp tục thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế- kỹ thuật và phát triển công nghiệp năm 2017.

3. Quản lý tài chính ngân sách

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung và phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2017. Thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, tiết kiệm chi; tháo gỡ để đẩy mạnh thu từ nguồn thu doanh nghiệp nước ngoài; tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; đôn đốc công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất; tiếp tục triển khai chuyển một số loại phí sang giá; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; nghiên cứu giảm đơn vị tổ chức sự nghiệp trên địa bàn, giải thể những đơn vị hoạt động thiếu hiệu quả nhằm giảm áp lực chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017. Hoàn thành sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch ban hành.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, tài chính với cơ quan quản lý các ngành kinh tế để có kế hoạch thu sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chống thất thu thuế.

4. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Văn hóa - thể thao: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và thể thao theo đúng quy định. Chuẩn bị Đề án tổ chức Festival Huế lần thứ X năm 2018. Triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tiếp tục tổ chức, hưởng ứng các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch kết hợp với quảng bá hình ảnh Thành phố Huế - Thành phố Festival, thành phố Văn hóa ASEAN, Thành phố bền vững về môi trường ASEAN và thành phố xanh Quốc gia. Bám sát tiến độ các dự án thiết chế văn hóa do Trung ương đầu tư. Tổ chức tốt các giải thể thao trên địa bàn tỉnh[42].

b) Giáo dục - đào tạo: Triển khai tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn; phấn đấu tăng tỷ lệ đạt giải cao học sinh giỏi quốc gia và có giải quốc tế. Tăng cường giáo dục toàn diện, giá trị sống, kỹ năng sống, các kiến thức nền tảng về nghề nghiệp. Phát động Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” và tổ chức Ngày hội Thanh niên Khởi nghiệp cho các sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến ra đời sống).

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, thực hiện tốt việc huy động trẻ trước 5 tuổi ra lớp; tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Đẩy nhanh tiến độ đề án nâng cấp trường Cao đẳng Công nghiệp Huế lên trường Đại học Công nghiệp, hướng đến đào tạo gắn với thực tiễn và cân đối lại đào tạo theo hướng nghiên cứu.

c) Y tế: Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để các dịch, bệnh lớn xảy ra; tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm quá tải bệnh viện, nâng cao dịch vụ y tế; quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động khác nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu y tế đề ra của năm. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tăng cường công tác quản lý ngành y tế. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, từng bước thực hiện “bảo hiểm y tế toàn dân”. Kiểm soát tăng dân số và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Nghiên cứu xây dựng mô hình bác sỹ gia đình và phát triển y tế biển đảo. Phát triển y tế kết hợp với ngành du lịch. Phát triển mạng lưới cơ sở chăm sóc sức khoẻ, điều dưỡng và phục hồi chức năng tại các khu du lịch nghỉ dưỡng Thanh Tân, Mỹ An, Thuận An, Bạch Mã, Cảnh Dương, Lăng Cô,... Phục hồi Thái y Viện.

d) Đào tạo nghề, lao động việc làm và an sinh xã hội

Đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với thị trường lao động. Tiếp tục triển khai Luật Việc làm và bám sát sự chỉ đạo của Bộ, tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ cho các đối tượng là người thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ tích cực tham gia đi xuất khẩu lao động. Hỗ trợ Thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp[43]. Thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; hình thành các bộ phận chuyên trách làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho người học nghề. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới mức 2% (thành thị dưới 3%); 100% người lao động đến với Trung tâm dịch vụ việc làm được tư vấn về chính sách, việc làm và học nghề, trong đó có 50% người lao động được giới thiệu việc làm; hỗ trợ tạo việc làm cho 2.000 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Phấn đấu đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài[44].

đ) Khoa học công nghệ

Tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, xây dựng các đề tài khoa học công nghệ được duyệt. Hoàn thiện hệ thống thiết chế khoa học - công nghệ. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án “Khu trung tâm thuộc dự án xây dựng Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung”. Cập nhật và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu GISHue, đặc biệt triển khai ứng dụng trong công tác xúc tiến đầu tư. Chuẩn bị kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 chuyển đổi sang TCVN 9001:2015.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác nội vụ

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả; thực hiện kịp thời công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các đơn vị hành chính và các tổ chức phi Chính phủ; triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 của tỉnh.

