Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 12
  

 

Thực hiện

tháng 12/2019

 

Thực hiện

tháng 12/2020

 

Thực hiện tháng 12/2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính: Ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Lúa mùa

450

377

83,78

Các loại cây khác

Ngô

22

15

68,18

Khoai lang

602

520

86,38

Lạc

5

3

60,00

Rau, đậu các loại

686

629

91,69

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối