Tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 128/CTr-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở KHĐT

Tuần 2

2.

Kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 2

3.

Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968

Sở VHTT/BCH Quân sự

Tuần 2

4.

Đề án phát triển đô thị di sản

Sở KHĐT

Tuần 2

5.

Mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân tự vệ

BCH Quân sự

Tuần 2

6.

Số lượng Phó CHT Ban CHQS cấp xã đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm quốc phòng an ninh

BCH Quân sự

Tuần 2

7.

Định mức phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương

Sở Tài chính

Tuần 2

8.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Tuần 2

9.

Quy định định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018

Sở GDĐT

Tuần 2

10.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 2

11.

Quy định chính sách hỗ trợ công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

12.

Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

13.

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 2

14.

Các Đề án Phí, lệ phí

Sở, ngành

Tuần 2

15.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 2

16.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

Sở KHĐT

Tuần 2

17.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 2

18.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

19.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

20.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 2

21.

Quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

22.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Tuần 2

23.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

24.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/ Sở Tài chính

Tuần 3

25.

Đề án phát triển công nghiệp dệt may giai đoạn 2017-2020

Sở Công thương

Tuần 3

26.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

Sở Y tế

Tuần 3

27.

Đề án chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng Công chứng

Sở Tư pháp

Tuần 3

28.

Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 4

29.

Trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

30.

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO, kiểm soát TTHC

Sở Nội vụ

Tuần 4

31.

Xây dựng hệ thống thông tin đền bù giải tỏa, tái định cư

Sở TNMT

Tuần 4

32.

Khoanh định khu vực cấm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 4

33.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

TT Festival/ Sở Nội vụ

Tuần 4

34.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô/ Sở Nội vụ

Tuần 4

35.

Đề án phát triển đội ngũ giáo viên nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2025

Sở LĐTBXH

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

36.

Đề án phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở KHĐT

Tuần 2

37.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Quý II năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 3

38.

Đề án phát triển đô thị di sản

Sở KHĐT

Tuần 3

39.

Định mức phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương

Sở Tài chính

Tuần 3

40.

Mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân tự vệ

BCH Quân sự

Tuần 3

41.

Số lượng Phó CHT Ban CHQS cấp xã đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm quốc phòng an ninh

BCH Quân sự

Tuần 3

42.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Tuần 3

43.

Quy định định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018

Sở GDĐT

Tuần 3

44.

Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968

SởVHTT/ BCH Quân sự

Tuần 3

45.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

46.

Quy định chính sách hỗ trợ công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

47.

Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

48.

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Tuần 3

49.

Các Đề án Phí, lệ phí

Sở, ngành

Tuần 3

50.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 3

51.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

Sở KHĐT

Tuần 3

52.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

53.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

54.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

55.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

56.

Kế hoạch hội nhập quốc tế thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị

Sở Ngoại vụ

Tuần 1

57.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử

Sở TTTT

Tuần 2

58.

Kế hoạch triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Công Thương

Tuần 2

59.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước

Sở KHCN

Tuần 2

60.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2

61.

Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở KHĐT

Tuần 2

62.

Kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công

Sở Nội vụ

Tuần 3

63.

Kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017

Sở KHCN

Tuần 3

64.

Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tuần 3

65.

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (1920 - 2020)

Sở VHTT

Tuần 4

 

66.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2017, định hướng đến 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

 

 

67.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

68.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

69.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

70.

Sửa đổi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm

Sở Tài chính

Tuần 3

71.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 3

72.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

73.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT/ Sở TTTT

Tuần 3

74.

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

75.

Quy chế phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

76.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

77.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

78.

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật

Sở TNMT

Tuần 3-4

79.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

80.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

81.

Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh TTHuế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Sở TNMT

Tuần 4

82.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 4

83.

Quy định tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 4

84.

Quy định về trình tự thủ tục đầu tư, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

85.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Tuần 4

86.

Quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn.

Sở GTVT

Tuần 3

87.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

88.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

89.

Họp Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 1

90.

Lễ phát động Phòng chống bạo lực gia đình năm 2017

Sở VHTT

Tuần 1

91.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 1

92.

Họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP

Sở NNPTNT

Tuần 3

93.

Hội nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

94.

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 100/KH-UBND xử lý, cải tạo các trạm BTS

Sở TTTT

Tuần 4

95.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 07/06

96.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Lộc

VP UBND tỉnh/ huyện Phú Lộc

Ngày 21/6

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo các ngành bám sát Đề án, kế hoạch theo Quyết định 3333/QĐ-UBND của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

2.

Chỉ đạo kiểm tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

3.

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tỉnh, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

4.

Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 1

5.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dâp và giải quyết khiếu nại, tố cáo

VP UBND tỉnh/Thanh tra tỉnh

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển và khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

8.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo sản xuất Hè Thu

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

II.

Văn hóa - xã hội

12.

Chỉ đạo thí điểm thực hiện tự chủ ở một số cơ sở thuộc ngành LĐTBXH

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT

Sở Y tế

Tuần 2

14.

Chỉ đạo xây dựng Đề án trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 3

15.

Chỉ đạo di dời Nhà trưng bày VHNT Điềm Phùng Thị

Sở VHTT

Tuần 3

16.

Đi giám sát, kiểm tra tình hình thụ lý, giải quyết hồ sơ người có công, tình hình thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 3

17.

Kiểm tra công tác chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trong dịp hè 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 2

18.

Chỉ đạo công tác triển khai tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017

Sở GD ĐT

Tuần 1-4

19.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng và Hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Sở LĐTBXH

Tuần 4

III.

Nội chính

20.

Xử lý hồ sơ khen cao

Sở Nội vụ

Tuần 2

21.

Xử lý hồ sơ khen thưởng quá trình công hiến lâu dài

Sở Nội vụ

Tuần 3

22.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

23.

Chỉ đạo ban hành TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

24.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

25.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

26.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

27.

Chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Cục THADS tỉnh

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]