Hoàn thành Đề án đổi mới mô hình hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Festival Huế; Đề án thành lập, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và kế hoạch phân bổ số lượng người làm việc năm 2018 trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung triển khai thực hiện mô hình Trung tâm Hành chính công của tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện; ban hành quy định về tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã. Triển khai nghiêm túc việc chấm điểm, đánh giá và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các sở và UBND cấp huyện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ ở các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh.

6. Quản lý tài nguyên và môi trường, thích nghi biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép.

Về tài nguyên đất: Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai các dự án lớn[45].

Phấn đấu cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt tỷ lệ 99% so với diện tích cần cấp  đối với tổ chức sử dụng đất và đạt tỷ lệ 97,5% so với diện tích cần cấp đối với hộ gia đình, cá nhân.

Về tài nguyên nước:  Xây dựng đề cương, nhiệm vụ đề án: “ Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh”,  “Khoanh định khu vực cấm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất” và “Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt”. Tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai  “Dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và “Dự án điều tra khảo sát nguồn nước ngầm – giai đoạn 2 của tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Về môi trường: Xây dựng và triển khai Đề án “Huế sạch rác thải”. Hoàn chỉnh đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế”, “Xây dựng nhóm truyền thông cơ sở hỗ trợ thông tin cho cộng đồng dân cư miền núi và ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Tăng cường năng lực, trang thiết bị, mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu, dự báo và cảnh báo thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Về tài nguyên khoáng sản: ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 của tỉnh. Thực hiện dự án “Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” đúng tiến độ.

Về biển, đảo và đầm phá: nghiên cứu xây dựng Dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, thực hiện bảo tồn thí điểm ở giai đoạn đầu với diện tích khoảng 700 ha. Hoàn chỉnh, phê duyệt đề cương dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế” và triển khai thực hiện.

Thực hiện kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp; chủ động phòng chống khô hạn, lụt bão,...

7. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tăng cường công tác tham mưu và công tác quản lý nhà nước về đối ngoại, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế quản lý thông nhất các hoạt động đội ngoại, Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Thúc đẩy hội nhập quốc tế và đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, nâng cao năng lực quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và vận động viện trợ PCPNN.

Tăng cường thúc đẩy ngoại giao văn hóa, cụ thể: nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người Huế, lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa-du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững. Đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại hàng năm và giai đoạn 2011-2020 theo kết luận của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020", "Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020" và Nghị quyết 22 - NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, kết hợp với tập huấn về công tác phát ngôn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về thông tin đối ngoại cho các lực lượng cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý và phóng viên báo chí trong cả nước.

Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác quản lý nhà nước về biên giới và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

Phối hợp tổ chức hiệu quả Chương trình “Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế” và các hoạt động trong khuôn khổ năm APEC 2017 tại Việt Nam diễn ra từ 22-26/9/2017

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm. Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã và diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện A Lưới. Chủ động, sẵn sàng phương án, lực lượng phương tiện phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009 ở các cấp; ban hành quy định một số chính sách cho dân quân tự vệ (sửa đổi).

Phấn đấu giữ 92 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý. Tăng cường chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình, kiên quyết kiểm soát chặt chẽ các đối tượng xấu, chủ mưu cầm đầu kích động, xử lý kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tính mạng, tài sản và điều kiện sản xuất, kinh doanh bình thường của mọi cá nhân, tổ chức.[1] 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế một số tỉnh miền Trung như sau: Đà Nẵng tăng 8,1%; Thanh Hóa 7,32%; Khánh Hòa 7,24%; Nghệ An 6,9%; Hà Tĩnh 5,16%; Quảng Trị 6,56%; Quảng Bình 6,25%

[2] Với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan  nhằm lắng nghe, tiếp thu và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp cũng như phổ biến những định hướng chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017 đến cộng đồng doanh nghiệp.

[3]Hai bên đã tổ chức buổi hội đàm về cơ hội đầu tư tại tỉnh với sự tham gia của gồm đại diện 12 doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, hàng hải, thủy sản, giáo dục, du lịch - dịch vụ, lữ hành tại Singapore và tổ chức doanh nhân quốc tế (IE - Singapore) tại Việt Nam

[4] Đến hết tháng 5 lượt khách tham quan di tích đạt 1.251,7 nghìn lượt khách, tổng doanh thu bán vé 135,5 tỷ đồng (5 tháng năm 2016 lượt khách đạt 1.065,6 với doanh thu 116,5 tỷ đồng)

[5] So với Festival Làng nghề truyền thống năm 2015, Festival năm 2017 hơn hẳn về các chỉ tiêu: thu hút khoảng 147 nghìn người đến tỉnh, tăng 33%; công suất buồng phòng các khách sạn bình quân trên 95%, các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao đạt 100%; doanh thu các hoạt động bán hàng tại Không gian tôn vinh nghệ nhân, làng nghề ước 4,5 tỷ đồng, tăng 12,5%, tại không gian ẩm thực gần 1,1 tỷ đồng, tăng 10%.

