Tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 94/CTr-UBND ngày 29/4/2017 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 3

2.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

3.

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế

Sở VHTT

Tuần 4

4.

Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968

Sở VHTT/BCH Quân sự

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Tuần 2

6.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/ Sở Tài chính

Tuần 3

7.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

8.

Đề án thành lập Học viện Du lịch (Đại học Du lịch) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

Tuần 3

9.

Đề án phát triển công nghiệp dệt may giai đoạn 2017-2020

Sở Công thương

Tuần 3

10.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3

11.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

Sở Y tế

Tuần 3

12.

Quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn đi làm nước ngoài theo hợp đồng

Sở LĐTBXH

Tuần 3

13.

Đề án chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng Công chứng

Sở Tư pháp

Tuần 3

14.

Số lượng Phó CHT Ban CHQS cấp xã đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm quốc phòng an ninh được bố trí 02 Chỉ huy phó

BCH Quân sự

Tuần 3-4

15.

Quy định một số chế độ chính sách đối với DQTV và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác DQTV trên địa bàn tỉnh

BCH Quân sự /Sở Tài chính

Tuần 3-4

16.

Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 4

17.

Trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

18.

Quy định Phí tham quan di tích lịch sử

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 4

19.

Quy định Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

UBND TP Huế

Tuần 4

20.

Quy định Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng

Sở NNPTNT

Tuần 4

21.

Quy định Lệ phí đăng ký cư trú

Công an tỉnh

Tuần 4

22.

Quy định Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân

Công an tỉnh

Tuần 4

23.

Quy định Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở LĐTBXH

Tuần 4

24.

Quy định Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

25.

Quy định Lệ phí đăng ký kinh doanh

Sở KHĐT

Tuần 4

26.

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO, kiểm soát TTHC

Sở Nội vụ

Tuần 4

27.

Xây dựng hệ thống thông tin đền bù giải tỏa, tái định cư

Sở TNMT

Tuần 4

28.

Khoanh định khu vực cấm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 4

29.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

TT Festival/ Sở Nội vụ

Tuần 4

30.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô/ Sở Nội vụ

Tuần 4

31.

Đề án chương trình việc làm giai đoạn 2017 – 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

32.

Đề án phát triển đội ngũ giáo viên nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2025

Sở LĐTBXH

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

33.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 4

34.

Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968

SởVHTT/ BCH Quân sự

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

35.

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2017) trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1

36.

Kế hoạch phát triển ngành Dược đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Tuần 1

37.

Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”

Sở GD ĐT

Tuần 1

38.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

39.

Kế hoạch hội nhập quốc tế thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

40.

Kế hoạch phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Tuần 2

41.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử

Sở TTTT

Tuần 2

42.

Kế hoạch triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Công Thương

Tuần 2

43.

Kế hoạch tổng thể tổ chức Festival Huế 2018

Trung tâm Festival

Tuần 2

44.

Kế hoạch tuyên truyền về Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở TTTT

Tuần 2

45.

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Sở VHTT

Tuần 2

46.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước

Sở KHCN

Tuần 2

47.

Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở KHĐT

Tuần 2

48.

Đề án nâng cao năng lực kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đến năm 2020

Sở KHĐT/Sở Y tế

Tuần 3

49.

Kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công

Sở Nội vụ

Tuần 3

50.

Kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017

Sở KHCN

Tuần 3

51.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Du lịch

Tuần 3

52.

Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tuần 3

53.

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; phòng chống bạo lực và các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh "

Sở GDĐT

Tuần 3

54.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy đến năm 2020

Công an tỉnh

Tuần 3

55.

Kế hoạch cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

56.

Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

57.

Điều chỉnh Quy hoạch bến, bãi tập kết cát sỏi làm VLXD thông thường

Sở Xây dựng

Tuần 3

58.

Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh với CHDCND Lào giai đoạn 2017 - 2021

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

59.

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

Sở GDĐT

Tuần 4

60.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an tỉnh

Tuần 4

61.

