Tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 72/CTr-UBND ngày 03/4/2017)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Kiện toàn Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Sở Nội vụ

Tuần 3

2.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

3.

Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

4.

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO, kiểm soát TTHC và công chức bộ phận TN&TKQ

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

5.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

TT Festival/ Sở Nội vụ

Tuần 2-4

6.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Tuần 2

7.

Số lượng Phó CHT Ban CHQS cấp xã đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm quốc phòng an ninh được bố trí 02 Chỉ huy phó

BCH Quân sự

Tuần 3-4

8.

Quy định một số chế độ chính sách đối với DQTV và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác DQTV trên địa bàn tỉnh

BCH Quân sự /Sở Tài chính

Tuần 3-4

9.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/ Sở Tài chính

Tuần 3

10.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

11.

Đề án thành lập Học viện Du lịch (Đại học Du lịch) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

Tuần 3

12.

Đề án phát triển công nghiệp dệt may giai đoạn 2017-2020

Sở Công thương

Tuần 3

13.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3

14.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

Sở Y tế

Tuần 3

15.

Đề án đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

16.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô/ Sở Nội vụ

Tuần 4

17.

Trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

18.

Xây dựng hệ thống thông tin đền bù giải tỏa

Sở TNMT

Tuần 4

19.

Khoanh định khu vực cấm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 4

20.

Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2017 – 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

21.

Quy hoạch Hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở VHTT

Tuần 4

22.

Quy hoạch các tuyến đường được phép sử dụng một phần lề đường, vỉa hè không vào mục đích giao thông từ 2016-2023

UBND TP Huế

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

23.

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (1920 - 2020)

Sở VHTT

Tuần 2

 

24.

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2018

Trung tâm Festival

Tuần 3

25.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

26.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

27.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh năm 2017 - 2018

Sở Công Thương

Tuần 2

28.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử

Sở TTTT

Tuần 2

29.

Kế hoạch phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Tuần 2

30.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước

Sở KHCN

Tuần 2

31.

Kế hoạch điều tra khảo sát các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có mô hình phát triển kinh tế bền vững

Ban Dân tộc

Tuần 2

32.

Kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 2

33.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2

34.

Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở KHĐT

Tuần 2

35.

Kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2017

Sở NNPTNT

Tuần 3

36.

Kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công

Sở Nội vụ

Tuần 3

37.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Du lịch

Tuần 3

38.

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở VHTT

Tuần 3

39.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2016- 2020

Công an tỉnh

Tuần 3

40.

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật năm 2017

Sở Tư pháp

Tuần 3

41.

Kế hoạch đào tạo nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

42.

Kế hoạch cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

43.

Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017;

Sở LĐTBXH

Tuần 3

44.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia và mục tiêu nhiệm vụ bình đẳng giới năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

45.

Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn vệ sinh lao động - PCCN giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

46.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 4

47.

Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh với CHDCND Lào giai đoạn 2017 - 2021

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

48.

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

Sở GDĐT

Tuần 4

49.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an tỉnh

Tuần 4

50.

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh Mầm non, học sinh tiểu học vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2012, định hướng đến 2025"

Sở GDĐT

Tuần 4

51.

Kế hoạch dạy nghề Lao động nông thôn năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 4

52.

Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 4

53.

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh TT Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 4

54.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 4

55.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2017, định hướng đến 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

56.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

57.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

58.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

59.

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và một số chính sách với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Tuần 2

60.

Quy định về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 2

61.

Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

62.

Quy định một số loại phí, lệ phí

Các sở, ngành

Tuần 2

63.

Sửa đổi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm

Sở Tài chính

Tuần 3

64.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 3

65.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

66.

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 3

67.

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

68.

Quy định phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

69.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

70.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

71.

Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh TTHuế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Sở TNMT

Tuần 3-4

72.

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật

Sở TNMT

Tuần 3-4

73.

Quy định định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

74.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

75.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 4

76.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

77.

Quy định xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GTVT

Tuần 4

78.

Quy định về trình tự thủ tục đầu tư, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tuần 4

79.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Tuần 4

80.

Quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn.

Sở GTVT

Tuần 4

81.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

82.

Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

83.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

84.

Hội nghị triển khai công bố quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 1-4

85.

Làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

86.

Họp UBND tỉnh nghe kết quả hoạt động của Trung tâm HCC cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 4

87.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 05/4

88.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Nam Đông

VP UBND tỉnh/ huyện Nam Đông

Ngày 19/04

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo các ngành bám sát Đề án, kế hoạch theo Quyết định 3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

2.

Chỉ đạo kiểm tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1- 4

3.

Kiểm tra các đơn vị sử dụng VLNCN

Sở Công thương

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

6.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai các dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo sản xuất Đông - Xuân

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1

12.

Chỉ đạo xây dựng báo cáo phương án sắp xếp Công ty thủy lợi, thủy nông

Sở Tài chính

Tuần 1

13.

Chỉ đạo phê duyệt chi phí chuyển nhượng vốn Nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang

Sở Tài chính

Tuần 1

14.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Đoàn của Lãnh đạo tỉnh đi Pháp, Trung Quốc

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

15.

Chỉ đạo làm việc các huyện về tiêu chí xây dựng văn minh thương mại

Sở Công thương

Tuần 2

16.

Chỉ đạo triển khai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Sở TNMT

Tuần 2

17.

Chỉ đạo nội dung làm việc với Tổng cục Năng lượng về dự án Nhiệt điện

Sở Công thương/Sở KHĐT

Tuần 2

II.

Văn hóa - xã hội

18.

Chỉ đạo công tác tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT

Sở Y tế

Tuần 1

19.

Chỉ đạo công tác rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

20.

Chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Sở VHTT

Tuần 2

21.

Chỉ đạo xây dựng Đề án trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 3

22.

Chỉ đạo cấp thẻ BHYT cho các đối tượng tại Quyết định số 131/QĐ-TTg

Sở Y tế

Tuần 3

23.

Chỉ đạo công tác phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm

Sở Y tế; Sở LĐTBXH; Công an tỉnh

Tuần 3

24.

Chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017

Sở VHTT

Tuần 3

25.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Tuần 3

26.

Chỉ đạo công tác đầu thầu tập trung 106 loại thuốc năm 2017

Sở Y tế

Tuần 3

27.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 3

28.

Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng về an toàn thực phẩm

Sở Y tế

Tuần 4

29.

Chỉ đạo di dời Nhà trưng bày VHNT Điềm Phùng Thị

Sở VHTT

Tuần 4

III.

Nội chính

30.

Công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 2

31.

Xử lý hồ sơ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Sở Nội vụ

Tuần 3

32.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

33.

Chỉ đạo ban hành TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

34.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

35.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

36.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]