[6] Những điểm sáng như tham gia hoạt động đón các đoàn Famtrip đến từ  Thái Lan, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản,.., tham gia hội chợ trong nước (TP HCM, Hà Nội) và ngoài nước (Thái Lan); tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức thành công chuyến viếng thăm của Nhật Hoàng và đoàn cấp cao của Hoàng gia Nhật Bản đến Huế

[7] Tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn tăng 12,9%; doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 15,4%; tín dụng đối với xuất khẩu tăng 7,4%; công nghiệp hỗ trợ tăng 16,8% so với đầu năm.

[8] Dư nợ cho vay đạt 13.947 tỷ đồng với 1.866 doanh nghiệp. Bên cạnh việc cho vay mới, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã nâng hạn mức tín dụng cho trên 111 doanh nghiệp với giá trị tăng thêm khoản 49,8 tỷ đồng; giảm 0,5-1,0% lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp.

[9] Dự án Bến số 02 - Cảng Chân Mây của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây với vốn đăng ký 849 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 14 ha; Dự án khu du lịch Suối Voi của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế với vốn đăng ký 218,2 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 51,1 ha.

[10] Sản lượng lúa Đông Xuân năm nay tăng cao, ngoài yếu tố tăng năng suất, còn do diện tích tăng do chuyển diện tích đất lúa 694 ha của 2 xã Vinh Thái và Vinh Hà thuộc huyện Phú Vang trước đây hàng năm gieo cấy muộn nên quy ước đưa vào vụ hè thu, nhưng từ năm nay thống nhất tính vào vụ Đông Xuân và không tính cho vụ Hè Thu tới.

[11] Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi tỉnh 410 ha giống; Công ty CP Vật tư nông nghiệp tỉnh 28 ha thóc thịt; Công ty TNHH 1 TV Quế lâm Miền Trung 146 ha sản xuất lúa hữu cơ; Công ty Liên Việt 9 ha giống.

[12] Ngô năng suất đạt 40,9 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha,  sản lượng ước tính 4.484 tấn, tăng 2,1%; cây khoai lang đạt 48,8 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha, sản lượng 10.806 tấn, giảm 7,6%; cây lạc đạt 21,7 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha, sản lượng 6.812 tấn, tăng 2,9%; cây rau các loại đạt 102,3 tạ/ha, giảm 1,1 tạ/ha, sản lượng 28.889 tấn, giảm 2,5%; cây đậu các loại đạt 6,6 tạ/ha, bằng cùng kỳ năm trước, sản lượng 535 tấn, tăng 2,8%.

[13] Thực hiện chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Đến nay toàn tỉnh đã có 05 chiếc tàu đóng mới đã hoàn thành, 03 chiếc đang triển khai đóng và 03 chiếc đang hoàn thành các thủ tục để triển khai đóng mới

[14] Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA 2), dự án Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu

[15] Công ty TNHH Thương mại Bright Way của liên doanh nhà đầu tư Trung Quốc và Việt Nam với tổng vốn đăng ký 44.850 USD; dự án phát triển dịch vụ tư vấn kiến trúc chất lượng cao tại Huế với tổng vốn đăng ký 20.000 USD

[16] Chủ yếu nhờ một đơn vị nộp thuế tăng: Nhà máy Thủy điện A Lưới tăng 222%, Công ty CP Thủy điện miền Trung tăng 247%, Công ty CPVicem Thạch cao – Xi măng tăng 450%; Một số đơn vị nộp thuế giảm chủ yếu trong lĩnh vực viễn thông, nhà cung cấp mạng: Chi nhánh thông tin di động giảm 100%, Viễn thông Thừa Thiên Huế giảm 99%, Chi nhánh Viettel giảm 84%, Công ty điện lực Thừa Thiên Huế giảm 27% ...