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh Mầm non, học sinh tiểu học vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2012, định hướng đến 2025"

Sở GDĐT

Tuần 4

62.

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (1920 - 2020)

Sở VHTT

Tuần 4

 

63.

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm 2017”

Sở LĐTBXH

Tuần 4

64.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2017, định hướng đến 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

65.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

66.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

67.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

68.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

69.

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và một số chính sách với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Tuần 2

70.

Quy định về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 2

71.

Quy định một số loại phí, lệ phí

Các sở, ngành

Tuần 2

72.

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2

73.

Sửa đổi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm

Sở Tài chính

Tuần 3

74.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 3

75.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

76.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 3

77.

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

78.

Quy chế phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

79.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

80.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

81.

Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh TTHuế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Sở TNMT

Tuần 3-4

82.

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật

Sở TNMT

Tuần 3-4

83.

Quy định định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

84.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

85.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

86.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 4

87.

Quy định tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 4

88.

Quy định về trình tự thủ tục đầu tư, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

89.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Tuần 4

90.

Quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn.

Sở GTVT

Tuần 4

91.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

92.

Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

93.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

94.

Họp Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 1

95.

Hội nghị Tháng hành động vì ATTP năm 2017

Sở Y tế

Tuần 1

96.

Hội nghị triển khai các kế hoạch về tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

97.

Hội nghị Tổng kết công tác PCCCR năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

BCH PCTT và TKCN

Tuần 2

98.

Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 1, năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

99.

Đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT về chủ đề “Thừa Thiên Huế với công tác giảm nghèo bền vũng”

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

100.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 17/05

101.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Trà

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Trà

Ngày 24/5

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo các ngành bám sát Đề án, kế hoạch theo Quyết định 3333/QĐ-UBND của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

2.

Chỉ đạo kiểm tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

3.

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tỉnh, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1

4.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dâp và giải quyết khiếu nại, tố cáo

VP UBND tỉnh/Thanh tra tỉnh

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển và khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

7.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo sản xuất Đông - Xuân

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

II.

Văn hóa - xã hội

11.

Chỉ đạo công tác ATTP trong dịp Festival nghề truyền thống Huế 2017

Sở Y tế

Tuần 1

12.

Chỉ đạo phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình “Cặp lá yêu thương”

Sở LĐTBXH

Tuần 1

13.

Chỉ đạo thí điểm thực hiện tự chủ ở một số cơ sở thuộc ngànhLĐTBXH

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT

Sở Y tế

Tuần 2

15.

Chỉ đạo triển khai Thàng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm

Sở Y tế

Tuần 2

16.

Chỉ đạo công tác đầu thầu tập trung 106 loại thuốc năm 2017

Sở Y tế

Tuần 2

17.

Chỉ đạo khai thác di tích Hải Vân Quan

Sở VHTT

Tuần 2

18.

Chỉ đạo tổ chức chương trình Đại Nội về đêm

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

19.

Chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch tổng thể Festival Huế 2018

Trung tâm Festival

Tuần 2

20.

Chỉ đạo xây dựng Đề án trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 3

21.

Chỉ đạo tham gia Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc năm 2017

Sở VHTT

Tuần 3

22.

Chỉ đạo công tác triển khai phần mềm tiêm chủng mở rộng

Sở Y tế

Tuần 3

23.

Chỉ đạo di dời Nhà trưng bày VHNT Điềm Phùng Thị

Sở VHTT

Tuần 3

24.

Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 1, năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

25.

Chỉ đạo công tác triển khai tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017

Sở GD ĐT

Tuần 4

26.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng và Hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Sở LĐTBXH

Tuần 4

27.

Chỉ đạo tổ chức Tháng hành động vì trẻ em 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 4

III.

Nội chính

28.

Xử lý hồ sơ phong tặng Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Sở Nội vụ

Tuần 2

29.

Xử lý hồ sơ tặng thưởng Huân chương Độc lập cho 15 gia đình

Sở Nội vụ

Tuần 2

30.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

31.

Chỉ đạo ban hành TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

32.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

33.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

34.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]