[17] Lễ hội Vật truyền thống tại làng Thủ Lễ, huyện Quảng Điền, tại Vật làng Sình, huyện Phú Vang; lễ hội Đền Huyền Trân; triển lãm “Mùa xuân con giáp” và triển lãm ảnh mỹ thuật chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng tại Bảo tàng Văn hóa Huế; tổ chức Tuần phim “Mừng Đảng - Mừng Xuân” tại các rạp ở thành phố Huế, các điểm chiếu công cộng tại thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà; Liên hoan, tuyên truyền, giới thiệu sách “Chúng em với di sản văn hóa Huế”; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi nhân kỳ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 48  năm ngày đồng bào các dân tộc mang họ Bác Hồ tại huyện A Lưới ; trưng bày “Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh, trưng bày và trải nghiệm “Sáng tạo tranh dân gian Việt Nam” tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị; diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561; Giải vô địch đá cầu bãi biển toàn quốc năm 2017;...

[18] Chủ trương đào tạo năm học 2016 – 2017: Đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và phương pháp dạy học “đa phương tiện”, đổi mới kiểm tra đánh giá, nhân rộng mô hình trường học mới - VNEN theo hướng tích cực hóa các hoạt động giáo dục…

[19] Khối THCS: 24,05 % học sinh xếp loại Giỏi (tăng 1,05% so năm học trước) ; 41,45% xếp loại Khá; 31,59% xếp loại Trung bình; 2,79% xếp lại Yếu và 0,11% xếp lại Kém. Khối THPT: 12,85 % học sinh xếp loại Giỏi (giảm 1,05% so năm học trước); 49,36% xếp loại Khá; 32,32% xếp loại Trung bình; 5,02% xếp lại Yếu và 0,45% xếp lại Kém

[20] i) xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; ii) xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu; iii) xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.

[21] Trong đó: Tuyến tỉnh: 68,16%; tuyến huyện: 97,64%; Y tế tư nhân: 101,88%

[22] Trong đó: Nhật Bản (112 lao động), Hàn Quốc (15 lao động), Đài Loan (14 lao động), Ả rập Xê út (11 lao động) và 18 lao động ở các thị trường khác.

[23] Trong đó, số người lao động nước ngoài có giấy phép 198 người, số người thuộc diện xác nhận miễn cấp giấy phép lao động 68 người.

[24] Kịp thời chỉ đạo các cơ quan xem xét, giải quyết Đơn kêu cứu của tập thể 49 người lao động Công ty TNHH TM&DV Hoàng Đức liên quan đến các chế độ BHXH, chế độ trợ cấp thôi việc góp phần ngăn chặn được nguy cơ xãy ra cuộc đình công của tập thể người lao động.

[25] Tỉnh trích ngân sách 10,117 tỷ đồng để hỗ trợ 77.057 suất quà cho 23.830 hộ nghèo (Mức 200.000đ/hộ), 50 hộ thoát nghèo tiêu biểu, 52.533 đối tượng (Mức 100.000đ/đối tượng) hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng theo NĐ 136 và 690 đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội (Mức 100.000đ/đối tượng); thông qua nguồn vận động của UBMTTQVN tỉnh đã hỗ trợ 10.600 suất quà với 5,3 tỷ đồng; Hội chử thập đỏ Tỉnh 24.000 suất với 7,2 tỷ đồng; Hội Bảo trợ Người tàn tật và TEMC 841 suất với 350 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em 500 suất với 180 triệu đồng và các huyện vận động 7.362 suất với 3,453 tỷ đồng...  Tỉnh và một số huyện (Phong Điền, Nam Đông và A Lưới) đã trích hơn 179,65 tấn gạo để hỗ trợ cho các hộ có nguy cơ thiếu đói. Các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc đã có Quyết định phân bổ 140,816 tấn gạo cho các xã ven biển chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường biển hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

[26] Đã tổ chức 07 đợt điều dưỡng tập trung cho 560 Người có công với nước, đạt 25% kế hoạch. Đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 206 cụ tròn 100 tuổi, 1.607 cụ tròn 90 tuổi với tổng kinh phí 786,8 triệu đồng

[27] Vận động và trao 225 suất học bổng với trị giá 64,3 triệu đồng, 20 xe đạp trị giá 36 triệu đồng và 1.257 phần quà với trị giá 37,710 triệu đồng. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em, đã có 37 em được hỗ trợ từ chương trình “Cặp lá yêu thương”, bình quân 500.000đ/em/tháng; tặng quà cho khoảng 250 trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện TW Huế; thăm tặng quà một số Trung tâm, lớp tình thương trên địa bàn tỉnh. Tổng số kinh phí hỗ trợ qua Quỹ Bảo trợ trẻ em 6 tháng đầu năm đạt 1,5 tỷ đồng cho khoảng 6.000 trẻ hưởng lợi.

[28]Sở Tư pháp với 83,66 điểm, xếp vị trí thứ nhất khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  (2 năm liên tiếp); UBND huyện Phú Lộc với 86,91 điểm, xếp vị trí thứ nhất khối UBND cấp huyện (3 năm liên tiếp). 

[29] trong đó có 07 chỉ số thành phần tăng điểm: Tiếp cận đất đai (6,14 điểm, tăng 0,77 điểm), Chi phí thời gian (6,29 điểm, tăng 0,57 điểm), Hỗ trợ doanh nghiệp (6,03 điểm, tăng 0,46 điểm), Chi phí không chính thức (5,45 điểm, tăng 0,25 điểm), Thiết chế pháp lý (5,31 điểm, tăng 0,23 điểm), Cạnh tranh bình đẳng (4,58 điểm, tăng 0,10 điểm), Đào tạo lao động (6,13 điểm, tăng 0,04 điểm); có 02 chỉ số giảm đáng kể: Tính minh bạch (6,25 điểm, giảm 0,34 điểm) và tính năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp (3,88 điểm, giảm 0,41 điểm); chỉ số gia nhập thị trường tuy giảm 0,04 điểm nhưng đạt điểm cao nhất trong 10 chỉ số thành phần (8,63 điểm)

[30] Vị thứ của Chỉ số thành phần hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chỉ số PCI

[31] Vị thứ của Chỉ số thành phần cung ứng dịch vụ công thuộc Chỉ số PAPI

[32] Do không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

[33] Theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 và Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

[34] Kế hoạch xây dựng và triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 (số 04/KH-UBND ngày 9/01/2017) và Kế hoạch Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế (Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2017)

[35] Do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với mục tiêu thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai.

[36] Trong đó, tiêu biểu như: đoàn Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, đoàn Bí thư Thành ủy thành phố Bách Sắc - Trung Quốc, đoàn Tỉnh trưởng Tỉnh Battambang – Campuchia, đoàn Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc, đoàn Đại sứ Đức, đoàn Phó Đại sứ Ba Lan, đoàn Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, đoàn Chủ tịch Ủy ban quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ, đoàn Chủ tịch Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul – Hàn Quốc, đoàn doanh nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Sakai, Osaka, Nhật Bản…

[37]Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội; và một số hội chợ du lịch quốc tế ở Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ...

[38]Các dự án: Phong Điền-Viglacere, khu C - Khu công nghiệp Phong Điền, KCN Phong Điền mở rộng, KCN La Sơn... các dự án đầu tư thứ cấp trong các KCN, cụm công nghiệp

[39]Thí điểm áp dụng tiêu chuẩn VietGAP tại một số vùng nuôi tôm chân trắng tại huyện Phong Điền, nuôi cá lồng tại thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc. Áp dụng cấp chứng nhận thí điểm cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ tại huyện Quảng Điền, Phú Vang. Triển khai mô hình nuôi thương phẩm cá dìa vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

[40]Đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, Quốc lộ 49B, 49A, mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng.

[41]Hoàn thành dự án nâng cấp đường tỉnh 10A (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương – Thuận An), đường La Sơn – Nam Đông, đường du lịch đến cụm điểm di tích Lăng Minh Mạng - Gia Long. Đẩy nhanh tiến độ đường vào Khu di tích lịch sử Đình Bàn Môn...

[42] Giải xe đạp Truyền hình Thành phố HCM toàn quốc Cúp VTV; giải Vô địch Đá cầu toàn quốc; giải Thể thao Trung cao tuổi toàn tỉnh; giải Vô địch quần vợt các CLB  tỉnh mở rộng; Hội thi Văn hoá - Thể thao dân tộc miền núi tỉnh TT Huế - A Lưới; giải Vô địch Karatedo trẻ toàn quốc; giải Karatedo trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng; giải Cầu lông trẻ toàn quốc,...

[43] Theo Chương trình Trung ương Đoàn tổ chức

[44]theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh về Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm năm 2017 và Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động năm 2017

[45] Khu du lịch sinh thái biển Vinh Thanh, đường Chợ mai - Tân mỹ, Khu du lịch nghỉ dưỡng Lăng Cô, khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, Khu du lịch Mỹ An.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]